noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Högre krav på information om hållbarhet i ny EU reglering

Vi har varit på inriver:s PIMpoint och Jonas Prosell delar i denna blogg med sig om vad denna reglering kommer innebära för dig, och hur ett utökat och hållbart serviceåtagande kan skapa lönsamhet.

Jonas Prosell / maj 12, 2023
Läs mer om våra digitala tjänster här

Har du hört talas om EU:s kommande digitala produktpass? Det är en reglering som ställer krav på att företag redovisar sina produkters hållbarhet, inklusive information om ingående komponenter för att främja miljövänliga produkter och cirkulära affärsmodeller.

I det här blogginlägget reflekterar vi över nyttorna med att förbereda sig för den nya regleringen som väntas komma inom ett par år. Vi resonerar också om hur PIM (Product Information Management Systems) och annan teknik kan hjälpa till med att skapa lönsamma lösningar som omfamnar hela värdekedjan inklusive reparerbarhet och andra viktiga egenskaper för cirkulära modeller.

EU:s digitala produktpass ska inte ses i ett negativt ljus. Hållbarhet är redan högt placerat på de flesta företags agenda. Vi ser att EU:s digitala produktpass främjar och öppnar möjligheter för lönsam och hållbar konsumtion och produktion. Produktinformationens centrala betydelse för hållbarhet diskuterades livligt under årets PIMpoint med inriver som värd. Anslaget kom redan under öppningsanförandet, och var sedan det bärande och inspirerande temat för eventet som gick av stapeln på Slagthuset i Malmö den 9 maj. 

Produktinformationens centrala roll för att underlätta affärskritiska beslut

Digital handel mellan företag (B2B) har utvecklats till att omfatta högre värden och mer komplexa produkter, vilket innebär att professionella köpare nu ställer högre krav på detaljerade produktbeskrivningar och specifi­ka kriterier för att fatta affärskritiska beslut. Det är viktigt för kunderna att hitta rätt produkt, efter­som felaktiga köp kan leda till allvarliga konsekvenser. För att stödja köpprocessen behöver vi bygga en modell för produktinformation som ger stöd genom hela köpresan. Detta inkluderar inte bara kundens beslutsprocess utan även support, service och guidning i den ack så viktiga eftermarknaden.

Kundernas behov att bedöma om en produkt är hållbar, i kombination med EU:s nya reglering, sätter ökat tryck på företag att ge detaljerad och spårbar produktinformation som redovisar produkterna och dess ingående komponenters miljöpåverkan. Produktinformationen blir en ännu mer avgörande och kritisk resurs för att möta kraven.

Hur produktinformation möjliggör ett utökat och hållbart serviceåttagande

Inom industrin nyttjas maskiner, verktyg och utrustning under lång tid. Genom att skapa en effektiv och användarvänlig modell och process för att relatera artiklar till varandra blir det enklare att hitta rätt reservdelar och relaterade produkter. Detta bidrar till förbättrade förutsättningar för att effektivisera användningen och förlänger produkternas livslängd.

En stark trend som vi ser hos våra industrikunder är att detta i sin tur underlättar lansering av serviceerbjudanden och nya typer av åtaganden och prismodeller. Detta kallas tjänstefiering, eller ”servitization”, där företaget byter från att enbart sälja produkter till att sälja ett totalt serviceåtagande.

Utöver en effektiv hantering av produktinformation, utvecklar industribolagen ofta lösningar som omfattar en kombination av tekniker, till exempel genom att använda sensorer kopplade till maskiner och IoT-teknik (internet of things) för att sända data vidare för analys. Genom att använda välutvecklade algoritmer kan de sätta servicepåminnelser eller göra proaktivt underhåll för att förlänga produkternas livslängd och minska onödig kassering eller byte av delar. Här ser vi stora möjligheter att skapa hållbara och lönsamma lösningar.

Att främja miljömedvetna köpbeslut genom lättillgänglig produktinformation 

Dessutom har konsumenter och företagen som köper produkterna ofta tidsbrist, vilket hindrar dem från att göra egna undersökningar för att göra miljömedvetna val. Genom att tillhandahålla information om produkters hållbarhet och reparerbarhet kan medvetenheten om produkternas hållbarhet öka. Det är troligt att de företag som lyckas bäst med att tydliggöra miljöinformationen också har möjlighet att positivt påverka efterfrågan. Genom att underlätta för kunderna att göra kloka köpbeslut kan vi skapa en hävstång som främjar ytterligare utveckling mot hållbar konsumtion.

Produktpasset öppnar stora möjligheter för hållbara och lönsamma affärer

Vår slutsats är att EU:s digitala produktpass och kundernas krav på håll­bar­het ökar trycket på företag att tillhandahålla detaljerad och spårbar produktinformation, vilket skapar möjligheter för hållbara och lönsamma lösningar. Genom att använda PIM, IoT, effektiva datastrukturer, algoritmer och andra tekniker kan vi skapa en bättre och mer effektiv användning av produkter, minska avfall och främja hållbar konsumtion och produktion. Så låt oss tänka på hur vi kan dra nytta av denna utveckling och dra vårt strå till stacken för att skapa en mer hållbar framtid.

Har du behov av att diskutera vilka möjligheter ni har att utveckla mer hållbara modeller för era produkter? Kontakta oss på Tietoevry.

 

Jonas Prosell
Senior Business Consultant
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn