noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Multikanalstrategi för dig som vill sälja mer - till fler

En väl implementerad multikanalstrategi kan vara ett effektivt sätt att optimera försäljningen över tid, men vad krävs då rent tekniskt för att möjliggöra detta vägval? Del 2/2

Jonas Prosell / mars 07, 2023
Läs mer om våra digitala tjänster här

Överväger ni eller arbetar ni redan med försäljning i flera kanaler och har upptäckt att det kostar tid och ansträngning att utveckla flera kanaler parallellt?

Vad kan ni då göra för att lägga upp ert arbete på ett mer effektivt sätt och verkligen skala affärerna i flera kanaler parallellt? 

Vi träffar kunder i många branscher, och vill dela med oss av goda erfarenheter av hur ert arbete kan underlättas. Vi ser flera vägar att bygga en teknisk plattform som säkerställer att ni kan skala upp af­fä­­rer­na i flera kanaler utan att behöva dubbelarbeta för att han­te­ra den ökande försäljnings­vo­ly­men och om­fatt­­ningen av verksamheten.

Hur ska information struktureras för en effektiv multikanalförsäljning?

En grundläggande sanning är att Informationen behöver vara konsekvent i de kanaler ni väljer att jobba med. Finns den tillgänglig, samlad och välstrukturerad i era system? Om inte så krävs det ett arbete för att åstadkomma just detta.

Ni behöver samtidigt beakta integration med be­fintliga system. Det är också viktigt att bygga lösningen på ett sådant sätt att det blir enkelt att lägga till ytterligare integra­ti­o­ner när nya applikationer läggs till teknikstacken. Data­säker­het och skydd av kän­sli­ga kund- och affärsdata är ett måste.

Är det arbetsamt att underhålla informationen? Då bör ni kunna skapa anpassade arbetsflöden. Det är en fördel om app­­li­­kationerna är enkla att an­vända, med ett användarvänligt gränssnitt och enk­la processer.

Oftast så finns det inte ett enda system som löser alla behov över tid. I stället gäller det att bygga en fram­­tids­säk­rad arkitektur som flexibelt låter er kombinera olika system. Här följer en översikt över några av de applikationer som vi ser ofta utgör byggstenar för att möjliggöra i en multi­ka­­­nal-strategi:

 • Produktinformationssystem (PIM)
  Verktyget hanterar, lagrar och organiserar produktdata, samt distribuerar dessa data till olika försäljningskanaler. Stödjer ett effektivt arbete med att berika och hålla produktinformationen korrekt, konsekvent och uppdaterad i alla försäljningskanaler.

 • DAM-system (Digital Asset Management)
  DAM ger stöd för att hantera digitala tillgångar som bilder, video, dokument och annat mark­nads­föringsmaterial som används i olika kanaler vil­ket kan bidra till att rätt tillgångar används konsekvent och effektivt i alla försäljningskanaler.

 • CRM-system (Customer Relationship Management)
  Spårar kundinteraktioner och preferenser och kan användas för att skicka personlig kom­mu­ni­kation och rekommendationer till kunder vilket kan underlätta ett konsekvent bemötande.

 • Customer Data Platform (CDP)
  Samlar in, integrerar och hanterar kunddata från flera käl­lor, vilket gör det möjligt för företag att skapa en enda, enhetlig kundbild, som kan användas för att bättre interagera med kunder över olika kanaler.

 • E-handelsplattform
  Möjliggör skapan­det av onlinebutiker för att sälja produkter i flera olika kanaler inklusive di­rekt till konsu­men­ter. Dessa plattformar hanterar uppgifter som produktlistor, order­han­te­ring och betalnings­han­­tering och erbjuder ofta ytterligare funktioner som marknadsförings­verk­tyg och analys.

 • Innehållshanteringssystem (CMS)
  Används för att skapa, hantera och publicera digitalt innehåll, vanligtvis på webben, men kan användas för att distribuera innehåll till olika gränssnitt i olika kanaler såsom mobil-appar, di­gitala skärmar, för marknadsplatser eller dylikt.

 • Personalseringsverktyg
  Dessa applikationer använder regler och/eller maskin­in­lärnings­algo­r­it­mer för att ana­ly­se­ra kund­data och ge anpassade rekommendationer och upplevelser, till exem­pel anpassade pro­duktrekommendationer eller rekommendationer för personligt inne­håll.

 • Marketing Automation
  Dessa verktyg kan hjälpa till att skicka personliga e-post­med­delanden, SMS och push-med­delan­den till kunder baserat på deras beteende och pre­fe­ren­ser.

 • Kundåterkoppling
  Verktyg för kundfeedback kan hjälpa till att samla in och analysera kund­feed­back och kan an­vändas för att identifiera förbättringsområden och för att ge personliga svar.

 

Välj rätt partner för att realisera multikanalstrategin

När ni väljer system och applikationer som passar er, så bör ni säkra att de valda systemleve­ran­tö­rer­na erbjuder pålitlig support och hjälp, inklusive dokumentation, ut­bild­­­­ning och kundservice, för att hjälpa er att få ut det mesta av verktygen. Ofta krävs också stöd med utveckling via er­far­na imple­men­tations­partners.

Då många väljer att använda ett flertal applikationer och system, så kan en erfaren tek­ni­k­partner be­hövas för att hjälpa er att hålla ihop, implementera och integrera ny tek­nik. Utöver tek­nisk kun­skap bör den partner ni väljer kunna tillföra expertis och kunskap för att ni verkligen ska uppnå den affärs- och verksamhetsnytta ni önskar. Då behövs också kunskaper inom om­rå­den som e-han­­del, da­ta­ana­lys och marknadsförings­automation, vilket kan hjälpa er att bätt­re an­­­vända tek­niken för att driva för­säl­jning.

En teknikpartner kan också erbjuda er ständig vi­da­re­utveck­ling och för­bättringar för att möta nya kund­krav och affärsbehov, i kombination med lö­pan­de sup­port och un­der­håll. En kom­petent partner ger strategisk vägledning om hur tekniken bäst nyttjas för att upp­­nå affärsmål, till exempel hur den kan hjälpa er att öka försäljningen i flera kanaler eller skapa en sammanhängande kundupplevelse.

Låter detta spännande och intressant? Tveka inte att höra av dig till mig så får vi berätta mer om hur även ni kan skapa en teknisk plattform som möjliggör multikanalförsäljning. 

Läs del 1 här

Jonas Prosell
Senior Business Consultant
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn