noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

CIO:n – en nyckelspelare för framtidens hållbara företag

Hållbarhet och digitalisering går hand i hand. Därför är det märkligt att dialogen mellan hållbarhetsansvariga och CIO:s inom många organisationer är relativt obefintlig idag.

Ida Bohman Steenberg / juni 13, 2023

"I Almedalen kommer vi att väcka diskussion kring hur digitalisering och hållbarhet kan bli ett lyckat giftermål."

Det är bara dagar kvar tills några av Sveriges mest inflytelserika personer kommer att mötas i Almedalen. På plats kommer vi bland annat att anordna ett rundabordssamtal för att väcka diskussion kring hur digitalisering och hållbarhet kan bli ett lyckat giftermål.

Den accelererade digitaliseringen som präglar de flesta organisationer idag framställs ofta som en viktig nyckel för att nå framgång inom arbetet med hållbarhet – oavsett om det gäller miljömässig hållbarhet, cirkularitet, arbetsvillkor eller demokrati. Men i takt med att digitaliseringen tar allt mer fart har även hållbarhetsdilemman dykt upp längs med vägen. Etiska fallgropar kopplat till bland annat mänskliga rättigheter, integritet och inkludering. Hur kan vi säkerställa att digitaliseringen fortsätter främja, snarare än att stjälpa, hållbarhetsarbetet framåt?

Även om digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter behöver vi öka samarbetet mellan CIO:s och hållbarhetsansvariga. Detta för att säkerställa att man inte samtidigt hämmar hållbarhet genom att använda teknik på ett ogenomtänkt vis.

Digitaliseringen viktig drivkraft i hållbarhetsarbetet

En central del i rollen som CIO kan vara att aktivt driva och accelerera företagets hållbarhetsarbete. Detta kan göras på en rad olika sätt. En viktig aspekt är att ställa hållbarhetskrav vid inköp av hårdvara. Att förstå vilka risker dessa inköp innebär, hantera dem proaktivt, och upprätthålla en kontinuerlig dialog med leverantörer som bedöms ha högre risker är centralt.

En annan central del av detta arbete är att säkerställa inkluderande design. Detta innebär att mjukvaran bör utvecklas på ett sätt som tar hänsyn till alla individers olika behov. Detta säkerställer att ingen exkluderas och att tekniken kan användas av alla.

Det är även viktigt att överväga hur produkter och tjänster kan användas på bästa sätt. Det handlar om att applicera en holistisk syn på tekniken som införs – hur kan den användas för att ytterligare bidra till att driva företaget på ett hållbart sätt?

Som CIO behöver man även säkerställa att de produkter och tjänster som företaget använder inte kränker mänskliga rättigheter. Detta kräver att man utvärderar eventuella risker som finns med de produkter och tjänster man investerar i, och att man har strategier på plats för att minska dessa risker.

Vi brukar också rekommendera att etablera ett nätverk av experter. Dessa kan ge insikter från olika områden, såsom hållbarhetsteam, säkerhetsteam, juridisk avdelning, inköp och även från affärssidan. Därmed kan CIO:n dra nytta av en mängd olika perspektiv och expertisområden i sitt arbete för att främja företagets hållbarhet.

Summa summarum så tror vi att CIO:n behöver jobba mer nätverksbaserat och skapa sig kunskap om många lager av hållbarhetsarbetet. Ett första steg kan vara att etablera en nära relation mellan CIO:n och hållbarhetsansvarig. Vi tycker att det är märkligt att den dialogen verkar vara i princip obefintlig inom många organisationer idag. CIO, IT-ansvariga och digitaliseringsansvariga – alla kan de bli en viktig drivkraft för den hållbara utvecklingen med hjälp av utveckling och inköp av exempelvis molntjänster och hårdvara, samtidigt som de är kunniga inom de regulatoriska krav och etiska dilemman som påverkar digitaliseringen.

Digitalisering för mer hållbara verksamheter

Vi befinner oss minst sagt i en spännande tid där vi ser att mycket driver på mot en hållbar förändring. Och där vi inom IT-branschen har möjlighet att vara med och bryta ny mark för att fortsätta se den positiva förändringen framåt realiseras.I Almedalen hoppas vi kunna bidra till flera meningsfulla diskussioner med förhoppning om att dessa mynnar ut i konkreta frågeställningar som andra kan ta med sig tillbaka till sin egen organisation. Hur kan vi öka samarbetet mellan IT och hållbarhet?

Läs mer om Tietoevrys medverkan i Almedalen och hör av dig om du vill delta i den här viktiga diskussionen: https://www.tietoevry.com/se/event/2023/almedalen-2023/

– Ida Bohman Steenberg, hållbarhetschef, och Ulrika Lagerqvist von Unge, hållbarhetsansvarig på Tietoevry.

Ida Bohman Steenberg
Chief Sustainability Officer

Ida is very passionate about sustainable development and has been working with that her whole working life. She started out in asset management and then Management consulting at EY for many years, sustainable supply chain at Vattenfall and was Global Head of Sustainability at Tieto before her current role at Tietoevry. On the side she has had several engagements in the non-profit world and academia.

Ulrika Lagerqvist von Unge
Senior Sustainability Manager

Författare

Ida Bohman Steenberg

Chief Sustainability Officer

Ulrika Lagerqvist von Unge

Senior Sustainability Manager

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn