noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tillsammans för en mer jämställd techbranch - insikter från Almedalen 2023

Vad kan vi i branschen göra för att skapa arbetsplatser där kvinnor trivs och utvecklas? Vad gör politiken och utbildningsväsendet för att bereda väg för en mer jämställd tech-bransch?

Anna Gulliksen / juli 07, 2023

Teknisk utveckling är nyckeln till att möta de utmaningar som vårt samhälle står inför. Kvinnor utgör bara 30 % av arbetskraften inom tech. Vad kan vi göra för att öka tech-yrkets attraktionskraft för kvinnor?

Detta skriver Tietoevrys globala rekryteringschef Anna Gulliksen om nedan - med färska insikter inhämtade vid Tietoevrys lunchdebatt i Almedalen på temat jämställdhet inom tech.

Det är ingen hemlighet att teknisk utveckling är nyckeln till att möta de utmaningar som vårt samhälle står inför. Det är heller ingen hemlighet att kvinnor är underrepresenterade inom tech- och IT-branschen och utgör bara 30 % av arbetskraften - en siffra som knappt har förändrats under de senaste 10 åren. Så vad kan göras för att öka tech-yrkets attraktionskraft för kvinnor? Vilken roll spelar skolan och högre utbildning för att få fler tjejer att söka tekniska utbildningar – och även fullfölja högre studier?

Vad kan vi i branschen göra för att skapa arbetsplatser där kvinnorna trivs och utvecklas? Och vad kan och bör politiken göra för att bereda väg för en mer jämställd tech-bransch? Dessa frågor diskuterade jag vid en paneldebatt i Almedalen, tillsammans med utbildningsminister Mats Persson, S-kvinnors ordförande Annika Strandhäll, KTHs rektor Anders Söderholm, samt företrädare från tech-företag och branschorganisaionen TechSverige.

Tidig digitalisering i skolan – en vattendelare

Mats Persson lyfte att 11000 flickor läAmnar grundskolan med höga betyg i matte men endast 1600 väljer att vidareutbilda sig inom matematik och program med tekniska inriktningar. Annika Strandhäll bekräftade att många flickor och kvinnor lider av ett s.k. kompetenstvivel när det gäller matte och teknik, något som grundläggs mycket tidigt.

Redan vid tre års ålder ser man skillnad i flickor och pojkars teknikintresse och vid sex års ålder är flickornas intresse avsevärt lägre, vilket sedan följer med upp i åldrarna. Att väcka intresset för teknik tidigt i åldrarna framhöll alla i panelen som en av de viktigaste åtgärderna för att stärka flickors självförtroende och öka jämställdheten. Vägen dit var man dock inte helt överens om, i alla fall inte gällande digitalisering tidigt i grundskolan som en komponent.

Medan Ana Andric från branschorganisationen TechSverige framhåller att digitala hjälpmedel bör införas tidigt i skolan, samt att man är kritisk till att regeringen har backat på sin digitaliseringsstrategi, menar utbildningsminstern att man bör minska användandet av digitala verktyg i förskolan och de första grundskoleåren. Istället ser regeringen över en mer långsiktig så kallad STEM (science, technology, engineering, mathematics) -strategi. Fortsättning följer – och vi följer den med spänning.

Tala klarspråk!

Anders Söderholm bekräftade att man på högskolan ser att tjejer ofta har högre betyg men lägre tilltro till sin förmåga. Medan fler av programmen vid KTH har sett en ökning av kvinnliga sökande, upptas platserna inom Data och IT-programmen fortfarande endast av 17-25% av kvinnliga studenter.

Åtgärder som flera högskolar har genomfört, och som har gett effekter, har bland annat handlat om att utveckla bekrivningarna av utbildningar och yrken. Anders hävdade vidare att såväl högskolor som branschen behöver se över sitt språkbruk och ”avkoda” en terminologi som ofta upplevs esom exkluderande.

En undersökning som vi på Tietoevry genomförde i våras, tillsammans med Insight Intelligence och några andra teknikföretag, bekräftar bland annat vikten av tydliga rollbeskrivningar. Från en sval inställning till arbete inom IT/tech i stort, blev intresset betydligt högre när en lista över tänkbara roller listades.

Konsekvenser för samhället

Undersökningens resultat var i övrigt tyvärr ganska nedslående. Endast 6 av 10 kvinnor i åldrarna 16 till 30 i Sverige är intresserade av en karriär inom IT och tech. Det är oroande siffror med tanke på betydelsen av den innovation och samhällelig problemlösning som branschen driver. Dessutom ser kvinnor fortfarande tech-sektorn som mansdominerad och ojämställd, vilket ytterligare avskräcker dem från att utforska de möjligheter som finns inom branschen.

Farhågorna för att denna obalans mellan könen kommer att påverka samhällsutvecklingen negativt, gör att ansträngningarna för att öka antalet kvinnor i IT-världen blivit allt mer relevanta. Frånvaron av kvinnor inom tech spär inte bara på uppfattningen om denna sektor som “grabbig”, utan leder också till förlusten av ovärderlig talang, samt perspektiv som är nödvändiga för att stimulera innovation.

En otillräcklig representation av kvinnor inom tech och IT missgynnar inte bara företagen själva, utan får även större samhälleliga konsekvenser, såsom ett minder inkluderande samhälle, då de tekniska lösningarna inte anpassas för hela befolkningen, samt en minskad hållbar utveckling och tillväxt. Att skapa en mer jämlik tech-sektor kommer alltså att gynna samhället i stort.

Viktiga kvinnliga förebilder

Panelen var rörande överens om att ett viktigt steg för att inspirera såväl flickor att intressera sig för teknik, som fler kvinnor att söka sig till en karriär inom tech, är att lyfta fram duktiga kvinnliga förebilder inom branschen.

Enligt studien som refererades till ovan, anser unga människor att förekomsten av kvinnliga förebilder är av största vikt för att locka kvinnor till tech- och IT-jobb, men ändå har bara 1 av 10 unga svenska kvinnor idag en förebild inom denna sektor. Alla tech-företag bör implementera en konkret plan med målet att lyfta fram och synliggöra de kvinnor som redan idag arbetar inom organisationen, och på så vis skapa de förebilder som behövs.

Förändring börjar hos dig själv

Samtliga IT- och tech-företag måste ta på sig sin del av ansvaret för att lösa kompetensbristen samt för att främja en mer inkluderande kultur - för att locka kvinnor till branschen och uppmuntra dem att stanna kvar och utvecklas. Att genomlysa kulturen på företaget för att hitta de, ibland till synes små, detaljerna som gör att arbetsplatsen upplevs som exkluderande, är ett svårt men viktigt arbete – det sitter ju som bekant ofta i väggarna. Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut? I fikarummen?

Per Wallentin, CEO på Knowit gav rådet att börja med sig själv. Vilka pratar jag oftast med på jobbet? Vad pratar vi om? Kan jag vidga mina perspektiv, och kontaktytor? Katarina Berg, HR-chef på Spotify, poängterade vikten av att verkligen ha med hela organisationen i förändringsarbetet, att jobba på alla flanker.

Sammanfattande lärdomar på vägen framåt

Panelen bidrog med många konkreta råd på vägen framåt och jag ser fram mot att följa upp hur såväl vi som bransch lyckas att implementera dessa, och förhoppningvis snart (gärna redan igår) ser resultat i form av mer jämställda och inkluderande arbetsplatser, som hur politiken och utbildningsväsendet drar sina strån till stacken och bereder vägen framåt.

Några av slutsatserna och panelens tips var:

 • Det finns en tydlig koppling mellan ökad jämställdhet och bättre lönsamhet.
 • Fastna inte i ”mätandets tyrannin”. Fokusera på att förändra kulturen och fira de små segrarna!
 • Hela organisationen behöver vara med om man vill genomföra en verklig förändring; från styrelsen till medarbetarna.
 • Uppmuntra ärlighet och transparens. Det är viktigt att våga prata om svåra saker.
 • Börja med dig själv! Vilka pratar du med? Vad pratar ni om? Hur pratar ni?
 • Tala klarspråk! Var tydlig med vad olika roller innebär och vilka karriärvägar som finns. Och låt oss hjälpas åt med att lyfta fram nyttan med tech!
 • Och sist, men inte minst: Lyft fram era kvinnliga förebilder!

Det är hög tid att vi lyfter fram de många duktiga kvinnor som faktiskt finns inom tech-sektorn; att vi uppmärksammar deras prestationer, och på så vis skapar de förebilder som behövs för att inspirera framtida generationer till en karriär inom IT och tech.Genom att lyfta fram den ovärderliga roll som kvinnor spelar inom tech-världen främjar vi en ljusare framtid, både för tech-branschen och samhället - med ökad inkludering, innovation och tillväxt.

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka mina medpanelister för en viktig diskussion, som vi nu har ett gemensamt ansvar för att hålla vid liv.

 • Mats Persson, utbildningsminister (L)
 • Annika Strandhäll, riksdagsledamot och ordförande S-Kvinnor
 • Ana Andric, Näringspolitisk expert TechSverige
 • Katarina Berg, HR-chef Spotify
 • Anders Söderholm, Rektor KTH
 • Per Wallentin, CEO Knowit

Vi ses i Almedalen nästa år - och då hoppas jag att vi har kommit en rejäl bit framåt!

Almedalen_lunch.jpg

Anna Gulliksen
Head of Talent & Acquisition

Författare

Anna Gulliksen

Head of Talent & Acquisition

Vad vill du läsa härnäst?

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn