noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digitaliseringsdirektoratet er én av de første statelige virksomhetene som utnytter mulighetene med offentlige skytjenester

Med innovasjon og meningsfull teknologi som fokus, leverer Tietoevry en skalerbar og fleksibel plattform som støtter Digdirs overgang til en skybasert arkitektur.

Herman Røvde

Customer Executive, Tietoevry Connect

Samtidig ønsket direktoratet økt fleksibilitet og en lettere vei til innovasjon. Prosjektet ble også et av de første der en statlig virksomhet utnytter mulighetene med offentlige skytjenester. 

- Valget om å ta tjenestene ut i skyen var forankret i vår IT-strategi og legger til rette for en stabil, god og ikke minst kostnadseffektiv drift, sier Ottar Sverre Bakken, fagdirektør for digitale fellesløsninger i Digitaliseringsdirektoratet.

I tillegg til disse faktorene legger han vekt på at DigDir også får en redusert risiko gjennom mer profesjonalisert IKT i skytjenester og at skytjenester gir lavere terskel for innovasjon.

Ønsker du å utforske hva skytjenestene våre kan hjelpe deg og din bedrift med?

Prioriterer skyløsning

Digitaliseringsdirektoratet har et styringsprinsipp i gjeldende IT-strategi: Dersom krav til kostnad, kvalitet, sikkerhet og nødvendig integrasjon er tilfredsstilt, skal skytjenester prioriteres. eInnsyn er en videreutvikling av vår tidligere innsynsløsning som hjelper innbyggere og journalister til raskere og mer brukervennlig tilgang til offentlig informasjon.

- Innbyggerne nyter godt av at vi er mer kostnadseffektive. Vi klarer å levere flere tjenester til lave kostnader til bruk i offentlig sektor, sier Bakken.

I retning skyene.JPGOttar Sverre Bakken, fagdirektør for digitale fellesløsninger i Digitaliseringsdirektoratet sikter mot skyene.

Implementeringen av skyløsningene, samarbeidet gjennom prosessen og samarbeidet i etterkant har gått bra. Og Digitaliseringsdirektoratet er så langt fornøyd.

- Når vi gjennomfører en anbudskonkurranse, settes det opp tildelingskriterier som tilbyderne blir vurdert etter. Etter en vurdering av kvalitet, gjennomføringsevne og pris var det Tietoevry som fikk høyest poengsum og fikk leveransen denne gangen.

Bakken sier at samarbeidet med Tietoevry har fungert godt og i henhold til avtalen, med faste driftsmøter helt siden implementeringen.

- Mange leverandører vil kunne levere en standard skytjeneste, men leverandører som Tietoevry har kompetanse til å levere tilleggsverdier. Når vi går ut i markedet, ser vi ikke bare etter en god driftspartner, men også en god kompetansepartner som, i dette tilfelle, kan gi skytjenesten en tilleggsverdi. Når det gjelder eFormidling og eInnsyn og de øvrige fellesløsningene fra DigDir, krever vi et høyt tjenestenivå. Så langt har vi god erfaring med skytjenester som en viktig del av driftsplattformen for eInnsyn og eFormidling, sier Ottar Sverre Bakken.

Evi Seljevoll, Head of Connect Norway hos oss, har de siste årene sett at kontinuerlig innovasjon og digitalisering blir viktigere og viktigere for de fleste bedrifter og hun er derfor veldig stolt og glad for at DigDir ønsket å gi oss muligheten til å hjelpe de på denne veien:

- Digitalisering av offentlig sektor og bruk av digitale verktøy har virkelig skutt fart det siste året. Med dette følger også endrede krav til fremtidsrettede plattformer som tilrettelegger for digitaliseringen og kontinuerlig innovasjon, og samtidig ivaretar krav til sikkerhet og regelverk. Tietoevry er stolte over få være en bidragsyter i Digitaliseringsdirektoratets viktige samfunnsoppgave med å levere fellesløsninger og ivareta strategisk samordning av digitalisering i sektoren.

"Valget om å ta tjenestene ut i skyen er forankret i vår IT-strategi og legger til rette for en stabil og kostnadseffektiv drift. Tietoevry oppfyller kravene en utmerket måte" sier, Frode Danielsen, direktør for Fellesløsninger hos Digdir.

Fremover ønsker Digitaliseringsdirektoratet å fortsette reisen innenfor nye teknologiske muligheter. De ønsker å utfordre leverandørmarkedet og skal derfor snart legge ut anbudskonkurranser for å inngå avtaler på områdene drift, kompetanse og sikkerhet. Høy kompetanse på skytjenester vil være sentrale vilkår i alle disse avtalene.

Om Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet skal vera det fremste verktøyet til regjeringa for raskare og meir samordna digitalisering av offentleg sektor, og dessutan bidra til formålstenleg digitalisering av samfunnet.

eInnsyn

Med eInnsyn kan du publisere postjournalene dine. Innbyggere kan gratis og anonymt søke i journalene og be om innsyn i dokumenter som ikke er publisert. En postjournal er et register over all arkivført post og korrespondanse i en offentlig virksomhet.

eFormidling

Med denne løsningen får din virksomhet en sikker, samordnet og effektiv meldingsutveksling mot virksomheter og innbyggere.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn