noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Cloud Readiness Assessment ga Brønnøy kommune svaret på om skyen var riktig for dem

Kommunen ønsket å finne ut om de skal ta steget ut i skyen.

Christopher Arsene de Jesus Wiborg

Tietoevry alumni

Brønnøy kommune har per dags dato alle servere i en egen fysisk datahall. Med to år igjen av avtalen ønsket kommunen en vurdering på om moderne skyløsninger er et realistisk neste steg. I vurderingen ble digitaliseringsstrategien sentral, sammen med potensialet for reduserte kostnader og økt fleksibilitet. Hvordan fant kommunen ut om skyen var riktig løsning for dem? Jo, gjennom konsekvensanalysen, Cloud Readiness Assessment (CRA).

Ønsker fleksibilitet

Jens-Erik Hermansen, IT sjef i Brønnøy kommune, ønsket å se på mulighetene, konsekvensene og gevinsten det vil være for Brønnøy kommune å ta steget ut i skyen.

"Det som er viktigst for oss ved å flytte i skyen er fleksibiliteten vi kan få. I tillegg til at vi ønsket å digitalisere oss for en mer effektiv løsning. Vi måtte forsikre oss om de applikasjonene vi ønsker å flytte i skyen kan fungere der og om kostnadene kan bli redusert."

Vi er driftsleverandør for kommunen på flere IT-tjenester fra før. Derfor var det et enkelt valg for Jens-Erik og kollegene hans om hvilken leverandør de skulle velge.

"Konsekvensanalysen ble utført i starten av 2020, vi ønsket en god vurdering på om skyløsninger ville være et godt alternativ for oss. Det var helt naturlig for oss å velge en leverandør som allerede driftet flere av våre IT-tjenester og som dermed kjente godt til våre systemer, behov og utfordringer."

I tillegg til å gi en verdivurdering på skyløsninger gir CRA en innsikt i hva det kan gi deg som bedrift, opplæring i hva mulighetene er og drift i selve skyen.

Cloud Readiness Assessment er et kvalitativt og skreddersydd analyserammeverk utviklet av TietoEVRY-eksperter på forretning og skyteknologi. Rammeverket hjelper med å fastslå om det er moderniseringsmuligheter for en virksomhet ved å transformere IT-systemer eller infrastruktur til en skymodell, enten det er ved bruk av privat, offentlig eller hybrid skyteknologi. I noen tilfeller er skyteknologi ikke den mest optimale løsningen, og derfor er dette rammeverket designet for å fokusere på tjenesten i stedet for teknologien.

Analysen tar hensyn til organisasjonenes visjon, strategiske og forretningsorienterte mål, så vel som teknologien og de tekniske ambisjonene for å formulere et helhetlig sett med anbefalinger. CRA-rammeverket er designet for å være fullstendig skyleverandør og teknologi agnostisk med mindre virksomhetens situasjon antyder noe annet.

Hilde Rafaelsen, tidligere IT sjef og Jens-Erik Hermansen, Brønnøys IT sjef med noen av deres kolleger på Teams.

Etter å ha gått gjennom nærmest hele porteføljen til Brønnøy kommune var kommunen meget fornøyde over prosessen:

"Prosessen var god for å få kartlagt vårt IT-miljø. Samtidig ga det oss en oversikt over hva vi egentlig hadde, og hva vi trenger. Teamet hos TietoEVRY var svært ryddige og pedagogiske og vi er fornøyde med å ha denne prosessen som et grunnlag for å vurdere transaksjon til skytjenester", forklarerer daværende IT Sjef Hilde Rafaelsen.

"Teknologien skal understøtte strategien. Dette er hovedprinsippet som styrer våre prosesser, og for Brønnøy var det viktig å ha fokus på både det økonomiske aspektet, men også åpne døren for tekniske muligheter som skyteknologi har å by på", sier Christopher Wiborg, Squad Leader for Discovery Assessment Migration i Public Cloud divisjonen hos oss.

Brønnøy kommune har vurdert hvordan de skulle ta i bruk skyteknologi og hvem som kunne hjelpe dem med å skissere denne reisen. Etter CRA prosessen ble dette synliggjort, og resultatet ble en strategisk og teknisk rapport som antydet at man kunne oppnå et mer teknisk og noe mer økonomisk gunstig IT-miljø og driftsplattform med Azure og EVRY Cloud Direct.

Erfaringer

CRA-analysen for Brønnøy kommune har hjulpet dem et steg videre på veien mot skyen. Men i etterkant ser de at de kunne fått klarere og raskere resultater av analysen ved å gå inn med bedre tid og fokus. Jens-Erik anbefaler derfor alle som ønsker å gjennomføre en CRA å gå inn med et dedikert team som jobber fullt sammen med oss på analysen.

Skyløsninger vil være den riktige veien for de aller fleste, men det er kanskje ikke like mye å spare på det som du først trodde når skytjenester kom. Derfor er det enda viktigere å gå igjennom en konsekvensanalyse slik at du har den kunnskapen du trenger og en realistisk forventing av hva du tjener på skyløsninger.

Ved å gå i skyen kan vi få aktivert nye tjenester som gir en verdi for innbyggerne. En konsekvensanalyse er en typisk tjeneste som innbyggerne primært ikke vil merke noe til. Men det gir en trygghet for at kommunen har tenkt igjennom og vurdert konsekvensene og fallgruvene så vel som de positive sidene, når de flytter seg til skyen. Dermed er det lettere for oss å unngå fallgruvene som kan påvirke de tjenestene kommunen skal levere.  

"Selv om regjeringen har en "Cloud First" strategi har mange kommuner fortsatt ikke kommet så langt i skytransformasjonsreisen. Grunnene til dette er mangfoldige men ofte kan dette skyldes utfordring rundt formulere strategien bak transisjonen og innsyn i konsekvensene av endringene. CRA er utviklet nettopp for å løse disse utfordringene og er en veldig god måte å innhente oversikt og kontroll", sier Stine Kristiansen, Head of Customer Segment Municipality, TietoEVRY.

Det er mange fordeler for offentlig sektor ved å bruke skyløsninger. En av fordelene er kanskje en av baksidene til oss i tech-bransjen. Alle som flytter i skyen vil kunne flytte sine tjenester mye enklere enn om de bruker lokal drift. Flytteprosessen for å bytte leverandør blir mye enklere og kjappere når ingenting må flyttes fysisk.

Veien videre

Jens-Erik ser at etter analysen vil skyløsninger trolig bli en del av den fremtidige driftsplattformen.

"Vi har lagt en strategi og det vil bli en spennende og interessant reise videre. Og forhåpentligvis med ett tettere samarbeid med våre nabokommuner forventes også at skyen vil bidra til en mer effektiv drift."

Om Brønnøy kommune:

Brønnøy ligger midt i Norge. Brønnøy er en møteplass - mellom nord og sør, mellom øst og vest. Kommunen ønsker å bidra til velferdstjenester for folk flest. Brønnøy kommune skal bidra til samfunnsbygging og forvalte fellesskapets ressurser. De skal sikre demokrati, dialog og deltakelse, med innbyggernes rettigheter og plikter. 

Areal: 2.000 km2, med land og sjø

Innbyggere: snart 8.000

Kommune- og regionsenteret: Brønnøysund – der 5.000 bor

Ordfører: Eilif Kristian Trælnes

 

Faktaboks Cloud Transformation:

Vi har identifisert tre hovedfaser for vellykkede skytransformasjoner, gjennom erfaringer til bedrifter og organisasjoner i alle former og størrelser:

Readiness

Governance

Accelerate

For en vellykket prosessføring anbefales det bruk av et grundig analyserammeverk som CRA, etterfulgt av en konkret og smidig handlingsplan, utarbeidet i et tett og transparent samarbeid mellom de involverte parter. Dette betyr at du ikke lenger trenger å bekymre deg for om du bruker budsjettet på riktig teknologi eller ikke, ikke mer bortkastet tid på fåfengte prosjekter. Du kan nå bruke mer tid på innovasjon og skape forretningsverdi mer konkret.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn