noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

NAV velger Tietoevry som leverandør av skytjenesten Public 360°

05 juli 2024

Tietoevry har inngått avtale med NAV om leveranse av standard skybasert løsning for økt digitalisering og automatisering av NAV sine informasjons- og dokumentprosesser.

Tietoevry Industry skal levere en fullverdig løsning for økt digitalisering og automatisering av NAV sine prosesser rundt saksrelevant informasjon. NAV vil ta i bruk Tietoevry Industry sin Public 360°-løsning, for å støtte NAV sin etterlevelse av lovkrav, deres dokumentasjon av styringsprosesser, og internkontroll.

Om sak- og arkivløsningen

Sak- og arkivløsningen Public 360° sin ambisjon er å forbedre arbeidshverdagen til ansatte i offentlig sektor og legger tilrette for bedre innbyggertjenester. Public 360°, omfatter digitalisering, automatisering, robotisering og kunstig intelligens, som vil gi enklere informasjonshåndtering for både administrasjon og operativ virksomhet.


- Vi er svært glade for tilliten fra NAV. Vi har solid erfaring fra sak- og arkivdomenet i offentlig sektor, og ser frem til å bruke vår kompetanse til å gi NAV en solid og sikker skytjeneste som vil dekke deres behov både i dag og i fremtiden, sier salgssjef Espen Aune i Public 360°, Tietoevry Industry.

Public 360° sikrer størst mulig grad av automatisert informasjons- og dokumentfangst, samhandling og bruker verktøy for prosessautomasjon, APIer for automatisert datafangst og Kunstig intelligens som en integrert del av skytjenesten.

Løsningen er Noark-godkjent, og har et brukergrensesnitt som både ledere, saksbehandlere og arkivarer hos NAV kan bruke på arbeidsflater de allerede kjenner, tilpasset oppgaver knyttet til den rollen de har. Som inkluderer pro-aktiv beslutningsstøtte for brukeren.

Avtalen har en verdi på i overkant av 40 MNOK.

Kontaktpersoner:

Marthe M. Nilsen, Leder Kommunikasjon og Marked, Tietoevry Industry, Public 360°: +47 91754722

Om Tietoevry Industry

Tietoevry Industry leverer en omfattende portefølje av markedsledende data- og programvareløsninger til offentlig sektor, og er en innovativ pioner som spesialiserer seg på segmentspesifikk programvare og dataplattformtjenester. Vår portefølje av programvare er utviklet i nært samarbeid med våre kunder og er basert på vår omfattende bransjekunnskap og dybdekompetanse.

Vår historie, ekspertise og lokale tilstedeværelse gjør oss i stand til å holde oss à jour med bransjen og leverer derfor skreddersydde programvareløsninger for domenespesifikke og kritiske prosesser.

Contact

Marthe Muggedal Nilsen

Head of Product Marketing and Communication, Public 360°.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn