noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Peppol Aksesspunkt - elektronisk dokumentutveksling

Kommuniser effektivt og feilfri med dine kunder og leverandører. Utveksle elektroniske dokumenter som fakturaer, produktkataloger, bestillinger, fraktsedler og bankmeldinger.

Opplev verdien av elektronisk utveksling av dokumenter med Peppol Aksesspunkt

Å kommunisere med kunder og leverandører på en effektiv og feilfri måte er "et must" i den digitale tiden. Bedrifter sender ulike typer elektroniske dokumenter til hverandre: efaktura, varekatalog, ordre, pakkseddel og bankmeldinger. Mye av data som utveksles er av høy verdi.

Vi vet at mange fortsetter å gjøre dette manuelt. For bedriftens kunder og leverandører kan det bety feilbetaling, forsinkelser og dårlig service. Ved å ta utveksle dine forretningsdata via Peppol infrastrukturen oppnår du en effektiv måte å utveksle data med dine kunder og leverandører. Der behov for testing og verifisering av oppsett for hver enkelt aktør minimeres betraktelig. Noe som gjør løsningen veldig kostnadseffektiv.

Sørg for at din bedrift kan høste fordelene med å digitalisere forretningsinformasjon mellom dine kunder og leverandører. Peppol Aksesspunkt er en del av ett åpent og europeisk nettverk for utveksling av forretningsdokumenter. Dette gir din bedrift mulighet også til å effektivisere kommunikasjon med andre nordiske samarbeidspartnere.

Tietoevry er ett av de største aksesspunkt og meldingssentraler i Norden og leverer tjenester med svært høy kvalitet og overvåkning 24/7/365.

Anders Ødegård

Product Manager Nordic

Fordeler

Aksesspunkt gir deg kvittering for alle utgående fakturaer, slik at du har sikkerhet for at ingen fakturaer «blir borte i posten».

Full kvitteringsfunksjonalitet

Aksesspunkt gir deg kvittering for alle utgående fakturaer, slik at du har sikkerhet for at ingen fakturaer «blir borte i posten».

Dine kunder og leverandører er sikret at alle elektroniske meldinger de mottar fra deg oppfyller EHF-standarden. Aksesspunkt sjekker alle meldinger mot standarden og gir deg beskjed om eventuelle feil

Sjekker alle meldinger

Dine kunder og leverandører er sikret at alle elektroniske meldinger de mottar fra deg oppfyller EHF-standarden. Aksesspunkt sjekker alle meldinger mot standarden og gir deg beskjed om eventuelle feil

Tietoevry er ett Peppol godkjent aksesspunkt, der meldingene behandles raskt, enkelt og sikkert. Vi følger Difi sine «best practice».

Enkel og sikker håndtering

Tietoevry er ett Peppol godkjent aksesspunkt, der meldingene behandles raskt, enkelt og sikkert. Vi følger Difi sine «best practice».

Hva er Peppol Aksesspunkt?

Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line) er et europeisk nettverk for elektroniske innkjøp som gjør e-handel og e-innkjøp enklere. For å bli del av Peppol-nettverket, må din bedrift gå via et aksesspunkt. Peppol fungerer som et slags elektronisk postkontor som sender og mottar efakturaer, handels- og bankmeldinger på dine vegne.

Dette gir din bedrift mulighet også til å effektivisere kommunikasjon med andre europeiske samarbeidspartnere. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er blant de første som har inngått avtale med Tietoevry om Enhanced Peppol (aksesspunkt for betalingsmeldinger).

EHF gjør det mulig med standardisert, elektronisk kommunikasjon mellom virksomheter, uten direkte integrasjoner mellom datasystem. 

EHF-formatet er basert på Europeisk standard (UBL, CEN, Peppol BIS, Peppol EHF).

For å kunne utveksle dokumenter i EHF-format trenger du Peppol Aksesspunkt, som vil transportere dokumenter på en trygg og standartisert måte for deg. Du kan sende både EHF-faktura og andre dokumenter via Peppol.

ELMA er "Elektronisk mottaker- og adresseregister". ELMA er norsk SMP(Service Metadata Publisher) i Peppol.

Man kan sammenligne dette med «gule sider» hvor man i dette registeret har oppdatert oversikt over hvilke forretningsdokument en virksomhet tilkoblet støtter og motta. I tillegg inneholder dette registeret informasjon om hvor man skal levere dokumenter. Altså hvilket aksesspunkt mottaker har valgt for å ta imot sine EHF dokument.

Dette gjør at man kan automatisere oppsett for levering av f.eks. faktura til nye kunder, uten behov for manuell konfigurasjon

Peppol har utviklet Business Interoperability Specifications (BIS) for vanlige e-anskaffelsesprosesser.

Dette for å standardisere elektroniske dokumenter som utveksles mellom kjøpere i offentlig sektor og deres leverandører over hele Europa og utover.

Aktuell kampanje

Utnytt potensialet av Peppol Aksesspunkt

Tietoevry er ett av de største aksesspunkt og meldingssentraler i Norden og leverer tjenester med svært høy kvalitet og overvåkning 24/7/365. Sørg for at din bedrift kan høste fordelene med å digitalisere forretningsinformasjon mellom dine kunder og leverandører.

Lær mer om Peppol

Betalingsmeldinger

Betalingsmeldinger via Peppol Aksesspunkt

Få kontroll og oversikt over dine betalingsmeldinger. Send dine betalingsmeldinger via trygge infrastrukturen til Peppol Aksesspunkt. Alle meldinger blir kryptert på vei mot og fra bankene. Du kan bruke tjenesten mot mange banker.

Les mer
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn