noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Peppol Aksesspunkt‎ - elektronisk utveksling av handelsdokumenter

Tietoevry Business Information Exchange (BIX) er et av verdens største aksesspunkt for Peppol tjenester. Vi har lang og bred kompetanse innen alle Peppol’s forretningsområder. Bruk det til din fordel.

Kommuniser effektivt i Peppol nettverket

Peppol eDelivery Network er et raskt voksende transportnettverk for utveksling av forretningsdokumenter mellom forretningspartnere. Tietoevry er sertifisert Peppol tjenesteleverandør (Aksesspunkt) og støtter et bredt spekter av forskjellige dokumenter på tvers av ulike domener.

Peppol infrastruktur standardiserer kommunikasjon mellom selskap, og tilbyr et offentlige adresse register som gjør det enklere å finne registrerte selskap. Er du først koblet til Peppol eDelivery Network (via et aksesspunkt), kan alle parter, både offentlige virksomheter og private selskap raskt og enkelt nå hverandre i Peppol nettverket.

Tietoevry er autorisert leverandør av Peppol aksesspunkt tjenester. Med Tietoevry er du en del av et globalt nettverk for utveksling av forretningsdokumenter. Peppol lar deg utveksle effektivt med handelspartnere verden rundt.
Anders Ødegård

Product Manager Nordic

Fordeler

Du kan integrere ditt ERP-system og innkjøpssystem med Peppol og dermed utvikle og utvide din elektroniske handelsløsning. La Tietoevry forbedre din digitaliseringsgrad.

Integrert system

Du kan integrere ditt ERP-system og innkjøpssystem med Peppol og dermed utvikle og utvide din elektroniske handelsløsning. La Tietoevry forbedre din digitaliseringsgrad.

Tietoevry er ett Peppol godkjent aksesspunkt, der meldingene behandles raskt, enkelt og sikkert. Vi følger Peppol myndighetene sine «best practice».

Enkel og sikker

Tietoevry er ett Peppol godkjent aksesspunkt, der meldingene behandles raskt, enkelt og sikkert. Vi følger Peppol myndighetene sine «best practice».

Vi leverer tjenester med svært høy kvalitet og overvåkning 24/7/365.

Pålitelig og stabil tjeneste

Vi leverer tjenester med svært høy kvalitet og overvåkning 24/7/365.

Nøkkelfunksjon

Kontaktpunkt

Etablere flere partnere og utveksle meldinger er lett. Tjenesten fungerer som et kontaktpunkt for deg og dine kunder og og leverandører.

Engasjert i Peppol

Tietoevry fokuserer på Peppol og er aktive i flere inititiativer innen OpenPeppol. Vi tar del i utviklingen av Peppol.

Kvalitetskontroll av alle meldinger

Dine kunder og leverandører kan stole på at alle meldinger mottatt eller sendt av deg er kontrollert og validert for å møte gjeldende standard. Som avsender får du varsling ved avvik, slik at du kan korrigere eventuelle feil og mangler i meldingene.

Ikke bare faktura

Peppol aksesspunkt tjenester: Peppol Post-Award (komplett dokument support) - Eksempel: Ordre, ordrerespons, faktura, purring, kreditnota, pakkseddel, katalog Peppol Payment (komplett dokument support) - Utveksling av ISO20022 betalingsmeldinger til din bank - Eksempel: Pain.001, Pain.002, Camt.054 etc. Peppol eGovernment - Gjør det mulig for myndigheter å utveksle dokumenter til de ulike digitale postkasser brukt av innbyggere

BIX Peppol tjenester

Spill av video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.

Hva er Peppol Aksesspunkt?

Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line) er et europeisk nettverk for elektroniske innkjøp som gjør e-handel og e-innkjøp enklere. For å bli del av Peppol-nettverket, må din bedrift gå via et aksesspunkt. Peppol fungerer som et slags elektronisk postkontor som sender og mottar efakturaer, handels- og bankmeldinger på dine vegne.

Dette gir din bedrift mulighet også til å effektivisere kommunikasjon med andre europeiske samarbeidspartnere. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er blant de første som har inngått avtale med Tietoevry om Enhanced Peppol (aksesspunkt for betalingsmeldinger).

EHF gjør det mulig med standardisert, elektronisk kommunikasjon mellom virksomheter, uten direkte integrasjoner mellom datasystem. 

EHF-formatet er basert på Europeisk standard (UBL, CEN, Peppol BIS, Peppol EHF).

For å kunne utveksle dokumenter i EHF-format trenger du Peppol Aksesspunkt, som vil transportere dokumenter på en trygg og standartisert måte for deg. Du kan sende både EHF-faktura og andre dokumenter via Peppol.

ELMA er "Elektronisk mottaker- og adresseregister". ELMA er norsk SMP(Service Metadata Publisher) i Peppol.

Man kan sammenligne dette med «gule sider» hvor man i dette registeret har oppdatert oversikt over hvilke forretningsdokument en virksomhet tilkoblet støtter og motta. I tillegg inneholder dette registeret informasjon om hvor man skal levere dokumenter. Altså hvilket aksesspunkt mottaker har valgt for å ta imot sine EHF dokument.

Dette gjør at man kan automatisere oppsett for levering av f.eks. faktura til nye kunder, uten behov for manuell konfigurasjon

Peppol har utviklet Business Interoperability Specifications (BIS) for vanlige e-anskaffelsesprosesser.

Dette for å standardisere elektroniske dokumenter som utveksles mellom kjøpere i offentlig sektor og deres leverandører over hele Europa og utover.

Betalingsmeldinger

Betalingsmeldinger Peppol Payment

Få kontroll og oversikt over dine betalingsmeldinger. Send dine betalingsmeldinger via trygge infrastrukturen til Peppol Aksesspunkt. Alle meldinger blir kryptert på vei mot og fra bankene. Du kan bruke tjenesten mot mange banker.

Les mer
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn