noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Peppol Payment‎ - ISO20022 bankmeldinger

Business Information Exchange (BIX) er autorisert leverandør av Peppol Access Point-tjenester. Vi gir deg tilgang til et åpent globalt nettverk for utveksling av bank- og forretningsdokumenter.

Slik fungerer Aksesspunkt

Kommuniser effektivt med Peppol Payment

Business Information Exchange (BIX) leverer en tjeneste for Peppol Payment som håndterer betalingsmeldinger (ISO20022). Peppol Payment er bygget på standard Peppol komponenter med utvidet funksjonalitet for sikkerhet og komprimering.

4-hjørnes modellen støtter transportkvitteringer som sikrer god sporbarhet, og sørger for en felles kommunikasjonsløsning for alle registrerte mottakere (banker, selskap).

BIX Peppol Services er et av verdens største aksesspunkt for Peppol tjenester og har vært godkjent som aksesspunkt siden 2012.

Peppol infrastruktur standardiserer kommunikasjon mellom selskap, og tilbyr et offentlige adresse register som gjør det enklere å finne registrerte selskap. Er du først koblet til Peppol eDelivery Network (via et aksesspunkt), kan alle parter, både banker, offentlige virksomheter og private selskap raskt og enkelt nå hverandre i Peppol nettverket.
Anders Ødegård

Product Manager Nordic

Fordeler

Peppol standarden gjør det enkelt å koble opp nye banker og automatisere utvekslinger av inn- og utbetalinger (payments).

Enkelt

Peppol standarden gjør det enkelt å koble opp nye banker og automatisere utvekslinger av inn- og utbetalinger (payments).

Peppol Payment gir bedre sikkerhet – og ende-til-ende kryptering.

Sikkerhet

Peppol Payment gir bedre sikkerhet – og ende-til-ende kryptering.

Vi leverer stabile Peppol Payment tjenester med svært høy kvalitet og overvåkning 24/7/365.

Pålitelig og stabilt

Vi leverer stabile Peppol Payment tjenester med svært høy kvalitet og overvåkning 24/7/365.

Nøkkelfunksjoner

Engasjert i Peppol

Tietoevry fokuserer på Peppol og er aktive i flere inititiativer innen OpenPeppol. Vi tar del i utviklingen av Peppol.

Kvalitetskontroll av alle meldinger

Alle parter kan stole på at alle meldinger mottatt eller sendt er kontrollert og validert for å møte gjeldende standard. Som avsender får du varsling ved avvik, slik at du kan korrigere eventuelle feil og mangler i meldingene.

Peppol på tre områder

Vi leverer Peppol tjenester på tre områder: Peppol Post-Award (komplett dokument support) - Eksempel: faktura, purring, kreditnota, pakkseddel, katalog , ordre og ordrerespons Peppol Payment (komplett dokument support) - Utveksling av ISO20022 betalingsmeldinger til din bank - Eksempel: Pain.001, Pain.002, Camt.054 Peppol eGovernment - Gjør det mulig for myndigheter å utveksle dokumenter til de ulike digitale postkasser brukt av innbyggere

Hva tilbyr vi

Formelle krav til utveksling av dokumenter

Tjenesten vil i tillegg til relevante kvitteringsfiler kun håndtere filer pakket i ASiC-E konteinere med SBDH. Det betyr at all kryptering, dekryptering og signering må bli håndtert enten i hjørne 1 (bankkunde som avsender) eller hjørne 4 (bankkunde som mottaker).

Teknisk dokumentasjon relatert til Peppol Payment finnes her.

Transportkvitteringer

Tietoevry vil følge de standardkrav til kvitteringer som definert, i tillegg tilbyr tjenesten kvitteringer RC2 og RC3. Tjenesten støtter håndtering av RC4/b kvitteringer som skal bli levert av hjørne 4 til hjørne 1.

I henhold til krav definer i rulebook [1] er det krav til at en RC4/b kvittering skal leveres tilbake til hjørne 1 innen 30 min, således kan manglende RC4/b være tegn på at dokument ikke er kommet frem. Tjenesten kan gi en automatisk varsling på epost dersom kvittering ikke er mottatt innen 30 minutter.

I tillegg støtter tjenesten kvitteringer fra hjørne 2 og 3.

 

Kryptering i Peppol 

Kommunikasjon mellom avsenders aksesspunkt og mottakers aksesspunkt (hjørne 2 og hjørne 3) er kryptert. Kommunikasjon i Peppol-nettverket bruker Peppol PKI (Public key infrastructure). Sertifikater må verifiseres ved henting fra SMP(ELMA). For mer informasjon om kryptering av kommunikasjon i Peppol, se følgende informasjon her.

Tietoevry følger de til enhver tids gjeldene krav for kommunikasjon mellom aksesspunkt, satt av Peppol myndigheter.

 

Elektronisk dokumentutveksling

Opplev verdien av Peppol Aksesspunkt

Kommuniser effektivt og feilfri med dine kunder og leverandører. Utveksle elektroniske dokumenter som fakturaer, produktkataloger, bestillinger, fraktsedler og bankmeldinger. Peppol fungerer som et slags elektronisk postkontor som sender og mottar efakturaer, handels- og bankmeldinger på dine vegne.

Les mer
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn