noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Økonomitjenester - lønn og regnskap

Outsourcing av økonomi og lønn bidrar ofte til å skape en sikker og kostnadseffektiv drift. Vi leverer en komplett pakke med lønn og regnskap for små og mellomstore bedrifter.

Økonomitjenester som gir dig mer tid til kjernevirksomheten

Fremtiden er digital, og stadig flere virksomheter vil fokusere på digitale fordeler med sine IT-anskaffelser. Leverandørene som best evner å se det totale bildet hos kunden, og som kan bidra til effektive og verdiøkende prosesser, vil vinne i dagens og fremtidens marked.

Kundene våre er små og store virksomheter som jobber innenfor viktige samfunnsområder og har behov for komplette og skreddersydde løsninger. De krever at vi er tilstede og leverer tjenester og trygge rammebetingelser for en sunn og oversiktlig økonomi. Våre kunder kjøper i økende grad en tjeneste, og ikke bare et produkt. ERP-løsningene endrer seg fra å være transaksjonsorienterte til å bli menneskeorienterte.

Outsourcing av økonomi og lønn bidrar ofte til å skape en sikker og kostnadseffektiv drift. Vår erfaring er at mange bedrifter etterhvert velger å sette ut denne typen tjenester for å ivareta dette på en best mulig måte, og for å unngå eventuelle utfordringer med tanke på sykdom og ferieavvikling. Vi leverer en komplett pakke med lønn og regnskap for små og mellomstore bedrifter.

Erik Eggen

Head of Business Applications Norway

Dette tilbyr vi

Lønnstjenester

Lønn er et kritisk område for mange bedrifter, og det kan ofte være en utfordring å holde seg oppdatert på nye lover, regler og frister innen lønnsområdet. I tillegg forventer dine ansatte at lønna kommer til rett tid, med rett beløp og til riktig konto.

Regnskapstjenester

Profesjonelle leveranser av regnskapstjenester til krevende virksomheter. Derfor tilbyr vi også unik kompetanse på prosjektøkonomi som er et stort og krevende område.

Relaterte produkter og tjenester

Vi har mange års erfaring med profesjonelle leveranser av regnskapstjenester til krevende virksomheter. Derfor tilbyr vi også unik kompetanse på prosjektøkonomi som er et stort og krevende område.

Våre regnskapstjenestene tilpasses dine behov, og vi tilbyr også helpdesktjeneste for kundens ansatte.

Velg blant disse tjenester:

 • daglig regnskapsførsel
 • fakturering og purring
 • avstemminger
 • skatt- og avgiftsoppgjør
 • periodisering av regnskapet
 • betalingsformidling
 • finansrapportering
 • årsoppgjør med ligningspapirer
 • innfordring

Vi har en fleksibel og skalerbar tjenesteleveranse, som gir deg som kunde mulighet til velge om du ønsker å sette bort hele eller deler av tjenesten til oss.

Lønn er et kritisk område for mange bedrifter, og det kan ofte være en utfordring å holde seg oppdatert på nye lover, regler og frister innen lønnsområdet. I tillegg forventer dine ansatte at lønna kommer til rett tid, med rett beløp og til riktig konto.

Vi har lang erfaring fra profesjonelle leveranser av lønnstjenester til en rekke ulike bransjer. Vi strekker oss langt for å levere (riktig) lønn med kvalitet til riktig tid. Vi kan tilby en fleksibel og skalerbar løsning tilpasset din bedrift slik at du kan føle deg trygg på at alle rutiner og prosesser rundt lønn/HR blir ivaretatt.

Lønnstjenester vi leverer:

 • registrering/importering av variable transaksjoner
 • fast lønnsutbetaling
 • variable lønnsutbetalinger
 • utbetaling av feriepenger til avtalt tid
 • ekstra lønnskjøring i desember med variable transaksjoner p.g.a. årsskiftet
 • elektroniske lønnsinnberetninger
 • administrering av reiseregningssystemet
 • refusjon av syke- og fødselspenger
 • avstemming
 • helpdesktjeneste for kundens ansatte
 • uttak av lønnstjenester tilpasset kundens behov
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn