noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hvordan påvirker deling av data, kunstig intelligens og smart teknologi kommunens tjenester?

Nå kan våre sak- og arkiv kunder ved hjelp av en digital inspektør beskytte personvernet til sine innbyggere, ved hjelp av kunstig intelligens

Sebastian Reichmann / april 07, 2022
Public 360° har lansert innebygget intelligens

Dagens utfordringer for offentlige organisasjoner er mangfoldige. Å tilby effektive tjenester og veiledning til innbyggere og bedrifter i et komplekst og dynamisk sosialt miljø stiller nye krav til tjenesteinnhold og tilgjengelighet samt organisatorisk smidighet. Ikke minst setter en ny generasjon av arbeidstakere nye krav til brukervennlighet i interne applikasjoner!

Mange organisasjoner har allerede gjort betydelige investeringer i digitalisering og effektivisering av forretningsprosesser for å møte disse utfordringene. Arkivverket anslår at kostnadene på 12 milliarder norske kroner kun for arkivering ved offentlige institusjoner kan reduseres med 4-5 milliarder bare ved bedre systemer. (Kilde: DEBATT: Tungvint arkivering koster oss fem milliarder i året - Digi.no)

Men mye av dette potensialet ligger fortsatt ubrukt, siden det krever en kombinasjon av prosessdigitalisering og nye metoder som kunstig intelligens til å oppnå en økt automatisering av standardoppgaver og en mer intelligent og effektiv brukeropplevelse.

Hva er egentlig kunstig intelligens og maskinlæring?

Kunstig Intelligens (KI) og maskinlæring kan resonnere og oppdage mening i tekst, samt lære mønstre og regler fra tidligere eksempler. I tillegg kan kunstig intelligens-baserte systemer enkelt analysere store mengder informasjon for å gjenkjenne mønstre og kategorier i dataene. Disse mulighetene åpner opp for helt nye måter å søke, finne, bruke og administrere informasjon på, og erstatte repeterende manuelle oppgaver med helt eller delvis automatiserte arbeidsflyter i dokumentbehandling.

KI-metoder gir organisasjoner også mulighet til å møte det økende behovet for sikker og ansvarlig håndtering av personlige og sensitive data, gjennom automatisert analyse og kvalitetssikring av alt digitalt innhold.

Digitalisering skaper nye oppgaver for kommunene

Og det trengs en ny generasjon av verktøy til å mestre det. For eksempel når informasjonsmengden øker, hvordan holder din kommune kontroll på sensitive data i tusenvis av dokumenter, 24/7? Det er mye informasjon som skal sjekkes og kommuner og også andre offentlige etater må være sikker på at de blant annet ikke publiserer taushetsbelagt informasjon på offentlig journal. 

Som Lillestrøm kommune sier det;

«Det er ikke noe tema for oss å feige ut på offentlighet. Vi trenger en digital inspektør som ikke blir sliten eller «blind» etter å ha sittet i time etter time og lest igjennom dokumenter. Vi var ikke i tvil om å si ja når vi ble invitert til å delta i prosjektet sammen med Tietoevry for å teste ut innebygget KI funksjonalitet i sak og arkivløsningen Public 360°. Vi ønsker å finne ut om kunstig intelligens kan være en metode å ta i bruk for å høyne kvaliteten på det vi publiserer». Synnøve Standal, Leder for dokumentasjonssenteret i Lillestrøm kommune

Status 2023 - Les om hvor langt vi har kommet sammen våre kunder

Vi i Tietoevry ønsker å bidra inn i slike arbeidsprosesser som beskrevet her. Ikke for at oppgavene nødvendigvis skal kunne løses 100% automatisk, men bidra til at deler av prosessen kan håndteres raskere og bidra til økt kvalitet og kontroll i den jobben som skal gjøres. Og at arbeidstakerne kan fokusere på sine faglige oppgaver, og ikke sette seg inn i nye funksjoner eller programmer for å utføre arbeidsoppgavene sine.

"Innebygget KI i standard hyllevare vil si at organisasjonen slipper å håndtere kompleksiteten og kost av en helt ny teknologi og samtidig sikrer at brukerne få en trygg og effektiv opplevelse".Sebastian Reichmann, Head of AI & Insights, Tietoevry Industry, Public 360°

Hva er grunnideen til innebygget intelligens?

Grunnideen til innebygget intelligens – konseptet er å innlemme nye intelligente funksjoner som KI og analyse inn i eksisterende systemer som vil gi direkte effekt på forretningsprosessen og skape en enkel og effektiv brukeropplevelse. For organisasjonen betyr det, at de slipper å håndtere kompleksiteten av en ny infrastruktur og teknologi. Brukerne av Public 360° løsningen kan på denne måten alltid forholde seg til den kjente arbeidsflaten som man er vant med. Dette er en betydelig forskjell til tilnærminger hvor denne type kapabiliteter legges som separate komponenter på toppen av eksisterende prosesser og systemer.

Hvilken effekt har det for oss som innbyggere i en kommune?

Vi ønsker til å gi mer effektive verktøy til kommuner og andre offentlig organisasjoner, for å forenkle hverdagsoppgaver til arkivarer og saksbehandlere, øke prosess kvalitet og handtere personlig og sensitiv data på en bedre måte. Det beskytter innbyggernes personlige data og sikrer en demokratisk prosess. Men det krever en innsats fra både kunde og oss som leverandør, for å utforme løsningen som både er teknisk bra og tilbyr en god brukeropplevelse. Så langt i prosjektet med Lillestrøm virker det lovende.

Se videointervju med Lillestrøm kommune.

Men når KI teknologi overtar flere av oppgavene i offentlig forvaltning - hvordan kan en kontrollere den? Den etiske siden av dette er også et veldig viktig element, som det kanskje snakkes litt lite om. Dette vil du få høre mer om i neste innlegg. 

Innebygget intelligens er nå lansert i vår sak-og arkivløsning!

Lær mer om Public 360° innebygget intelligens.

Innebygget KI i standard hyllevare vil si at organisasjonen slipper å håndtere kompleksiteten og kost av en helt ny teknologi og samtidig sikrer at brukerne få en trygg og effektiv opplevelse.

Sebastian Reichmann, Head of AI & Insights, Tietoevry Industry, Public 360°

Marthe Muggedal Nilsen
Head of Product Marketing and Communication, Public 360°.

Sebastian Reichmann
Head of AI & Insights, Tietoevry Industry, Public 360°

SKREVET AV

Sebastian Reichmann

Head of AI & Insights, Tietoevry Industry, Public 360°

Marthe Muggedal Nilsen

Head of Product Marketing and Communication, Public 360°.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn