noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kunstig intelligens vil forme fremtidens offentlige sektor i Norge

Offentlig sektor må lede an i etisk bruk av kunstig intelligens for å ivareta borgernes tillit og demokratiske verdier.

Sebastian Reichmann / januar 22, 2024

Samarbeid på tvers av sektorer må på plass for å møte en virkelighet der et bredt spekter av aktører utvikler KI-drevne tjenester på tvers av ulike bransjer.

Vi står på terskelen til en ny æra i offentlig forvaltning, der kunstig intelligens (KI) vil omforme tjenestene vi leverer og måten vi samhandler med borgere på. Når vi tar i bruk disse nye verktøyene, må vi sørge for at de tjener alle lag av samfunnet og ikke bare en teknologisk elite. Uten veiledning og retningslinjer kan KI forsterke eksisterende urettferdigheter eller skape nye. Vår hovedoppgave er å sikre at KI utvikles med et sett etiske standarder som ivaretar alles interesser og at teknologien er rettferdig for hver enkelt bruker.

Nøkkelen til å bruke KI på en vellykket og etisk måte, er gjennom samarbeid. Offentlige institusjoner, bedrifter og akademiske miljøer må forene krefter for å skape retningslinjer som sikrer ansvarlig bruk av KI. Åpenhet er avgjørende i denne prosessen; det er essensielt at allmennheten forstår hvordan KI brukes i de tjenestene som påvirker deres hverdag og hvorfor teknologien er valgt for disse formålene.

Generativ KI forsterker problemet

Den hurtig voksende utvidelsen av generativ KI utfordrer dette landskapet betydelig, og det fører til et kritisk behov for raskere og mer effektiv styringsstøtte. Store forhåndstrente modeller akselererer KI-adopsjonen og gir et bredt spekter av aktører mulighet til å utvikle KI-drevne tjenester på tvers av ulike bransjer.

Ved å utnytte store modeller som ChatGPT eller Bart i innovative løsninger, reduseres utviklingstiden betraktelig og gjør det mulig for fagfolk, inkludert generelle programvareutviklere og forretningsfolk, å jobbe direkte med KI-teknologi. Mens denne demokratiseringen av KI-utviklingen bærer et løfte om innovasjon, gir det samtidig utfordringer når det gjelder å sikre kvaliteten og den etiske integriteten til utvikling i større skala.

Må justeres hele tiden

KI er en dynamisk teknologi og krever derfor kontinuerlig overvåkning og tilpasning for å sikre at den forblir rettferdig og nøytral. I Public 360° forplikter vi oss til regelmessig å revurdere og justere våre KI-modeller i tett samarbeid med våre kunder. Dette sikrer at vi sammen kan ta nye steg på denne transformasjonsreisen og at løsningene forblir i samsvar med samfunnets etiske standarder.

Vårt mål er å sikre at KI ikke bare er effektiv, men også rettferdig og transparent i alle dens anvendelser. Vi arbeider med å utvikle og forbedre slike rammeverk. Det er en nødvendig investering for enhver organisasjon som tar i bruk KI.

Ivaretar åpenhet og personvern

I Norge har vi et solid fundament for å bygge en offentlig sektor som er både innovativ og ansvarlig. Vi ser allerede hvordan KI-løsninger automatiserer administrative oppgaver, forbedrer beslutningstaking og styrker personvern. Vi har for eksempel utviklet en løsning som sikrer at persondata er beskyttet når offentlige dokumenter gjøres tilgjengelig, i tråd med hvordan KI kan og bør fungere: Et verktøy som styrker effektivitet og ivaretar åpenhet og personvern.

I Lillestrøm kommune har løsningen endret håndteringen av persondata ved å automatisere oppdagelsen av sensitiv informasjon. Dette løser en kritisk utfordring, nemlig å sikre at innbyggernes personvern ikke blir kompromittert når man gir innsyn i offentlige dokumenter. Dette styrker åpenheten, og både innbyggere og ansatte nyter godt av økt tilgjengelighet, samtidig som personvernet er ivaretatt.

Samarbeid blir nøkkelen

Det kreves et felles initiativ for å bygge kompetanse og modenhet i sektorene rundt både teknologien og ansvarlig bruk. Det innebærer i første omgang en konkret definisjon av KI-etikk og praktisk støtte for kunnskapsbygging. Et godt eksempel her er forskningsprosjektet ENACT, som lager et prosessverktøy for etisk risikovurdering av KI-baserte løsninger sammen med norske offentlige og private virksomheter. Men slike initiativer tar tid, og behovet for verktøyene er her allerede i dag.

Fremtiden for KI i offentlig sektor er lys, men kun hvis vi navigerer forsiktig og ansvarlig. Ved å investere i etisk KI, kan vi sikre at offentlige tjenester blir mer effektive, rettferdige og inkluderende.

Sebastian Reichmann
Head of AI & Insights, Tietoevry Industry, Public 360°

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn