noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Beskytter personvernet ved hjelp av kunstig intelligens

21 februar 2023

Etter at personnumrene til flere av kommunenes innbyggere ved en feiltagelse ble gjort offentlig tilgjengelig, kontaktet Lillestrøm kommune Tietoevry. Nå har de fått en digital arkivinspektør.

– Vi er veldig fornøyde med Archive Inspector-løsningen, og føler at den gir oss en ekstra sikkerhet. Den gjør oss sikre på at vi virkelig har gjort alt vi kan for å beskytte personvernet til innbyggerne våre, forteller Synnøve Standal, leder for Dokumentasjonssenteret i Lillestrøm kommune.

Behovet for å sikre at de brukte alle tilgjengelige verktøy for å sikre personvernet oppstod i september 2021. Da publiserte kommunen flere dokumenter i sin elektroniske postjournal med personopplysninger til navngitte elever i kommunen. Ettersom Lillestrøm er en av ca. 150 kommuner som har såkalt fulltekstpublisering i sin postjournal, kunne hvem som helst i en kort periode klikke seg inn på de aktuelle dokumentene.

– Denne hendelsen gikk veldig inn på de som jobber her. Det at det i denne saken var snakk om mindreårige gjorde nemlig saken ekstra alvorlig, Derfor bestemte vi oss for å begynne å se på løsninger som kunne styrke personvernet til innbyggerne våre ytterligere, uten at det gikk på bekostning av åpenhet, forteller Standal.

Kunstig intelligens

Lillestrøm kommune tok derfor kontakt med Tietoevry, som allerede leverte postliste- og arkivtjenester til kommunen. Sammen med nordmørskommunene Surnadal, Smøla og Kristiansund utviklet de systemet 360° Archive Inspector. Systemet, som er en del av Public 360°-løsningen for dokumentasjons- og saksbehandling, bruker kunstig intelligens for å sjekke dokumenter for taushetsbelagte opplysninger før de publiseres.

– Dette er et godt eksempel på hvordan man kan bruke kunstig intelligens til å lage en standardisert tjeneste, forteller Sebastian Reichmann, leder for AI Insights, Tietoevry, Public 360°.

Sebastian Reichmann

STANDARDISERT: leder for AI Insights, Tietoevry, Public 360, Sebastian Reichmann forteller at Archive Inspector er et godt eksempel på hvordan man kan bruke AI til å lage en standardisert tjeneste. Foto: Tietoevry.

 

– Vi bruker datamaskiner til det de kan bedre enn mennesker, nemlig å raskt finne mønstre i store mengder data, sier Lead Product Manger i Tietoevry Industry, Bjørn Tore Eriksen.

–Archive Inspector-løsningen kommer tillegg til det arbeidet de faktiske arkivarene gjør. Det er altså ikke snakk om å erstatte dem, legger han til.

Bare en begynnelse

Eriksen kaller Archive Inspector-løsningen for «AI rett ut av boksen». Det vil si at den skal være noe alle landets kommuner og andre offentlige instanser veldig raskt kan begynne å bruke.

– Løsningen er standardisert slik at den skal kunne passe for mange ulike virksomheter. Du kan si at det er AI Plug and Play, forklarer han, og legger til at for Public 360° er dette bare begynnelsen.

– For oss viser dette hvordan man kan bruke kunstig intelligens til å løse helt konkrete problemer, og sier noe om potensialet til denne teknologien. Kunstig intelligens blir et satsingsområde for oss fremover, og vi gleder oss til å hjelpe både eksisterende og nye kunder med å implementere smart AI-teknologi.

Standal på sin side er svært fornøyd med samarbeidet med Tietoevry.

– Det har vært utrolig lærerikt for oss å være med på dette prosjektet. Vi har jobbet tett med Sebastian, Bjørn Tore og resten av gjengen, og hatt en veldig fin dialog på hvordan ulike problemer kan løses, forteller hun.

FORNØYD:  Synnøve Standal, leder for Dokumentasjonssenteret i Lillestrøm kommune er svært fornøyd med samarbeidet med Tietoevry. Foto: Lillestøm kommune.

Temaer knytte til digitalisering og demokrati er kommet stadig høyere på agendaen de siste årene, og er blant annet tema på årets eKommune-konferanse i april. Standal mener at riktig bruk av ny teknologi kan bidra til å øke tillit mellom kommuner og innbyggere.

– For oss er dette et eksempel på hvordan vi bruker digital teknologi for å sikre åpenhet i den kommunale forvaltningen samtidig som vi sikrer personvernet til innbyggerne våre. Slik styrker vi både lokaldemokratiet og tillitten til kommunen, avslutter hun.

Romerikes Blad skirver også om saken her.

For mer informasjon

Sebastian Reichmann

Head of AI & Insights, Tietoevry Industry, Public 360°

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn