noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Slik kommer du raskt i gang med en skyplattform

På tide å dra nytte av fordelene i skyen

Cathinka Scheie / desember 06, 2021

I dag kan du flytte virksomhetens IT-systemer til skyen raskere enn noen gang og dra nytte av fordelene som skyplattformer gir ved å benytte Tietoevrys metoder og verktøy for skyen.

Hva er sky eller cloud computing egentlig?

En kort definisjon er: “Med skyen får du IT-ressurser tilgjengeliggjort gjennom automatiserte prosesser i stedet for gjennom menneskelig administrasjon”

Koronapandemien medførte store endringer i forbruksmønster, hvordan vi arbeidet og sosialiserte, og er et tydelig eksempel på at virksomheter må kunne takle slike plutselige forandringer. Det siste året har vist en klar sammenheng mellom bedrifters bruk av skyen og de økonomiske resultatene – i favør av skymodne organisasjoner.

Få rask tilgang til fordelene med sky, uten å forstyrre driften

Nå er tiden inne for å utnytte fordelene ved skyen og skyplattformer som Azure så raskt som mulig, uten å forstyrre dagligdrift. Men hva er den raskeste veien til sky? Dessverre er det ikke et enkelt svar på dette. Ulike organisasjoner og forskjellige forretningsbehov medfører ulike krav og dermed også skytransformasjonsprosjekter.

En velkjent, standardisert modell for å migrere applikasjonene til skyen kalles de 6 «R-ene» på engelsk:

  • Replatform - Replattform
  • Refactor - Rekode
  • Replace - Erstatte
  • Rehost - Rehoste
  • Retain - Beholde
  • Retire - Avslutte

Fullstendig skymigrasjon krever en svært strukturert metodikk og velprøvde prosesser. Man skal transformere virksomhetens applikasjonslandskap og gjør dette vanligvis ved å omstrukturere og/eller omskrive applikasjonene som skal migreres. Dette medfører at transformasjoner til skyen tar måneder eller i verste fall år. Denne reisen er ofte vanskelig for mellomstore bedrifter å gjennomføre noe som medfører at de ikke får nyttegjort seg av fordelen som følger med skyen.

Det finnes imidlertid en raskere vei til skyen;. Ved å ta i bruk den syvende «R-en»: Relocate – eller Omplassere på norsk.

Med «Omplassering» (Relocate) balanseres behovet for en rask skymigrering med at ​​ applikasjoner og IT-miljø ikke endres (i første omgang) eller må tas ned. Denne metoden gjør at man kommer i gang med skymigreringen, uten at man samtidig må endre måten man jobber på, interne prosesser eller å rekode applikasjonene.

Noen av nøkkelfordelene ved sky blir synlig så fort applikasjonene er i et skybasert miljø: Rask klargjøring, API-drevet automasjon, sikkerhet ved design og forbedret forretningskontinuitet. I tillegg til dette kommer indirekte effekter som økt produktivitet og redusert teknisk gjeld. Og fordi skyløsninger er bygget på toppen av eksisterende IT-systemer, er det unødvendig å totalt fornye infrastrukturen.

Med «Omplassering» (Relocate) flytter vi applikasjoner og arbeidslaster fra on-prem til skyen slik de er. Det betyr at skymigreringen kan gjøres nesten uten driftsforstyrrelser.

Hva er egentlig «Omplassering»?

Ved hjelp av en ny generasjon IT-styringsverktøy omplasseres dine nåværende IT-miljøer – enten det er tradisjonelle on-prem (on premise er altså fysiske servere og datamaskiner som står på (din) lokasjon), ASP eller privat sky – til en sky. Verktøyene muliggjør flytting av mange virtuelle maskiner uten nedetid i praksis.

Skyer der private og kommersielle skymiljøer er på samme funksjonsnivå, lar deg beholde ditt on-prem-miljø on-prem, samtidig som du kan nyttegjøre deg av fordelene med skyen som er nevnt nedenfor.

Cloud: En snarvei til skyen – med fulle fordeler

For noen organisasjoner er det nødvendig å foreta en fullstendig skytransformasjonsreise, men for de fleste virksomheter vil en «Omplassering» (Relocate) gi bedriften fordelen ved sky mye raskere.

Når applikasjoner og arbeidslaster er flyttet til et skymiljø, får virksomhetene umiddelbart tilgang til noen av de viktigste fordelene med skyen: fleksibilitet, skalerbarhet, raskt oppsett, API-drevet automatisering, innebygget sikkerhet og forbedret driftsstabilitet. I tillegg har man allerede tatt det første store skrittet over i skyen. En full skymigrering er blitt mye mindre omfattende.

Tietoevry gjør «Omplassering» (Relocate) enkelt tilgjengelig gjennom å tilby en klar-til-bruk sky-infrastruktur som blir din skyplattform, kombinert med enkle og velprøvde migreringsverktøy og -prosesser.

Med ny teknologi og gode partnerskap med tjenesteleverandører, er det i dag ukomplisert å ta i bruk skyløsninger. «Omplassering» (Relocate) gjør at skymigrasjon går raskt. Å utnytte sky-mulighetene er en lavthengende frukt for virksomheter som ønsker å høste fordelene med skyen så raskt som mulig.

Vi hjelper deg med å bygge en migreringsplan som lar deg flytte workloads til sky. Les mer her eller book en Cloud Advisory Assessment slik at vi kan hjelpe deg uavhengig av hvor du står i dag!

Last også ned guideboken for å forstå hvorfor en skystrategi er den beste måten å støtte forretningsmålene dine på, og hvordan du starter skymigreringen på riktig måte.

Book Cloud Advisory Assessment

Cathinka Scheie
Microsoft Business Partner Manager

SKREVET AV

Cathinka Scheie

Microsoft Business Partner Manager

Få mer innsikt om Tietoevry Azure Migration Approach

Tietoevry Azure Migration Approach

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn