noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ta sikkerhet på alvor ved å bli bevisst på egne digitale vaner

Selv det mest effektive teknologiforsvaret for å hindre cyberangrep kan utfordres av en enkelt menneskelig feil.

Sigrun Hansen Bock / mars 13, 2021

En vesentlig sikkerhetsrisiko kan godt være vår egen manglende bevissthet rundt hvordan vi håndterer data om oss selv når vi bruker digitale verktøy.

Generelt er digital tillit høyt i hele Norden, og resultatene fra vår undersøkelse, TietoEVRY Security Barometer, underbygger denne oppfatningen.

Undersøkelsen avslører imidlertid at det fortsatt er rom for forbedringer. For eksempel sier tre av ti svenske respondenter at de har latt være å handle på nettet i frykt for å bli hacket.

I Norge svarer halvparten av respondentene at de er skeptiske til om private selskaper behandler dataene deres på en tilfredsstillende måte.

Slike funn er bekymringsfulle, og de understreker behovet for at digitale tjenesteleverandører øker innsatsen for å beskytte sin virksomhet, de ansatte og brukerne.

En god start er virksomhetens forståelse av det digitale risikobilde.

Dette innebærer at en rekke spørsmål må besvares, for eksempel om sikkerhet er innebygget i produktutviklingsprosessen for nye digitale løsninger, samt  hvordan sikkerhet håndteres i et styrings, risiko og compliance-perspektiv. Anvendes beste praksis for sikkerhetsarbeid? Og sist, men ikke minst, er sikkerhet forankret og forstått i hele organisasjonen?

Bevisstgjøring av alle ansatte bør være en kontinuerlig øvelse, og danner fundamentet for god sikkerhet. Det betyr ansvarliggjøring av roller i organisasjonen på alle nivåer innenfor informasjonssikkerhet, samt trene virksomhetens ansatte i å forstå digitale trusler.


Dette er like relevant for offentlige virksomheter som for private virksomheter.

Ifølge TietoEVRY Security Barometer undersøkelse vil flertallet av respondentene i Finland, Sverige og Norge stemme digitalt i sitt neste stortingsvalg hvis de tilbys muligheten til det.

Det ville være en svært krevende prosess å legge til rette for, og forutsetter en svært høy tillit til digitale løsninger.

Digital tillit utvikler seg kontinuerlig gjennom våre oppfatninger og erfaringer, og tilliten kan raskt forsvinne hvis vi opplever at sikkerheten ikke blir tatt på alvor. 

Hver dag vi hjelper kundene våre i privat og offentlig sektor med å sikre at deres tjenester og løsninger er trygge å bruke. Dette er vår spesialitet, og vi hjelper deg gjerne.

Sigrun Hansen Bock
Head of Cybersecurity Services
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn