noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Pengemuldyrene blir stadig yngre

– Nå identifiserer vi stadig flere muldyrsaker, fastslår Silje Andrea Kvernberg som jobber med transaksjonsmonitorering i Tietoevry Defence Centre.

Rina-Maria Ingemannsen / april 11, 2024

Tidligere har det ikke vært vanlig med muldyrsaktivitet på kort, men nå brukes pengeoverføringstjenester og kort oftere og oftere til dette formålet.

For de aller fleste av oss virker hvitvasking av penger veldig fjernt. Men det er nærmere enn vi tror. Kriminelle aktører bruker kreative metoder for å rekruttere stadig yngre krefter til å renvaske ulovlige midler. Tietoevry Defence Centre gjør en innsats for å stoppe så mange som mulig.

Et pengemuldyr er en person som, ofte uvitende, blir brukt til å hvitvaske penger på vegne av andre. Denne praksisen involverer at pengemuldyret mottar og deretter overfører penger gjennom sin egen bankkonto eller ved å sende pengene videre til andre kontoer, både nasjonalt og internasjonalt.

Pengene stammer som regel fra kriminelle aktiviteter som svindel, narkotikahandel eller annen ulovlig virksomhet.

I Politiets trusselvurdering 2024 kommer det frem at bruk av pengemuldyr i hvitvaskingsoperasjoner er en økende utfordring og har blitt en forbruksvare for kriminelle. Politiet forventer at bedrageri vil bli en viktigere inntektskilde for kriminelle miljøer, og at flere vil bli rekruttert og utnyttet som muldyr.

Kraftig økning i antall saker

De siste tre månedene har Defence Centre oppdaget 120 muldyrsaker – en økning på 144 prosent i forhold til de tre foregående månedene. Totalt er det forsøkt hvitvasket 25,5 millioner kroner. Av disse ble transaksjoner på ca. 10,5 millioner kroner stoppet.

Bak tallene viser det seg at 20 prosent av muldyrsakene omfattet personer i aldersgruppen 23 til 33 år.

– Men hele 15 prosent av de identifiserte muldyrene er født mellom 2000 og 2010 – og ca. 95 prosent er menn. Den yngste vi har kommet over er født i 2007. Vedkommende er med andre ord bare 16 år gammel, sier Kvernberg.

Mange metoder for å lokke ungdommen

At unge mennesker kan være et enkelt bytte for de kriminelle for å hvitvaske ulovlige midler, er tidligere også synliggjort av Økokrim og Finanstilsynet. I sistnevntes Risikovurdering 2023 – Hvitvasking og terrorfinansiering, skriver tilsynet at det registreres en økning i bruk av pengemuldyr i hvitvaskingsprosesser: «Det er spesielt alvorlig at unge og andre sårbare personer utnyttes.»

Pengene overføres fra muldyrenes bankkonti til norske og utenlandske bankkonti som disponeres av kriminelle aktører, men det er også flere eksempler på at pengemuldyr kjøper gavekort eller dyre klokker. I noen tilfeller overføres pengene til ulike kryptovalutabørser for kjøp av kryptovaluta.

Ungdom blir ofte rekruttert til muldyrsaktivitet gjennom strategier som utnytter deres mangel på erfaring, behov for penger, eller ønske om å høre til. Eksempler på dette kan være:

  • Reklame for falske jobber: Ungdommer ser annonser på sosiale medier for tilsynelatende legitime jobber som lover lettjente penger for lite arbeid, som å være «finansiell agent» eller «transaksjonshandler». Disse annonsene kan også deles av venner som allerede er blitt lurt, noe som gir en falsk følelse av legitimitet.
  • Direkte kontakt: Kriminelle kan også kontakte ungdommer direkte via sosiale medier, e-post, eller meldingsapper med tilbud om rask inntjening. De utnytter plattformenes algoritmer for å rette seg mot sårbare eller mottakelige individer.
  • Gruppepress: Ungdom kan bli introdusert til muldyrsaktivitet gjennom venner eller bekjente som allerede er involvert. Gruppepress og ønsket om å «passe inn» eller imponere, kan spille en stor rolle.
  • Belønningssystemer: De som allerede er muldyr kan bli tilbudt insentiver for å rekruttere andre, og skape en kjede av rekruttering blant ungdomsgrupper.

Følger mønstre og rare pengespor

Deteksjon av muldyrsaktivitet er et forholdsvis nytt område for Defence Centre, som i hovedsak jobber med kort- og kontomonitorering for å detektere tredjepartssvindel. Defence Centre har per i dag ikke en spesifikk transaksjonsmonitoreringstjeneste for antihvitvasking, men kommer over hvitvaskingssaker under kort- og kontomonitoreringen.

– Oftest avdekker vi muldyrsaktivitet i forbindelse med mistanke om «ordinær» kort- eller kontosvindel. Enten ved at vi oppdager nye svindelmønstre og rare pengespor, eller fordi vi har oppfattet samtalen med kort- eller kontoeier som mistenkelig, forteller Kvernberg.

Opparbeidet kunnskap over tid, samt tjenesten «Blocking of Rough Merchants» (BoRM), medvirker til at Defence Centre oppdager stadig flere muldyrsaker.

– Med BoRM-opsjonen sperrer vi for transaksjoner med brukersteder som vi vet er koblet opp mot muldyrsaktivitet, sier Kvernberg.

Silje Andrea Kvernberg
Quality Manager, Financial Crime Prevention
Rina-Maria Ingemannsen
Marketing Project Manager

SKREVET AV

Rina-Maria Ingemannsen

Marketing Project Manager

Silje Andrea Kvernberg

Quality Manager, Financial Crime Prevention

More from the author

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn