noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ny strategi for digital sikkerhet innen helsesektoren

Vi ser økende behov i helsesektoren for implementering av sikkerhet og ser derfor positivt på at Direktoratet for e-helse utarbeider en mer handlingsrettet strategi for digital sikkerhet.

Sigrun Hansen Bock / oktober 27, 2021

Strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren er et raskt økende behov!

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet jobber nå Direktoratet for e-helse med en mer poengtert og handlingsrettet strategi for digital sikkerhet.TietoEVRY er invitert inn i prosessen og involverer seg bredt innenfor temaer som blant annet forebyggende sikkerhet, sikkerhetskompetanse, kritisk infrastruktur, sikkerhet i skyleveranser og sikker digital hjemmeoppfølging.


Vi ser et raskt økende behov i sektoren innen disse temaene, og er derfor enig i at det behov for en oppdatering av den nasjonale strategien nå. Vi ser frem til å delta aktivt med våre erfaringer fra leveranse av digital sikkerhet gjennom mange tiår.

- Ta gjerne kontakt med meg hvis det er spesifikke sikkerhetsrelaterte temaer dere ønsker at vi setter fokus på i prosessen.

Sigrun Hansen Bock
Head of Cybersecurity Services
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn