noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Arendalsuka 2023

Hvordan sørge for utvikling av meningsfull teknologi som tjener hele samfunnet?

16 - 17.8.2023, Norway
Arendalsuka.no

Reguleringer og en ustabil sikkerhetspolitisk situasjon bremser potensielt digitaliseringen av Norge. I tillegg har vi et voksende kompetansegap hvor vi mangler teknologer for å dekke behovet i årene som kommer. For å lykkes med det grønne skiftet og sikre fremtidig velferd og vekst i næringslivet trenger vi å trappe opp digitaliseringen. Hvordan skal vi få dette til, og hvilke hindre står eventuelt i veien for at vi skal lykkes? 

Møt oss på årets Arendalsuka for spennende debatter med relevante paneldeltakere, hvor vi ser nærmere på hvordan vi i årene som kommer kan sørge for utvikling av meningsfull teknologi som tjener hele samfunnet.

Lenker til opptak av debattene finner du på programsidene for hver debatt under. 

Vårt program på Arendalsuka 2023

Ons 16/8, 09:00
Er å lære kidsa koding en bommert? ​

Med kunstig intelligens verktøy som ChatGPT på fremmarsj, effektiviserer vi også utviklingsprosesser og digitaliseringsprosjekter. Hva betyr dette for fremtidens arbeidsmarked?

Se her for mer informasjon om denne sesjonen og paneldeltakerene. 

Ons 16/8, 10:15
Hvordan beskytte olje- og gassindustrien med dagens trusselbilde som bakteppe?

Hele den sikkerpolitiske situasjonen har endret seg og norsk olje- og gassindustri er mer utsatt enn noen gang før. Hvordan kan vi best beskytte de industrielle verdiene våre?

Se her for mer informasjon om debatten og paneldeltakerne.

 

Ons 16/8, 12:00
Hvordan kan jeg bidra til å løse ressurskrisen i helsetjenesten? Helse fra et innbyggerperspektiv.

Hvordan tar jeg ansvar for egen helse? Og kan innbyggere løse bemanningsproblemene i helsetjenesten?

Se her for mer informasjon om denne sesjonen og paneldeltakerne.

Ons 16/8, 13:15
Digitaliseringsparadokset: Er regelverk for bruk av data i ferd med å kvele digitaliseringen av Norge?​

Har ikke myndighetene tillit til næringslivets evne til å håndtere data? Hvordan kan vi legge til rette for at Norge kan bli best i klassen på digitalisering? 

Se her for mer informasjon om denne sesjonen og paneldeltakerne.

Ons 16/8, 14:30
Er vi i ferd med å miste kontrollen over KI før teknologien er tatt i bruk for fullt? ​

Skal markedskreftene styre utviklingen, eller finnes det noen måter å regulere fremtidens digitale samfunn?

Se her for mer informasjon om denne sesjonen og paneldeltakerne. 

Ons 16/8, 18:30
Velkommen til mingling på Christian Radich i Arendal

Møt oss på Christian Radich for en prat om hvordan vi kan sørge for bedre mangfold innen teknologi. Vi serverer pølser og forfriskninger og gleder oss til mingel og gode diskusjoner!

Mer informasjon her! 

Tors 17/8, 09:00
Er Norge digitalt beredt for en urolig verden? ​

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg dramatisk. Med potensielt store konsekvenser. Er vi blitt for avhengig av teknologi, eller har vi bare ikke sikret den godt nok? 

Se her for mer informasjon om denne sesjonen og paneldeltakerne.

Tors 17/8, 10:15
Hvitvaskingsparadokset: Personvern eller økonomisk kriminalitet – hva velger vi?

Hvitvaskingsparadokset: Vi har det strengeste regelverket noensinne men effektene er små. Skal vi la kriminaliteten fortsette eller skal vi dele mye mer data enn før?

Se her for mer informasjon om denne sesjonen og paneldeltakerne.

Tors 17/8, 12:00
Den store digitaliseringsdugnaden​

Hva er de neste store digitaliseringsprosjektene som må til for sikre velferden i Norge, hvilke hindringer står vi ovenfor?

Se her for mer informasjon om denne sesjonen og paneldeltakerne.

Contact us

Renate Morken

Senior Communications Manager

Dato og sted

16 - 17.8.2023
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn