noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hvitvaskingsparadokset

Arendalsuka 2023: Personvern eller økonomisk kriminalitet – hva velger vi?​ ​

17.8.2023, Norway

Velkommen til Tietoevry Banking og Tietoevry Industry debatt på Arendalsuka.

Hvitvaskingsparadokset: Vi har det strengeste regelverket noensinne men effektene er små. Den økonomiske kriminaliteten i Norge utgjør over 100 milliarder hvert år men bare mindre beløp blir avslørt. Vi trenger mye mer data for å avsløre sporene fra kriminelle handlinger som våpen- og narkotikahandel og menneskesmugling. Men dette utfordrer vår tradisjonelle forståelse av personvern. Så spørsmålet er: skal vi la kriminaliteten fortsette eller skal vi dele mye mer data enn før. Og finnes det i det hele tatt en gylden middelvei for hensynet mellom kriminalitetsbekjempelse og personvern?

Hvitvaskingsloven er skjerpet og med sine 54 paragrafer er den meget omfattende. Siden 2018 har bankene mer enn doblet antall varsler til Økokrim til over 11.000 mistenkelige transaksjoner. Hvitvasking foretas gjennom flere ledd og over landegrenser. Det private næringsliv bruker stadig mer ressurser på å unngå bøter ved manglende overholdelse.

  • Er banker og andre rapporteringspliktige i ferd med å overta en politioppgave?
  • Er det en ubalanse i hvor mye ressurser banker og andre rapporteringspliktigesetter inn på kriminalitetsbekjempelse, sett i forhold til myndighetenes egenressursinnsats?
  • Er vi blitt mer opptatt av å etterleve regelverket enn å avdekke svindel slik atvi unngår bøter?
  • Hvorfor er ikke disse kontrollene digitalisert og automatisert basert påtilgjengelige data?
  • Bør bankene ta et større ansvar på vegne av sine kunder slik at mindrebedrifter ikke må benytte ressurser på et så omfattende regelverk?
  • Hvorfor kan ikke skjønntileggesstørre vekt i vurderingene?

Møt oss på Thon Hotel Arendal torsdag 17. august kl 10.15. 

​Vi sees!

Opptak av denne debatten finner du her! 

Paneldeltakere

Julie Odden
Direktør, PWC
Odden er direktør i PWC. Hun har lang erfaring med arbeid knyttet til antikorrupsjon, integritet og eksportkontroll. Odden er gründer av selskapet Vega Integrity som i dag er en del av PWC.
Gunnar Koren
Head of Financial Crime Prevention, Tietoevry Banking
Gunnar er leder av Financial Crime Prevention i Tietoevry. Han har lang erfaring fra å leder arbeidet med å etablere systemløsninger til bekjempelse av hvitvasking og svindel. Gunnar er ordstyrer for denne panelsamtalen.
Henning Gravklev
Handelsbanken
Terje Aleksander Fjeldvær
DNBs leder for sanksjoner og bedrageriforebygging
Terje har lang fartstid fra DNBs arbeid mot hvitvasking og svindel. Før han begynte i DNB, jobbet Terje åtte år i politiet.
Ole Jonassen
Faglig ansvarlig anti-hvitvask, Tietoevry Data Services
Jonassen har 25 års erfaring innen bruk av data for innsikt til bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Han er faglig ansvarlig for anti-hvitvask innen forretningsområdet Data Services i Tietoevry.

Contact us

Geir Remman

Communications Lead Norway

Paneldeltakere

Julie Odden

Direktør, PWC

Gunnar Koren

Head of Financial Crime Prevention, Tietoevry Banking

Henning Gravklev

Handelsbanken

Terje Aleksander Fjeldvær

DNBs leder for sanksjoner og bedrageriforebygging

Ole Jonassen

Faglig ansvarlig anti-hvitvask, Tietoevry Data Services

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn