noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hvordan kan kommuner redusere risiko og få økt innsikt i sikkerhetshendelser ved å anvende moderne løsninger og etablerte prosesser?

15.3.2022, Online
Se innspilling

Vi samler inn stadig mer data, men gir informasjonen som lagres økt sikkerhet?

Digitale trusler øker, og alle kommuner utsettes for ulike sikkerhetshendelser. Slike hendelser kan påvirke mange sårbare enkeltindivider, og sensitiv informasjon kan komme på avveie. Glipper det på personvern og informasjonssikkerhet, vil innbyggere kunne miste tilliten til de tjenester som kommunene leverer. For å sikre at digitale data ikke går tapt, bør kommunene derfor ha kjennskap til rammeverk, verktøy og fremgangsmåter for håndtering av digitale data.

Det finnes i dag gode muligheter for å samle inn sikkerhetsinformasjon fra mange ulike digitale løsninger, men det kan fort bli store og uoversiktlige datamengder. Det kan være utfordrende å reagere med riktig tiltak dersom det er en sikkerhetshendelse som må håndteres.

I dette webinaret får du innsikt i hvordan Tietoevry systematisk jobber med sikkerhetshendelser, og hvordan kommuner kan ta i bruk verktøyet Sentinel som støtte for dette. Vi gir gode råd om hvordan verktøyet kan settes opp slik at kommunen får én enkelt løsning for å oppdage angrep, håndtere trusler, samt igangsette proaktive tiltak for å redusere risiko. Her inngår også nødvendige prosesser som må på plass slik at riktig tiltak kan iverksettes dersom en alvorlig sikkerhetshendelse inntreffer. Løsningen vil være ditt fugleperspektiv på tvers av kommunen som lindrer stresset med økt digital risiko og stadig mer sofistikerte angrep.

Registrer deg til webinar i dag!

 

Agenda

Velkommen
10.05-10.45
Hvordan kan kommuner redusere risiko og få økt innsikt i sikkerhetshendelser ved å anvende moderne løsninger og etablerte prosesser?

Sigrun Hansen Bock, Head of Cybersecurity Norway, Tietoevry Connect.

10:45-10:55
Q&A

Talere

Sigrun Hansen Bock
Head of Cybersecurity Norway

Contact us

Sigrun Hansen Bock

Head of Cybersecurity Services

Talere

Sigrun Hansen Bock

Head of Cybersecurity Norway

Dato og sted

15.03.2022
09.00-10.00 UTC

Les mer om våre tjenster

Cybersecurity services

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn