noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lifecare Näytteenotto -mobiilisovellus on leikannut vasteaikoja ja helpottanut päivystystä Kainuussa

Nopeutunut laboratoriotoiminta lisää potilasturvallisuutta. Sovellus tukee näytteenoton kokonaistilanteen hahmottamista.

Iina Kaisko

Area Product Owner

Haaste

Kainuussa, kuten monilla muillakin hyvinvointialueilla, on pula hoito- ja laboratoriohenkilökunnasta. Näytteenottokierrot ovat perustuneet manuaaliseen kirjaamiseen, ja näytehakujen ilmoittaminen sekä vastaanottaminen puhelimitse kuluttaa henkilökuntaresursseja.

Ratkaisu

Tietoevryn kehittämä ja NordLab Kainuun pilotoima näytteenoton mobiilisovellus mahdollistaa potilaan tunnistamisen ja näytetarrojen tulostamisen sekä näytteenoton ja sen kuittaamisen reaaliajassa. Potilastiedot tulevat Lifecare-järjestelmästä. Lisäksi sovellukseen kuuluvan monitorisovelluksen avulla on mahdollista hahmottaa näytteenoton kokonaistilanne.

Asiakkaasta

NordLab on Kainuun hyvinvointialueen laboratoriopalvelujen tuottaja. Kainuun hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä Kainuun alueella. NordLabin omistavat neljä hyvinvointialuetta, ja se toteuttaa kattavia laboratoriopalveluja lääketieteen erikoisaloilla.

Tutustu tarkemmin Nordlabiin
Työvaiheiden väheneminen reaaliaikaisen potilastunnistamisen ja reaaliaikaisen näytteenoton myötä.

Työprosessin sujuvoituminen

Työvaiheiden väheneminen reaaliaikaisen potilastunnistamisen ja reaaliaikaisen näytteenoton myötä.

Potilasturvallisuus paranee potilaan tuplatunnistamisen avulla. Potilas tunnistetaan sekä suullisesti että sovelluksella viivakoodirannekkeesta.

Potilasturvallisuuden vahvistuminen

Potilasturvallisuus paranee potilaan tuplatunnistamisen avulla. Potilas tunnistetaan sekä suullisesti että sovelluksella viivakoodirannekkeesta.

Mobiilisovellukseen kuuluva monitorisovellus auttaa osastojen näytteenoton tilannekuvan hahmottamisessa.

Tilannekuvan selkiytyminen

Mobiilisovellukseen kuuluva monitorisovellus auttaa osastojen näytteenoton tilannekuvan hahmottamisessa.

Näytteenottokierto muuttui täysin mobiilisovelluksen myötä

Kainuussa NordLabissa tapahtui merkittävä muutos vuonna 2019, kun laboratoriossa otettiin käyttöön Tietoevryn kehittämä näytteenoton mobiilisovellus. Ennen vuotta 2019 aamuisin tulostettiin näytteenottotarrat näytteenottokiertoa varten. Osastot jaettiin työntekijöille näytteidenoton toteuttamiseksi. Näytteenottajat kiersivät etukäteen tulostettujen tarrojen kanssa ottamassa näytteet, jonka jälkeen he palasivat laboratorioon näytteet mukanaan.

Nyt kierto toteutetaan joustavasti, ja pitkät listat sekä tarrat ovat jääneet historiaan. Hoitajat näkevät mobiilisovelluksesta näytteenoton kokonaistilanteen reaaliajassa ja voivat tarvittaessa mennä kollegan avuksi.

”Muutos on ollut totaalinen näytteenottokierroissa ja päivystyksessä”, kertoo Kainuun NordLabin palvelupäällikkö Tarja Toivola.

Vasteajat laskettiin näytteenoton toteutumisen perusteella, eli esimerkiksi aamuseitsemältä alkavan näytteenottokierron alusta kierron päättymiseen. Toivolan mukaan kierto kesti keskimäärin noin 1,5 – 2 tuntia.

”Kokonaisuudessaan aamukierto on nopeutunut noin tunnilla. Aiemmin aamun tavoite oli saada näytteet eteenpäin kello 10 mennessä, nyt olemme yleensä valmiit kello 8.45”, Toivola sanoo.

Tarja Toivola, Palvelupäällikkö, NordLab

Kokonaisuudessaan aamukierto on nopeutunut noin tunnilla. Aiemmin tavoite aamulla oli saada näytteet eteenpäin kello 10 mennessä, nyt olemme yleensä valmiit kello 8.45.

Tarja Toivola

Palvelupäällikkö, NordLab

Potilasturvallisuus parantuu tuplatunnistuksella

Näytteenoton mobiilisovelluksen merkittävimpiä ominaisuuksia on potilaan tuplatunnistus. Sovelluksella voi tunnistaa potilaan tiedot skannaamalla potilaan rannekkeen suullisen tunnistamisen lisäksi. Näin näytteenottoputket tarroitetaan heti näytteenoton yhteydessä.

”Tuplatunnistaminen on iso asia. Lisäksi mobiilisovellus tunnistaa, jos samalle potilaalle on useampia lähetteitä. Aiemmin lähetteitä on jouduttu selaamaan listalta. Ratkaisu parantaa potilasturvallisuutta äärettömästi”, Toivola kertoo.

Myös NordLabissa työskentelevä lähihoitaja Satu Sainio kiittelee tuplatunnistusta.

”Viivakoodin skannaus nostaa kaikki potilaan pyynnöt mobiilista näkyviin, jolloin kaikki tarvittavat näytteet voidaan ottaa yhtä aikaa”, Sainio sanoo.

Tuplatunnistus parantaa potilasturvallisuutta äärettömästi.

Tarja Toivola

Palvelupäällikkö, NordLab

Monitorisovellus helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista

Näytteenoton mobiilisovellukseen kuuluva monitorisovellus mahdollistaa sairaalan sisäisen näytteenoton kokonaiskuvan hahmottamisen. Monitorisovelluksen hyödyt saavat kiitosta sekä Toivolalta että Sainiolta.

”Monitorisovellus helpottaa työtämme, koska näytteenottohoitajien lisäksi esimerkiksi laitteiden parissa työskentelevät näkevät pienellä vilkaisulla, mikä tilanne päivystyksessä on. Näin on helpompi reagoida, jos tilanne alkaa ruuhkautua, ja tällöin voi tarjota apua”, Sainio sanoo.

”Sovellus on meillä sijoitettu keskeiselle paikalle. Me näemme koko päivän ajan näytteenottotilanteen, ja itse palvelupäällikkönä näen aamulla esimerkiksi pyyntöjen määrät, joiden perusteella voi arvioida tarvittavan resurssin”, Toivola kertoo.

Sainio huomauttaa, että sovelluksen mahdollistama kokonaistilanteen hahmottaminen vapauttaa myös työaikaa ja resursseja muihin tehtäviin.

”Päivystäminen voi olla ajoittain puuduttavaa, jos pyyntöjä ei nouse. Koska sovellus mahdollistaa tilanteen seuraamisen, päivystämisen tyhjän ajan voi hyödyntää tehden muita työtehtäviä. Tämä tehostaa työntekoa”, Sainio selventää.

Visuaalinen sovellus on helppo oppia

Visuaalinen mobiilisovellus on ollut helppo oppia. Palaute näytteenottohoitajilta on ollut positiivista; Sainion mukaan viimeisin perehdytetty kollega kiitteli sovelluksen selkeyttä ja yksinkertaisuutta.

Toivolan mukaan suurin osa sairaalan sisäisistä näytepyynnöistä toteutuu mobiilisovelluksen kautta, mutta osa pyynnöistä kulkee vielä peruspäätteen välityksellä. Kainuussa teho-osaston näytteenottopyynnöt tehdään vielä toistaiseksi manuaalisesti.

”Suurin haaste on ollut opettaa asiakkaat tekemään pyyntöjä, eli milloin ne voi tehdä ja milloin ei. Kaikkia pyyntöjä ei voi vielä tehdä mobiilisovelluksen avulla, joten täytyy huomioida mikä näyte on kyseessä ja mihin pyyntö tehdä”, Toivola sanoo.

Talon sisäiset tietoliikenneyhteydet ovat toisinaan aiheuttaneet haasteita. ”Mutta niitä on ratkottu kokeilemalla millä mobiililaitteella sovellus toimii parhaiten.”

Päivystystilanteet helpottuvat

Sainion mukaan tärkeimpiä muutoksia ovat päivystystilanteiden helpottuminen.

”Työskenneltäessä esimerkiksi elvytyshuoneessa voi tulla äkillisesti lääkärin määräyksestä tarve lisäkokeille. Mobiilisovellus mahdollistaa lähetteen saamisen heti. Sovelluksesta löytyvät kaikki tarvittavat tiedot ja muun muassa erityishuomiot, kuten mikäli näyte täytyy suojata valolta tai kyseessä on kylmänäyte. Tämä vähentää virheiden mahdollisuutta työssä”, Sainio sanoo.

 

Satu Sainio, Lähihoitaja, NordLab

Toisinaan tarve lisäkokeille nousee äkillisesti – mobiilisovellus mahdollistaa lähetteen saamisen heti.

Satu Sainio

Lähihoitaja, NordLab

Kaiken kaikkiaan sovellus auttaa arkea perustavanlaatuisesti, eivätkä ammattilaiset enää palaisi entiseen.

”Kaikki voivat varmasti yhtyä siihen, että emme haluaisi tästä luopua. En osaisi kuvitellakaan palaavani vanhaan järjestelmään ja koneelta tulostamiseen”, Sainio vahvistaa.

 

Lue lisää tarjoamistamme kokonaisratkaisuista laboratorion toimintojen automatisointiin, reaaliaikaiseen seurantaan ja suorituskyvyn parantamiseen.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä