noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tuotannonohjaus sotessa

Kehittynyt tuotannonohjaus parantaa ennakointia, lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelua ja operatiivisten resurssien hallintaa.

Tehokkaat, pilvipohjaiset sote-ratkaisut

Laadukas sosiaali- ja terveydenhuolto edellyttää resurssien optimaalista hallintaa. Optimoimalla tilojen, henkilökunnan ja laitteiden käyttöä voidaan vapauttaa ammattilaisten aikaa enemmän asiakastyöhön, parantaa palveluketjujen tehokkuutta sekä vähentää kustannuksia. Samalla mahdollistetaan korkealuokkainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarjonta.

Pohjoismaiden sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmät ovat maailman parhaita, mutta niiden yhteisenä haasteena on kasvava palveluntarve, johon on vastattava rajallisin resurssein. Kehittynyt tuotannonohjaus auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Pilvipalvelujen ja koneoppimisen kaltaisten nykyaikaisten työkalujen avulla varmistetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajat voivat ennakoida palvelutarvetta nykyistä tarkemmin, suunnitella käytettävissä olevien resurssien kohdentamista mahdollisimman vaikuttavasti ja toimia samalla kustannustehokkaasti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden avoin ja yhteinen kehitystyö mahdollistaa optimaaliset ratkaisut, jotka vastaavat ammattilaisten ja kansalaisten tarpeisiin.

Tommi Koistinen

Lead Product Manager, Production Management

Katso videolta, mitä hyötyjä tuotannonohjaus tuo soteen!

Artikkeli jatkuu videon alapuolella.

Käynnistä video

Laadun ja tehokkuuden parantaminen

Kun resursseja voidaan kohdentaa paremmin vastaamaan palvelutarvetta, siirtyminen palvelupolun eri vaiheiden välillä tapahtuu saumattomasti, ja kansalaisten sekä sote-ammattilaisten kokemus paranee.

Saumaton palvelukokemus

Kun resursseja voidaan kohdentaa paremmin vastaamaan palvelutarvetta, siirtyminen palvelupolun eri vaiheiden välillä tapahtuu saumattomasti, ja kansalaisten sekä sote-ammattilaisten kokemus paranee.

Tarkemmalla ennakoinnilla ja hyvällä suunnittelulla voidaan säästää aikaa, rahaa ja energiaa. Tilanteen muuttuessa mukautuminen käy nopeasti.

Toimintojen tehostuminen

Tarkemmalla ennakoinnilla ja hyvällä suunnittelulla voidaan säästää aikaa, rahaa ja energiaa. Tilanteen muuttuessa mukautuminen käy nopeasti.

Konkreettisiin tuloksiin päästään monialaisella kehitystyöllä tarkoin valittujen kumppaneiden kanssa. Edistyneiden kehitystekniikkojen tarjoamat ratkaisut täyttävät vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa.

Yhteinen kehitystyö tuo parhaat tulokset

Konkreettisiin tuloksiin päästään monialaisella kehitystyöllä tarkoin valittujen kumppaneiden kanssa. Edistyneiden kehitystekniikkojen tarjoamat ratkaisut täyttävät vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa.

Tuotannonohjaus helpottaa sote-työtä:

Palvelu- ja resurssitarpeiden ennakointi

Koneoppimisen kaltaiset modernit työkalut auttavat ennakoimaan tarkemmin resurssien, kuten vuoteiden, hoitohenkilökunnan ja laitteiden, tarpeen. Niiden avulla voidaan ratkaista monimutkaisiakin haasteita, kuten monikäyttötilojen tarpeen ennakointia. Pandemia on osoittanut, että sosiaali- ja terveydenhuollon on oltava dynaamista ja joustavaa. Moderni teknologia voi auttaa mukauttamaan ennusteet vastaamaan nopeasti muuttuvia olosuhteita.

Tuotantosuunnitelman optimoiminen

Rajalliset resurssit optimoidaan hyvän suunnittelun avulla. Potilaiden läpimenoaikoja voidaan optimoida, kun tiedetään, mitä tarvitaan ja milloin. Tehostamalla ennakointia voidaan optimoida resurssisuunnittelua ja parantaa henkilöstön työoloja, mikä puolestaan lisää työtyytyväisyyttä.

Edistyneet teknologiat

Kehittyneet teknologiat, kuten pilvipalvelut ja koneoppiminen, tuovat omat etunsa tuotannonohjausratkaisuihin. Terveydenhuolto on ainutlaatuinen toimintaympäristö, mutta sielläkin voidaan hyödyntää nykyaikaisia välineitä ja tekniikoita, jotka on testattu ja havaittu hyväksi muilla toimialoilla.

Uuden sukupolven työskentelytavat

Pohjoismainen sosiaali- ja terveydenhuolto kehittyy, joten myös tuotannonohjauksen on seurattava mukana. Tämä vaatii palveluntarjoajien välistä tiivistä yhteistyötä. Ketterän ohjelmistokehityksen kaltaisten tekniikoiden avulla voidaan nopeasti ja tehokkaasti luoda ratkaisuja, joita sote-organisaatiot ja kansalaiset tarvitsevat.

Haluatko pysyä ajan tasalla soten tuotannonohjauksesta?

Tilaa uutiskirjeemme!

Uusi, sote-alan ammattilaisille suunnattu Tietoevry Caren uutiskirje tuo tärkeimmät aiheet kätevästi paketoituna sähköpostiisi.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä