noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Potilastietojärjestelmän ydintehtävä on tarjota kokonaisnäkymä potilaan tietoihin

Lääkärit arvioivat potilastietojärjestelmän tärkeintä tehtävää hyvinvointialueella.

Mika Kiviaho / 1. maaliskuuta, 2023

Saimme lääkäreiltä arvokasta palautetta, se vahvistaa kehitystyömme suuntaa.

”Kokonaisnäkymä potilaan tietoihin”🟠 vei voiton Helsingin Lääkäripäivien äänestyksessämme. Kysyimme potilastietojärjestelmän ydintehtävää hyvinvointialueella. Muut vaihtoehdot olivat: Sähköinen asiointi ja potilaan osallistaminen​🔵; Työtehtävien mukaiset kirjaamisalustat​🟢; Hoidon vaikuttavuuden ja tulosten seuranta 🟡​ sekä Moniammatillinen yhteistyö​🔴.

Äänestäjien valinta potilastietojärjestelmän päätehtäväksi on myös omasta mielestäni tärkeä. Se on ollut, ja tulee olemaan, meille keskeinen jatkuvan kehitystyön kohde Lifecare-potilastietojärjestelmässä.

Kokonaisvaltaista tukea sosiaali- ja terveydenhuollon arkeen

Sain paljon uutta ajateltavaa Lääkäripäivillä käydyistä keskusteluista. Olimme mukana osaavalla monialaisella tiimillä. Osastollamme oli esillä monipuolisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisujamme: Lifecare-potilastietojärjestelmä, data- ja analytiikkaratkaisut sekä sote-tuotannonohjaus.

Lifecare-ratkaisut tuovat sujuvuutta terveydenhuollon perustyöhön. Kliinikoilta saatu palaute ratkaisuistamme oli erittäin positiivista, ja kannustaa meitä jatkuvaan yhteiseen kehittämiseen. 

Mahdollistamalla näkymän potilaan kokonaistietoihin, optimoimalla potilasvirtausta sekä resurssien hallintaa eri yksiköiden välillä pystymme tukemaan myös useita potilastietojärjestelmiä käyttäviä hyvinvointialueita data- ja analytiikkaratkaisuidemme sekäuusimman ratkaisualueemme, sote-tuotannonohjauksen avulla.

Ratkaisuja hyvinvointialueiden haasteisiin

Käytyjen keskusteluiden perusteella on ilmeistä, että vasta aloittaneet hyvinvointialueet tarvitsevat ratkaisujamme päivittäisen työnsä tukemiseen sekä toimintansa kehittämiseen. Pystymme tukemaan sujuvien palvelujen suunnittelua etulinjassa, kun mahdollistamme oleellisen tiedon tarjoamisen ammattilaisille käyttökelpoisesti ja koostetusti.  

Etenkin koostetun tiedon tarjoaminen ammattilaisten työkaluksi sai paljon hyvää palautetta. Haluankin kiittää kaikkia yhteiseen kehittämiseen panoksensa antaneita kliinikoita sekä organisaatioita. 

Terveydenhuollon etulinjassa on merkittävä työpaine - kansalaiset odottavat sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden lunastamista. On tärkeää, että tuemme yhdessä ammattilaisia ja osaltamme helpottamme työn aiheuttamaa kuormitusta.  

Jatketaan arvokasta ja sujuvaa yhteistyötä!

Mika Kiviaho

Olisiko jo asiakaskeskeisten sote-palvelujen aika?

Mika Kiviaho
Lääketieteellinen johtaja

Mika Kiviaho on kliinisen toiminnan kehittämisestä ja teknologiasta kiinnostunut lääkäri, joka työskentelee Tietoevry Care -yksikössä. Mikan tavoite on kehittää parempia työkaluja ammattilaisille ja kansalaisille. Kokemuksen tuomia vahvuuksia ovat moniammatillinen yhteistyö, potilas-/asiakastapausten kokonaishallinta, sote-integraatio sekä sujuvat palveluketjut.

Haluatko kuulla lisää?

Mika Kiviaho

Lääketieteellinen johtaja

Lisää samalta asiantuntijalta

Kuinka asiakkaamme näkee yhteistyön merkityksen?

Vahva yhteistyöverkosto antaa sote-kehittämistyölle siivet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä