noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Vahva yhteistyöverkosto antaa sote-kehittämistyölle siivet

Aika kääntää katseet kohti hyvinvointialueita

Katso Markku Stenmanin mietteitä videolta!
Teemu Vähäkainu

Head of data-driven care

Haaste

Pitkään työstetty sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee kansalaisille entistä näkyvämmäksi vuoden 2023 alussa, kun sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Uudet organisaatiorakenteet ja palvelumallit vaativat muutoskykyä niin tietojärjestelmiltä, kuin niiden takana olevilta ihmisiltä.

Ratkaisu

Vahva yhteistyöverkosto mahdollistaa nopeamman ja ennustettavan järjestelmäkehityksen. Kun yhteistyötä laajennetaan sairaanhoitopiirien sisältä samaa järjestelmää käyttävien hyvinvointialueiden väliseksi, alueet saavuttavat kustannustehokkuutta ja vaikuttavat entistä voimakkaammin kehitettävien ratkaisujen ja palveluiden sisältöön.

Asiakkaasta

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kehittänyt potilas- ja asiakastietojärjestelmiä yhdessä Tietoevryn kanssa yli 20 vuoden ajan. Terveydenhuollossa Lifecare-potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön koko EPSHP:n alueella marraskuussa 2019, ja Lifecare Sosiaalihuolto vuosien 2020–2021 aikana.

Lifecaren edeltäjä Effica on ollut alueella käytössä vuodesta 2002 alkaen. Sairaanhoitopiirissä on siirrytty useista kunnallisista terveyden- ja sosiaalihuollon järjestelmistä maakunnallisiin Lifecare-järjestelmiin ja nyt kohti Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta, johon kuuluu 18 kuntaa.

Toimivassa verkostossa saa äänensä kuuluviin, hyötyy toisten kokemuksista ja pääsee tekemään kestävämpiä kehittämispäätöksiä.

Järjestelmän hallittu uudistaminen

Toimivassa verkostossa saa äänensä kuuluviin, hyötyy toisten kokemuksista ja pääsee tekemään kestävämpiä kehittämispäätöksiä.

Yhteiskehittämisellä yhdenmukaistetaan  käyttöönottoja ja käyttöympäristöjä, mikä mahdollistaa synergiahyödyt ja luo pohjan kokonaiskustannussäästöille.

Kustannustehokkuus

Yhteiskehittämisellä yhdenmukaistetaan käyttöönottoja ja käyttöympäristöjä, mikä mahdollistaa synergiahyödyt ja luo pohjan kokonaiskustannussäästöille.

Oman organisaation ulkopuolelle laajennetut kehittämisverkostot antavat entistä paremman mahdollisuuden vaikuttaa kehitettävien ratkaisujen ja palveluiden sisältöön.

Käyttäjälähtöisyys

Oman organisaation ulkopuolelle laajennetut kehittämisverkostot antavat entistä paremman mahdollisuuden vaikuttaa kehitettävien ratkaisujen ja palveluiden sisältöön.

Kehittäminen on pitkäjänteistä työtä

Markku Stenman on työskennellyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 41 vuotta ja tehnyt Tietoevryn (ent. Tieto) kanssa yhteistyötä yli 20 vuotta. Uransa sairaanhoitajana aloittanut nykyinen tietojärjestelmäpäällikkö siirtyy eläkkeelle tilanteessa, jossa hyvinvointialueet aloittavat uuden luvun suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon historiassa.

Vannoutuneeksi yhteistyöihmiseksi itseään kuvaileva Stenman on ollut uransa 12 ensimmäistä vuotta sairaanhoitajana ja seuraavat 9 vuotta osastonhoitajana. Hän tietää, että työelämässä eteen osuvia haasteita ei voi itse määrätä, mutta niistä selviää priorisoimalla ja koordinoimalla.

”Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tehtiin vuonna 2002 päätös Effican sähköiseen potilastietojärjestelmään siirtymisestä. Se oli käänne. Minusta tuli käyttöönoton päätoiminen koordinoija. Ajattelin lähtiessäni, että tämä on muutaman vuoden kokonaisuus, mutta jäin tälle tielle”, Stenman kertoo.

Vuonna 2006 hän tarttui uransa suurimpaan haasteeseen, valtakunnallisen Proxit-hankkeen ohjaimiin. Hankkeessa 10 sairaanhoitopiiriä kehittivät Efficaa ja valmistelivat sen käyttöönottoja. Jo tuolloin rakennettuun yhteistyöhön perustuu myös keväällä 2021 seitsemän sairaanhoitopiirin tekemä sopimus Lifecaren kehittämisestä.

Lue tiedote Tietoevryn ja seitsemän sairaanhoitopiirin yhteiskehittämissopimuksesta

Miksi potilastietojärjestelmä vaatii monialaista yhteistyötä? Katso video!

Artikkeli jatkuu videon alapuolella.

Käynnistä video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.

On merkittävä kehittämispanostus kohti hyvinvointialuetta, että me olemme samassa yhdessä Lifecaressa.

Markku Stenman

Tietojärjestelmäpäällikkö, Tietohallinto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Yhteistyö kaiken A ja O

Vuoden 2002 siirtyminen paperimaailmasta Efficaan oli valtava kehitysaskel ja hyppy tuntemattomaan.

”Tajuttiin jo silloin, että kaikkien sairaanhoitopiirien ei kannata pompottaa Tietoevryä kukin omalla tavallaan vaan meidän pitää tehdä yhdessä näitä asioita. Tämä yhteistyö on ollut minulle matkan varrella kaiken aikaa A ja O”, Stenman sanoo.

Sairaanhoitopiirit järjestäytyivät ja saivat kehittämisrahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Rahoituksen reunaehtona oli Effican kehittäminen Kanta-yhteensopivaksi. Syntyi Tiedon ja 10 sairaanhoitopiirin yhteinen Proxit-hanke, jonka johtajana Stenman toimi seitsemän vuoden ajan.

“Kanta-palveluita rakentaessa kaikki oli uutta. Lainsäädäntö puuttui, toteutusmallit puuttuivat, ja kaikki piti luoda yhdessä. Matkan varrella varmistui, että arkiston ylläpitäjä on Kela, se sai nimen ja valtavasti teknisiä ratkaisuja. ​​Ensimmäisestä sadasta Kanta-palveluihin liittyneestä organisaatiosta yli 95 prosenttia oli Effican käyttäjiä. Se kuvasi sitä onnistumista”, Stenman muistelee.

Tietoevryn järjestelmiä on aina kehitetty yhteistyössä asiakkaan kanssa ja yhteistyön uusin ilmentymä on vuonna 2021 aloitettu kehittämiskumppanuussopimus.

Kustannusten hallinnassa ollaan nyt ennakoivalla tiellä. Tiedetään, mitä maksetaan seuraavan viiden vuoden aikana.

Markku Stenman

Tietojärjestelmäpäällikkö, Tietohallinto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Työyhteisön tuki tärkeää

Kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa Stenman korostaa verkostojen merkitystä ja yhteistyötaitoja. Kun yhteistyön kaikilla puolilla on asiansa hyvin tuntevia ihmisiä, päästään nopeammin kehittämistarpeen ytimeen ja teknistä alustaa voidaan uudistaa hallitusti.

Toimittajan tärkeäksi ominaisuudeksi hän nimeää kyvyn kuunnella asiakastarpeita. Kehityspyyntöjä tulee usein sadoittain ja on toimittajan vastuulla hallita ja kertoa, miten niiden kanssa pystytään etenemään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Kaikkein tärkein tuki ja turva 41 vuoden työuran aikana Stenmanille on ollut oma perhe. Työssäjaksamisessa on auttanut myös sopiva määrä haasteita.

“Ei saa uupua työmäärän alle, vaikka joskus tuntuu, että ei ole mitään ratkaisua. Kyllä yhteistyökyky on kantava voima tässäkin kohtaa. Nostan hattua kaikille omassa työyhteisössä. Meillä on monenlaisia ammattilaisia ja osaaminen on pirstaleistakin, mutta aina löytyy apua, jos itse on pulmissa, eikä tiedä miten edetä”, Stenman sanoo.

Lue lisää Lifecare-potilastietojärjestelmän käyttöönotosta EPSHP:n alueella

Lue asiakastarinamme EPSHP: Lifecare Sosiaalihuolto vie kohti tiedolla johtamista

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Yhteistyökyvykkys on kehittämistyön kantava voima.

Markku Stenman

Tietojärjestelmäpäällikkö, Tietohallinto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä