noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Miltä näyttää dataohjautuva organisaatio tulevaisuudessa? Annetaan asiantuntijoiden kertoa

Data-alan ajatusjohtajien ajatuksista löytyy kolme keskeistä teemaa: data linkkaa läheisesti liiketoimintaan, dataohjautuvuus vaatii johdon tuen ja jokainen meistä voi oppia hyödyntämään dataa.

Janne Mäkeläinen / 9. kesäkuuta, 2021
Tutustu Data x Bisnes 2021 -raporttiin

Halusimme selvittää, miltä dataohjautuva organisaatio näyttää nyt ja tulevaisuudessa. Sukelsimme datan nykytilaan ja sen lähitulevaisuuteen haastattelemalla kahdeksaa alan johtajaa. Koostimme näkemyksistä raportin, joka avaa data-alan tulevaisuuden näkymiä tarkemmin.

Mitä tulevien vuosien kehityssuunnat ovat? Tässä kolme oleellista teemaa.

1. Data ei ole IT-osaston yksinoikeus tai velvollisuus

Data on liiketoiminnallinen arvo, ei yksittäinen projekti. Siksi datan on oltava saatavilla siellä, missä päätöksiä tehdään, ja pääsy tiedon äärelle on tehtävä mahdollisimman helpoksi.

Datan hyödyntämisen teknistä osaamista on siirtynyt yhä enemmän liiketoimintaan; teknologiafunktioiden ja liiketoiminnan raja häilyy. Teknologian ja datan on oltava vahvasti bisnesstrategian mahdollistajana. Liiketoimintajohdon ja muun organisaation tulee olla enemmän tietoinen datakyvykkyyksistä ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista. Ja yhtä lailla IT:n on ymmärrettävä entistä paremmin liiketoiminnan tarpeita.

–Tero Miikki, UPM

Mutta mitä tarvitaan, jotta data valjastetaan liiketoiminnan hyödyksi?

2. Organisaation laajempi dataymmärrys lähtee johdon ymmärryksestä

Dataymmärrystä kasvatetaan organisaation kaikilla tasoilla, mutta ensin johdon on sisäistettävä datan tarjoamat hyödyt liiketoiminnalle. Vasta sitten ymmärrystä ja yhteistä kieltä voidaan lähteä viemään laajemmin koko organisaatioon.

Muutos kohti dataohjautuvaa organisaatiota lähtee paljolti johdon ymmärryksestä. Siksi on tärkeää kommunikoida ja puhua asioista. Kun johto ymmärtää, mitkä datan mahdollisuudet ovat, asioita on helpompi viedä eteenpäin.

–Maija Hovila, Kone

Miten dataymmärrys laajenee organisaatioon tehokkaasti?

3. Kansalaisdatatieteilijät nousevat datatieteilijöiden rinnalle

Datatyökalut kehittyvät entistä helppokäyttöisimmiksi, joten tietoa hyödynnetään pian osana arkea. Tulevaisuudessa datan lukutaito on perustaito, joka tuo kansalaisdatatieteilijät spesialistien joukkoon.

Datan ja informaation hyödyntäminen tulee osaksi jokaisen työntekijän perusosaamista: datan lukutaito kansalaistaidoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiseen osaamisprofiiliin liittyy myös tiedon jalostaminen ja hyödyntäminen omien tehtävien toteuttamisessa.

–Minna Kärhä, Finnair

Mitä datan arkipäiväistyminen edellyttää organisaatiolta?

Dataraporttiin haastateltiin yhteensä kahdeksaa suomalaista datan parissa työskentelevää johtajaa ja asiantuntijaa. Heidän näkemyksiinsä pääset tutustumaan tarkemmin Data x Bisnes 2021 -raportissa. Tutustu dataraporttiin tarkemmin tästä.

Kiinnostaako dataohjattu bisnes?

Teknologiat ja toimintatavat dataohjatussa liiketoiminnassa kehittyvät kiivasta tahtia. Mikäli haluat pysyä kartalla sekä verkostoitua alan osaajien kanssa, liity mukaan Data Insiders -yhteisöömme. Saat kutsuja sisäpiirin tapahtumiin sekä oivalluttavaa sisältöä suoraan inboxiisi. Emme spämmää!

Janne Mäkeläinen
Head of Sales Development - Cloud, Data and Insight Finland
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä