noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Johdon digikyvykkyys palkitaan – Data on hyvä happotesti

Tutustu OP Ryhmän menestystarinaan datalähtöisen liiketoimintamuutoksen läpiviemisestä.

Sirpa Korhonen / 20. helmikuuta, 2024

Yrityksen kyky hyödyntää dataa, tekoälyä ja pilveistämistä ei ole pelkästään it-infrastruktuurista kiinni. Nykyaikaisen yritysjohdon pitää tietää, mitä teknologia ja sen kehittäminen tarkoittaa omalle organisaatiolle ja millaista kulttuuria se vaatii.

Parhaimmillaan näkemyksellisesti johdettu muutos näkyy niin kasvaneena liiketoimintana kuin parempana henkilöstötyytyväisyytenä – kuten Tietoevryn asiakkaalla OP Ryhmällä.

Suomen suurin finanssikonserni OP Ryhmä on onnistunut siinä, mitä moni on yrittänyt. Se on saanut IT-investointinsa tuottamaan ja pystynyt samalla viemään läpi koko organisaation kulttuurimuutoksen.

Pääjohtaja Timo Ritakallio kuvaa muutoksen vaatineen johdon sitoutumista, jatkuvaa oppimista ja raakaa työtä. Hän myös korostaa, ettei matka ole vielä ohi. Kulttuurimuutos vie aikaa, eikä muuttuvassa toimintaympäristössä uusien toimintatapojen omaksuminen lopu koskaan.

_95A7259.jpg

Matkan varrella yksi Ritakallion suurista oivalluksista on ollut datan merkitys palveluille ja niiden kehittämiselle. Hän onkin profiloitunut julkisuudessa yritysjohtajana, jolla on perusteltuja näkemyksiä niin datan kuin digitalisaation hyödyntämisestä parhaalla mahdollisella tavalla.

”OP:n palvelut tuottavat valtavasti dataa ja käytämme johtoryhmässä siihen liittyviin asioihin aikaa viikoittain. Datan täytyy olla laadukasta, saatavilla ja sitä pitää pystyä käsittelemään. Data linkittyy kaikkeen, mitä me OP Ryhmässä teemme. Siksi sen merkitys on tärkeää ymmärtää laaja-alaisesti.”

OP Ryhmän kumppanin Tietoevryn Suomen Data Management-palveluista vastaava johtaja Sirpa Korhonen on Ritakallion kanssa samaa mieltä. Hän kertoo ilahtuvansa aina tavatessaan yritysjohtajia, jotka ymmärtävät datalla johtamisen liiketoiminta-arvon.

_95A7016.jpg

”Ylimmän johdon digikyvykkyys ei ole vielä mikään itsestäänselvyys. OP Ryhmän onnistunut muutos on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, millainen merkitys johdon ymmärryksellä on koko organisaation kehitykselle.”

Data on yrityksen happotesti

Datalla johtaminen, tekoäly ja pilveistäminen voivat auttaa tehostamaan yrityksen operatiivista tekemistä. Vähintään yhtä suuri rooli niillä on kuitenkin myös strategisesta näkökulmasta.

”Data liittyy sekä yrityksen omaisuuden hyödyntämiseen että kykyyn tehdä tulosta. Tämän takia myös organisaation ylimmällä johdolla tulisi olla käsitys esimerkiksi datan elinkaaren, datakatalogien ja metadatan johtamisesta”, Korhonen painottaa.

Johdon digikyvykkyyden ja organisaation kulttuurin lisäksi näiden osa-alueiden pitää olla kunnossa, jotta datan tuoma liiketoimintapotentiaali saadaan hyödynnettyä. Onnistunut datanhallinta luo pohjan myös yrityksen pilvisiirtymälle.

Toimiva dataympäristö tuo kustannussäästöjä, helpottaa sääntelyn noudattamista sekä auttaa raportoinnissa ja datan analysoinnissa. Se mahdollistaa myös paremman tietoturvan.

”Lisäksi investoinnit johtavat epäsuoriin hyötyihin, kuten parempaan työntekijätyytyväisyyteen ja organisaation kyvykkyyden realistiseen arviointiin. Data ei valehtele, vaan toimii eräänlaisena happotestinä sen suhteen, mihin yritys todella pystyy”, Korhonen sanoo.

_95A7417.jpg


Ylin johto toimii muutoksen airuina

Datan käyttö organisaation arjessa vaatii teknologian lisäksi opettelua ja usein koko toimintakulttuurin muutosta. Tämä puolestaan edellyttää johdolta kykyä näyttää esimerkkiä.

”Suuret IT- ja transformaatioprojektit leikkaavat läpi organisaatioiden. Ylimmän johdon tuki, osaaminen ja vahva muutosjohtajuus ovat välttämättömiä, kun organisaatiosta halutaan tehdä dataohjautuva”, Korhonen toteaa.

OP Ryhmässä johto on ottanut tietoisen aseman muutoksen keihäänkärkenä, joka elää kuten opettaa. Ritakallio kertoo, että tähän on kuulunut myös konsernin kehittämisestä ja teknologiasta vastaavan johtajan nostaminen johtoryhmään.

Kuudessa vuodessa hierarkkisesta ja byrokraattisesta finanssialan toimijasta on kuoriutunut ketterä organisaatio, jossa palveluja kehitetään itseohjautuvissa, monialaisissa tiimeissä dataan pohjaten. IT-osasto ja liiketoiminta työskentelevät nyt saman pöydän ääressä.

Ritakallion aisaparina kulttuurimuutoksessa on toiminut henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi.

_95A7190.jpg

”Olemme Hannakaisan kanssa toimineet muutoksen airuina. Olemme ratkoneet siihen liittyviä asioita viikoittain ja jalkautuneet myös eri puolille organisaatiota katsomaan, miten asiat sujuvat”, Ritakallio kertoo.

Parempi tulos, tyytyväisemmät työntekijät

Hannakaisa Länsisalmi uskoo, että onnistumista on edesauttanut myös yhdessä tekemisen kulttuuri, joka juontaa juurensa Osuuspankin alkuajoille. OP on aina ollut asiakkaidensa omistama, mistä organisaatiossa ollaan ylpeitä.

”On ollut tärkeää luoda psykologisesti turvallinen ilmapiiri, jossa ihmiset uskaltavat opetella uutta, tehdä virheitä ja oppia niistä.”

Jotain OP Ryhmässä tosiaan on tehty oikein. Konsernin tuloksen lisäksi työntekijöiden tyytyväisyys on kasvanut vuosi vuodelta. OP:n eNPS-indeksi on ollut jo usean vuoden ajan nousujohteinen. Vuonna 2023 se ylsi kaikkien aikojen ennätykseen.

Mitä datan koko potentiaalin hyödyntäminen todella vaatii? Ja miksi sen pitäisi kiinnostaa jokaisen yrityksen johtoa? Lue lisää Sirpa Korhosen blogista englanniksi.

Alkuperäinen artikkeli julkaistiin Tivin sisältönä 31.1.2024.

KIINNOSTUITKO?

Sirpa Korhonen
Head of Data Management Finland, Tietoevry Tech Services

Sirpa is dedicated to creating business value for customers and enabling growth through data from a strategic perspective. She has more than twenty years of experience in banking and finance in various roles within investment banking (M&A), corporate and industry analysis, rating and large data sourcing and platform integration projects.

In her current role as Head of Data Management Finland at Tietoevry Tech Services, she advises customers on data and data management related brainstorming, especially in connection with cloudification. Her focus is on helping customers do better business through a strategic approach to digitization and the use of data.

Haluatko kuulla lisää?

Sirpa Korhonen

Head of Data Management Finland, Tietoevry Tech Services

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä