noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ketteriä dataloikkia globaalissa yhtiössä – podcast-vieraana datajohtaja Tero Miikki UPM:ltä

Kolmannen kauden toinen Tietoa tulevasta -jakso syventyy siihen, miten datatekemistä skaalataan suuressa organisaatiossa.

Janne Mäkeläinen / 15. huhtikuuta, 2021
Kuuntele jakso

UPM:n Head of Data Management Tero Miikki, on kahden vuoden aikana käynnistänyt nopean muutosmatkan kohti datan tehokkaampaa hyödyntämistä. Mitkä ovat olleet avaimia onnistumiseen?

Tero Miikillä on yli 15 vuoden vahva kokemus eri yritysten strategisista datahankkeista. Kokeneellekin tekijälle UPM on tarjonnut ainutlaatuisen laajan näkymän moderniin bio- ja metsäteollisuuteen. Käytössä on satoja ellei tuhansia eri järjestelmiä, tehtaita on 55 ympäri maailman, ja pelkästään yhdessä tehtaassa jopa 500 000 sensoria tuottaa tietoa prosessien kulusta joka hetki. On selvää, että kysyntää datan selkeyttämiselle on runsaasti. Lyhyessä ajassa Miikin johtama Data Management Office onkin toteuttanut jo useita kymmeniä ketteriä projekteja eri toimintojen tarpeisiin.

Valtuutus “datan vapauttamiseen” suoraan ylimmältä johdolta

“UPM:llä tietovarastointia ja analytiikkaa on tehty aikojen alusta”, Miikki kertoo podcastissa. “Kyvykkyyksiä on siis olemassa. Tulevaisuudessa datan käyttö ja digitalisoituminen vahvistuu koko ajan, ja kilpailukykyiset yritykset keskittyvät tähän nyt vahvasti”, hän jatkaa. “Mitä meidän pitäisi tehdä, jotta nopeutamme datan työstämistä ja saamme sen hallintaan ja hyötykäyttöön? Miten reagoimme, kun tulee uusia tehtaita ja uutta liiketoimintaa?”

Haasteiden ratkomiseksi UPM:n ylin johto laittoi noin kaksi vuotta sitten isomman vaihteen silmään, ja Miikki rekrytoitiin rakentamaan uutta Data Management Officea. “Unleash the data” oli eräs motto, jonka hän sai tuolloin evästykseksi matkalle. Miikki luonnehtii, että runsaat datamassat olivat vielä tuolloin ikään kuin jumissa. Datan parempi hyödyntäminen on ollut iso haaste, mutta edistysaskeleita on otettu nopeasti. Matkan voi sanoa alkaneen hyvin.

Miikki aloitti työnsä käytännössä tyhjältä pöydältä. Vähitellen kasvanut tiimi pohti toki alkuun arkkitehtuuria, mutta hyvin pian siirryttiin toteuttamiseen projekti kerrallaan: kysyntä datasovelluksille oli niin kova. Teknisten ratkaisujen ohella työ on ollut myös kokonaisarkkitehtuurin yksinkertaistamista. Näin on voitu tarjoilla laadukasta ja oikea-aikaista tietoa, mutta samalla on voitu kiihdyttää tekemisen nopeutta.

Head of Datat välittävät tietoa kahteen suuntaan

UPM jakautuu kaikkiaan 12 eri alueeseen – funktiot ja eri liiketoiminnat mukaanlukien – ja Data Management Office on toteuttanut ketteriä projekteja näistä jokaiselle. Esimerkkeinä Tero Miikki mainitsee taloustietojen kokoamisen sekä tuotannon ongelmatilanteiden ennakoimisen. Projekti kerrallaan on kahden vuoden aikana rakentunut myös oma pilvipohjainen data-alusta. Periaatteena on alusta asti ollut valmius kasvuun ja skaalautumiseen, ja numerot puhuvat puolestaan: viime vuonna erilaisia projekteja tehtiin jo 30–40.

Hyvin pian huomattiin, että dataprosessien luominen ei riitä. Tarvittiin myös data governancen ympärille järjestäytymistä. Haasteena ei ollut pelkästään tiedon kulkeminen käyttäjille asti, vaan myös tarpeiden hallinta: pyyntöjä dataprojekteille ei yksinkertaisesti voi tulla yksitellen lähes 20 000 eri henkilöltä.

Sitoutuneet Head of Data -vastuuhenkilöt ovatkin nousseet tärkeäksi syyksi onnistumisiin heti alkuvaiheessa. Jokaisella UPM:n 12 alueesta on yksi Head of Data. Hän valitsee toteutettavat dataprojektit oman alueensa strategiaan peilaten. Toisaalta keskitetty datatiimi ei myöskään lähde tekemään mitään ilman, että Head of Data on sen hyväksynyt. Podcastissa Miikki avaa vielä yksityiskohtaisemmin, miten eri rooleissa toimivat asiantuntijat ovat organisoituneet datan ympärille.

Kulttuuri on muuttunut vähitellen, kun datavastuuta ja -kyvykkyyksiä on määrätietoisesti hajautettu koko organisaatioon. Data Management Officen omien arkkitehtien lisäksi muutkin UPM:llä ovat alkaneet puhua datasta joka päivä.

c_krash_oy-6799 (1).jpeg

Kolmannen kauden toisen jakson vieras on UPM:n datajohtaja Tero Miikki.

Digi- ja datastrategia rakentuu vahvojen perustusten päälle

Kahden viime vuoden aikana UPM:llä on siis keskitytty rooleihin ja kyvykkyyksiin. Teknologiatkin on viilattu kohdilleen, ja projektien skaalaamisesta on jo kokemuksia. Case kerrallaan on opittu, minkälaisia datatarpeita esiintyy juuri nyt. Seuraava kysymys onkin, miten data ja digitalisaatio voivat palvella UPM:ää tulevaisuudessa: “Nyt kun meillä on luottamus perustaan, olemme alkaneet päivittämään digi- ja datastrategiaa tuleville vuosille.”

Yhdeksän eri teema-alueen sisältöjä on parhaillaan ideoimassa crowdsourcing-otteella lähes 100 eri työntekijää eri maista. Myös laaja toimittajaverkosto on auttanut innovoinnissa. Yksi teema on esimerkiksi “Intelligence Operations” eli tehtaan toimintaympäristön digitalisoiminen.

Puhutteleva viestintä on ratkaisevan tärkeää. Aloittaessaan Miikki lähetti viikkopostia itse, mutta nyt erillinen ryhmä tekijöitä vastaa siitä, että jokainen alue saa räätälöityä ja relevanttia tietoa hankkeiden etenemisestä.

Tältä tiimiltä saattaa jo odottaa nopeita tuloksia: Tero Miikki arvioi, että jo kevään lopulla strategiatyössä on saavutettu hyvä näkyvyys teema-alueisiin, ja on aika kääriä hihat toteutusvaihetta varten. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, miten UPM:n ketterä Data Management Office seuraavaksi muuttaa maailmaa!

Tutustu myös: Mitkä ovat kiinnostavimmat datatrendit?

Poimi tästä tärpit jakson kuunteluun:

1:14 Kuinka monta dataprojektia UPM:llä on tällä hetkellä meneillään?

2:46 Miten UPM:n dataekosysteemi on rakentunut?

6:07 Minkälainen on datan merkitys UPM:n tuotteille ja liiketoiminta-alueille?

11:56 Data Management Officen alkuvaiheet – miten työ alkoi kaksi vuotta sitten?

16:00 Data governancen jalkauttaminen on perusta skaalaamiselle (kolmitasoinen rakenne)

22:12 Lähivuosien digi- ja datastrategian painopisteet

26:20 Tarkat roolit, vastuut ja viestintä datan ympärillä

30:47 Minkälaisia vinkkejä Tero Miikki antaisi kollegalle, joka on perustamassa keskitettyä dataohjelmaa?

32:40 Säännöllisen viestinnän rakentaminen

34:00 Arkkitehtuuri vai kysyntä edellä?

39:00 Miten tyypillinen dataprojekti UPM:llä etenee?

41:34 Miten datan laatu pyritään varmistamaan?

48:50 Mitä Miikki kysyy seuraavalta vieraalta, Kemiran Head of Data and Analytics Kristiina Tiilakselta?

Seuraa meitä Spotifyssa, saat kätevästi tiedon uusista jaksoista

Laita Tietoa tulevasta -podcast seurantaan Spotifyssa, niin saat varmasti ilmoituksen tulevista jaksoista. Luvassa on lisää syväsukelluksia datan maailmaan, kun kiinnostavat vieraamme avaavat näkökulmia työhönsä! Löydät Spotifysta myös aiemmin julkaistut Tietoa tulevasta -jaksot.

Liity nyt #datainsiders-yhteisöömme, niin saat aina ajankohtaisimmat vinkit siitä, mitä datasta kannattaa tietää juuri nyt.

Tervetuloa mukaan!

Janne Mäkeläinen
Head of Sales Development, Data, Tietoevry Create

Janne is a data generalist who uncovers something new about data and analytics every day. To him, data is the most thrilling domain to work in because the pace of change is fast, the opportunities are endless, and the community is always eager to collaborate and share knowledge. His mission is to uncover the truth behind buzzwords, so that the real success stories are heard.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä