noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

HUS: On aika rakentaa tulevaisuuden terveydenhuoltoa

eTerveyspalvelut ja digitaaliset hoitopolut ovat tulleet jäädäkseen

Ilona Raitakari

Head of Digital Health, Tietoevry Care

Haaste

Vastata jatkuvasti kasvavaan terveyspalvelujen kysyntään tuotantotehokkaasti ja laadusta tinkimättä. Pyrkimyksenä on siirtää painopistettä kansalaisten ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin. Palvelut digitalisoituvat kaikkialla ja kansalaiset odottavat muiden sektorien kanssa samalla tasolla olevia digitaalisia terveyspalveluja. Olemassa oleva data halutaan hyötykäyttöön ja auttamaan uusien palveluiden luomisessa sekä ennakoivan terveydenhuollon kehittämisessä.

Ratkaisu

Terveyskylän digitaaliset ratkaisut tuovat terveyspalvelut tasapuolisesti kaikkien saataville paikasta ja ajasta riippumatta. Palveluiden avulla voidaan tukea hoitoa, kuntoutusta ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Digitaaliset ratkaisut ja toiminnan kehittämismallit mahdollistavat sujuvien sote-palvelujen toteuttamisen ja nopean skaalaamisen laajasti eri potilasryhmien käyttöön. Terveysammattilaisten työkuorma keventyy, kun osa hoitotyön rutiineista automatisoituu ja yhteistyö sekä tiedonvaihto potilaan hoitoprosessissa toimii sujuvasti.

Asiakkaasta

Terveyskylä.fi on HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan koordinoima ja Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen palvelukokonaisuus. Sivusto tarjoaa tietoa, apua ja palveluita elämänlaadun tukemiseen, hoitotoimenpiteeseen valmistautumiseen, kuntoutukseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen. Terveydenhuollon ammattilaisten tuottama luotettava terveystieto ja -palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa.

Sivustoon kuuluu 32 eri terveysteemaista taloa. Omapolku on terveyden- ja sosiaalihuollon digitaalinen palvelukanava, jonne kirjautumalla potilas löytää mm. hänelle avatut digitaaliset hoitopolut, etävastaanotot ja kaikille avoimet omahoito-ohjelmat.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä. Sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden yli 1,6 miljoonalle asukkaalle erikoissairaanhoidon palveluita.

 

www.terveyskyla.fi www.hus.fi
Laadukkaat, ammattilaisten ohjaamat digihoitopolut toimivat itsenäisinä hoitoina tai osana suunniteltua hoitokokonaisuutta muun muassa leikkausoperaatioissa ja kroonisten sairauksien hoidossa.

Digitaaliset hoitopolut

Laadukkaat, ammattilaisten ohjaamat digihoitopolut toimivat itsenäisinä hoitoina tai osana suunniteltua hoitokokonaisuutta muun muassa leikkausoperaatioissa ja kroonisten sairauksien hoidossa.

Potilasohjaukseen liittyvät rutiinityöt automatisoituvat ja potilaan tilanteesta on aina ajantasainen kuva. Moniammatillisten tiimien työnteko helpottuu, kun kaikilla on sama taustatieto potilaasta.

Sujuvaa päätöksentekoa

Potilasohjaukseen liittyvät rutiinityöt automatisoituvat ja potilaan tilanteesta on aina ajantasainen kuva. Moniammatillisten tiimien työnteko helpottuu, kun kaikilla on sama taustatieto potilaasta.

Sisältää eTerveyspalvelujen kehittämisen ohjelman ja teknisen alustan, jolla yksityiset ja julkiset palveluntuottajat voivat rakentaa kustannustehokkaasti omia digitaalisia palveluita.

Monistettava konsepti ja tekninen alusta

Sisältää eTerveyspalvelujen kehittämisen ohjelman ja teknisen alustan, jolla yksityiset ja julkiset palveluntuottajat voivat rakentaa kustannustehokkaasti omia digitaalisia palveluita.

Katso video: Terveyskylä pitkäaikaispotilaan hoidon tukena

Terveyskylän digitaaliset ratkaisut tuovat terveyspalvelut tasapuolisesti kaikkien saataville paikasta ja ajasta riippumatta.

Katso video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.

 

Kehitys ei pysähdy koskaan

Terveyskylä on vuosien varrella kehittynyt informaatioalustasta potilaan ja ammattilaisen vuorovaikutusta sekä koko hoitoprosessia tukevaksi palveluksi. Kehityksen lähtökohtana on potilaan hyvä hoitokokemus – potilaat ja potilasjärjestöt ovatkin olleet vahvasti osallistettuina kehitystyössä.

Palveluita käytetään laajasti myös mobiililaitteilla ja helppoa päivittäistä asiointia pystytään tukemaan yhä paremmin esimerkiksi sormenjälkitunnistautumisella ja viesti-ilmoituksilla. Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana kaikki HUS:n digihoitopolut on saatavilla myös mobiilisovelluksina.

Digitaaliset hoitopolut mahdollistavat jo nyt kroonisten sairauksien valvotun kotihoidon. Tulevaisuudessa esimerkiksi diabeteksen hoidossa voi auttaa tekoäly, joka mittaa verensokerin, laskee insuliinit ja ruokavalio-ohjeet sekä kertoo potilaalle toiminta-ohjeet. Jos tilanteessa on huomautettavaa, potilas kutsutaan vastaanotolle.

”Fakta on, että lähivuosina sairaanhoitajia tulee markkinoille vähemmän, mutta väestö ikääntyy ja terveyspalvelujen kysyntä kasvaa. Kysymys on, miten tämä ero kurotaan umpeen. Me uskomme, että välimatkaa vähennetään käyttämällä järkevästi teknologiaa. Sen avulla tuodaan turvallisuuden tunne myös kotona olemiseen”, HUS:n IT-kehitysjohtaja Mikko Rotonen kertoo.

Mikko Rotonen, IT-kehitysjohtaja, HUS Tietohallinto

Haluamme kehittää erilaisia datavetoisia algoritmeja ja sitä, kuinka ne tuodaan eri taloihin Terveyskylässä.

Mikko Rotonen

IT-kehitysjohtaja, HUS Tietohallinto

Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa

HUSin strategisena päämääränä on tuottaa asiakaslähtöinen digitaalinen muutos vuosien 2020–2024 aikana. Vuonna 2020 etäkäyntien osuus HUS:n kaikista vastaanottokäynneistä oli 7,5 prosenttia ja vuonna 2021 tavoite on 15 prosenttia. Digihoitopolkujen osalta tavoitteena on saada 20 prosenttia potilaista palvelujen piiriin tämän vuoden aikana.

“Yhdistämällä digitaalista ja läsnäpalvelua voidaan säästää potilaan aikaa, rahaa ja nostaa laatua, kun yksittäisen keskustelun sijasta asiakas voi katsoa vaikka opetusvideon juuri niin monta kertaa kuin tarvitsee. Kun potilas tulee läsnävastaanotolle, molemmat osapuolet ymmärtävät, että tässä pitää tehdä jotain enemmän kuin pystyisimme tekemään digitaalisesti ja vuorovaikutuksen merkitys korostuu”, HUS:n kehittämisjohtaja Visa Honkanen kertoo.

Käynnissä oleva mobiilipalveluiden kehittäminen sekä erilaisten laiteintegraatioiden ja hoidon tarvetta ennakoivien elementtien tuominen osaksi Terveyskylää tekee potilaan hoidosta entistä joustavampaa ja reaaliaikaisempaa. Lähtökohtana kehittämisessä on hyvän tuen rakentaminen Terveyskylä-ekosysteemin laajentumista varten mahdollistamalla potilaiden ja ammattilaisten käyttämien muiden sovelluksien kytkeminen digihoitopoluille.

”Tehdään työkaluihin lisää ominaisuuksia, että klinikat pystyvät tuomaan potilasprosesseihin uutta teknologiaa ja välineitä”, HUS Tietohallinnon kehityspäällikkö Aki Puustjärvi kertoo.

Visa Honkanen, kehittämisjohtaja, HUS

Digitalisoimalla pystytään parhaassa tapauksessa tuomaan korkean erikoistumisluokan sairaanhoidon palveluja nopeasti ja pitkän välimatkan päähän.

Visa Honkanen

kehittämisjohtaja, HUS

Monistettava eHealth-konsepti

Tietoevry on toiminut Terveyskylän sovellus- ja arkkitehtuurin kehittämiskumppanina vuodesta 2017 alkaen. Seuraavia isoja askeleita Terveyskylän palveluiden kehittämisessä ovat palveluintegraatio perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen–kotihoidon välillä. Tavoitteena on, että kansalaiselle palvelut näyttäytyvät kokonaisuutena ja helppona asiointina hoito-organisaatiosta riippumatta. Palveluiden ansiosta tieto kulkee tehokkaasti myös moniammatillisten tiimien välillä.

Työtä tehdään ketterää kehittämistä ja palvelumuotoilua hyödyntämällä. Kaiken keskiössä on hyvä dialogi klinikoiden, HUS:n tietohallinnon ja Tietoevryn välillä. Digitaalisten hoitopolkujen täytyy vastata klinikoiden näkemystä potilaan hoidosta ja työkalujen olla niin helppoja, että klinikat pystyvät niitä itse käyttämään.

””Emme ole tehneet valmista diabetespolkua tai munuaispolkua vaan työkaluja, joilla klinikat itse tekevät heille sopivia polkuja. On yhteistyössä rakennettu ympäristö, jota klinikka aktiivisesti luo”, Puustjärvi kertoo.

Terveyskylä sisältää verkkoalustan ja sovellusten lisäksi eTerveyspalveluiden kehittämisen ohjelman, joka tukee palveluiden suunnittelua, käyttöönottoa ja digimuutoksen hallintaa. Kansainvälisesti ainutlaatuinen Terveyskylä-palvelu on monistettavissa ja muokattavissa myös Suomen ulkopuolelle.

Aki Puustjärvi, kehityspäällikkö, HUS Tietohallinto

Ei jätetä kehitystyötä pelkkään teknologiaan vaan puhutaan myös prosessista. Mitä uusi teknologia korvaa? Kun tietotekniikkaa tuodaan taloon, täytyy ymmärtää, että työprosessin pitää muuttua.

Aki Puustjärvi

kehityspäällikkö, HUS Tietohallinto

Näkymä terveyskylän potilaan käyttöliittymästä.

Haluatko tietää lisää? Lue lisää Terveyskylästä.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä