noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

HUS valitsi TietoEVRYn jatkamaan Terveyskylä-verkkopalvelun kehittämistä

08 toukokuuta 2020

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on valinnut TietoEVRYn toimittamaan arkkitehtuuri- ja sovelluskehittämistä sekä hallintaa Terveyskylä-hankkeeseen. Kansainvälisesti ainutlaatuinen konsepti mahdollistaa erikoissairaanhoidon potilaiden yksilöllisemmän ja kokonaisvaltaisemman hoidon kehittämisen.

Terveyskylä on erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylän palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa ja tukevat potilasta esimerkiksi kotona tapahtuvassa pitkäaikaissairauden hoidossa, hoitotoimenpiteeseen valmistautumisessa ja kuntoutumisessa sekä nettiterapian tai verkosta löytyvän vertaistuen muodossa.

TietoEVRY on toiminut Terveyskylän sovellus- ja arkkitehtuurin kehittämiskumppanina vuodesta 2018 alkaen. Kehitystyön kohteena on palvelualusta, joka mahdollistaa muun muassa oirearvioiden ja digipolkujen luomisen, terveysarvojen seurannan, etävastaanotot ja tietoturvallisen viestinnän potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä.

Terveyskylä-palvelu mahdollistaa myös reagoinnin nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Osaksi verkkopalvelua on rakennettu Koronabotti vastaamaan potilaiden ja ammattilaisten tiedontarpeeseen. Sen avulla potilas voi selvittää sairastumisriskiään ja saada tukea koronan aiheuttamiin huoliin. Vastaavasti ammattilainen saa tukea potilaan hoidon ohjaamiseen.

”Olemme iloisia, että voimme jatkaa hyvää yhteistyötä TietoEVRYn kanssa. HUS:in tavoitteena on olla terveydenhuollon suunnannäyttäjä. Terveyskylän avulla digitaaliset ja elävän kohtaamisen palvelut voidaan yhdistää sulavaksi kokonaisuudeksi ja näin asiakkaalle voidaan tarjota paras mahdollinen palvelukokemus. Terveyskylä-palveluita voitaisiin hyödyntää myös perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen digipalveluiden kehittämisessä – tämä mahdollistaisi palveluiden sujuvan käytön ja paljon palveluita tarvitsevien ihmisten tehokkaan auttamisen”, sanoo Sirpa Arvonen, HUS Tietohallinnon Sähköisten asiointipalveluiden vastuualuejohtaja.

”Olemme ylpeitä voidessamme viedä eteenpäin hanketta, joka on tärkeä HUS:ille, mutta myös kansallisesti. Vahva terveys- ja sosiaalialan järjestelmiin liittyvä osaamisemme sekä edelläkävijyys digiasiointiin liittyvien teknologioiden hyödyntämisessä mahdollistavat palvelualustan tehokkaan kehittämisen. Terveyskylä-konsepti on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen ja on herättänyt kiinnostusta myös pohjoismaisissa asiakkuuksissamme”, toteaa Ilona Raitakari, TietoEVRYn digitaalisten terveyspalveluiden liiketoiminnan ja tarjoaman kehitysvastaava.

Terveyskylä-palvelu tarjoaa yksilöllisten hoitopolkujen lisäksi tietosisällön veloituksetta kaikkien käyttöön. Vuoden 2019 aikana palvelussa kävi jo yli 6,2 miljoonaa vierailijaa. Käyttö on kovassa kasvussa ja vuoden 2020 alusta lähtien kävijöitä on ollut jo yli 2,9 miljoonaa.

Lisätietoja:

Ilona Raitakari, Head of Digital Health, TietoEVRY, +358 (40) 1244956, Ilona.raitakari@tietoevry.com

Sirpa Arvonen, Sähköisten asiointipalveluiden vastuualuejohtaja, HUS Tietohallinto, +358 (50) 4074544, sirpa.arvonen@hus.fi

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä. Sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden yli 1,6 miljoonalle asukkaalle erikoissairaanhoidon palveluita. HUSin sairaaloissa ja muissa toimipisteissä saa hoitoa vuosittain yli puoli miljoonaa potilasta. HUSin osana toimiva yliopistosairaala HYKS vastaa lisäksi harvinaisten tai vaativaa hoitoa edellyttävien sairauksien hoidon tuottamisesta sairaanhoitopiiriä laajemman erityisvastuualueen ja joissakin sairauksissa koko maan potilaille. 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä