noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Nya digitala verktyg spelar en viktig roll i skolors trygghetsarbete

Intervju med två pilotskolor om Den Digitala Tvillingen, ett projekt för att minska mobbning och psykisk ohälsa i skolan

13 oktober 2023

Enligt Friendsrapporten 2023 har 14 procent av mellanstadieeleverna och 11 procent av högstadieeleverna utsatts för mobbning – en alarmerande siffra där rapporten även visar ett tydligt samband mellan mobbning och psykisk ohälsa.

Nya AI-verktyg kan dock spela en viktig roll i att underlätta, utveckla och förbättra trygghetsarbetet framåt. Tietoevry har fått en pratstund med två av pilotskolorna i projektet Den Digitala TvillingenLena Olofsson, som var rektor på Volgsjö skola i Vilhelmina under tiden pilotprojektet genomfördes men som numera är utvecklingsledare inom kommunen , och Anna-Karin Erbell, biträdande rektor på Murbergsskolan i Härnösand och biträdande skolledare på Härnösands kommun.

Det är snart två år sedan Tietoevry inledde projektet Den Digitala Tvillingen tillsammans med antimobbningsorganisationen Friends och Örebro Universitet. Syftet med projektet är att minska mobbning och psykisk ohälsa för barn i skolor genom att kombinera moderna digitala lösningar med forskning om mobbning och systematiskt trygghetsarbete.

Volgsjö skola i Vilhelmina och Murbergsskolan i Härnösand är två av de utvalda pilotskolorna i projektet. Även om skolorna har ett gediget trygghetsarbete sedan tidigare är både Lena Olofsson och Anna-Karin Erbell överens om att det är en utmaning – i dagens oroliga klimat – att bemöta det ständigt ökade behovet av trygghetsarbete bland eleverna.

– Många lärare och skolledningar har extremt höga krav på sig idag. Att skolans resurser ska täcka både elevernas utbildning och ett aktivt trygghetsarbete är en av dagens största utmaningar för många, säger Lena.

Meningsfulla nya digitala verktyg, i kombination med expertis från Friends, kan därför spela en viktig roll i trygghetsarbetet.

– Även om projektet ännu är i uppstartsfasen har verktyget bland annat resulterat i att vi bättre kunnat ta tillvara på skolans kompetenser och resurser. Verktyget kan ta över grovjobbet som att fånga in mer data, uppnå högre datakvalitet och minska tiden för datainsamling. Skolpersonalen kan istället fokusera på att generera bra åtgärder, säger Lena.

Raster ett särskilt stort orosmoment

Både Lena och Anna-Karin är överens om att framför allt verbala kränkningar har förvärrats över tid, och det hårdare språkbruket sprider sig även allt längre ner i åldrarna. Oron för såväl verbala som fysiska kränkningar växer också under raster. Enligt enkätundersökningarna som genomförts på Volgsjö skola och Murbergsskolan finns det därför en önskan bland många elever om fler organiserade aktiviteter under rasterna.

– Med hjälp av verktyget har vi fått konkreta förslag på främjande och förebyggande insatser för att motverka mobbning. Bland annat har vi satsat mycket på fadderverksamhet, värdegrundsarbete på veckoscheman, mobilfri skola, förutbestämda platser på skolor, och inspiration till mer rörelse, säger Lena.

Även Anna-Karin poängterar att verktyget bidrar till att skolans resurser används mer effektivt.

– Verktyget minskar risken för att trygghetsarbetet ska bli en handlingsplan mot mobbning som ser likadan ut år efter år. I stället för att vi på skolan ska “återuppfinna hjulet” år efter år kan trygghetsarbetet bli ett levande dokument, där det framöver kan finnas möjligheter att följa den upplevda tryggheten bland elever och personal i realtid, säger Anna-Karin.

Vill se mer av Den Digitala Tvillingen

Nästa steg är att med hjälp av AI använda den stora mängden insamlad data till att simulera en skolklass, det vill säga skapa en Digital Tvilling som fungerar som en sorts realtidsuppdaterad kopia av en redan existerande skolklass. Genom den Digitala Tvillingen kan sedan olika åtgärders effekt på mobbning analyseras och värderas. Att kunna förutse effekten av en insats kan göra stor skillnad eftersom allt kan testköras digitalt utan att påverka skolans resurser.

Både Lena och Anna-Karin fram emot att tekniska lösningar och AI ska bli ännu mer integrerade i skolans trygghetsarbete – och att man ska få uppleva en faktisk “digital tvilling”.

– Konflikter kommer alltid att existera. Men genom att vara pilotskola har vi fått bättre verktyg att hantera dessa. Vi ser nu väldigt mycket fram emot hur vi med hjälp av ännu mer meningsfull teknik i projektet ska kunna fortsätta utveckla metoder för att motverka mobbning, säger Anna-Karin.

För mer information, vänligen kontakta:

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 5704072

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa. Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Vill du veta mer?

Alexandra Kärnlund

Senior Communications Manager

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn