noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1 Play

Digitala tvillingen mot mobbning

Ett preventivt AI-verktyg för en tryggare skola. Läs mer om hur vi, tillsammans med Friends och Örebro Universitet bidrar till kampen för att skapa en tryggare skola utan mobbning och kränkningar med hjälp av meningsfull teknologi

Minst 140 000 barn och unga utsätts för mobbning

Det är en alarmerande siffra som Friends presenterade tidigare i år i samarbete med Örebro Universitet. Det innebär att tre barn i varje klass utsätts för kränkningar som försämrar livskvaliteten, förändrar livsöden, och försvårar en kanske redan tuff barndom. Det är dags att sätta stopp för mobbning och kränkningar i skolan. En gång för alla.

Den ökande mobbningen är ett enormt samhällsproblem som berör oss alla

Skolan ska vara en trygg plats för alla och en grogrund för lärande, utveckling och kamratskap. Vi på Tietoevry är övertygade om att meningsfulla tekniska lösningar med avstamp i mänskliga beteenden kan bidra till att bekämpa mobbningen i skolan. Därför har vi, tillsammans med Friends och Örebro Universitet, bestämt oss för att utveckla ett av världens första preventiva antimobbningsverktyg. Med hjälp av AI, big data och machine learning kommer vi kunna bidra till en tryggare skola. För den som kan förutse framtiden kan förändra den.

Den Digitala Tvillingen mot mobbning är en unik simuleringsmodell av den svenska skolan

Genom att samla in stora mängder data kan vi simulera en svensk skolklass, och sedan testa olika åtgärder för att förutse en åtgärds effekt. Med hjälp av den Digitala Tvillingen mot mobbning kan vi exempelvis få svar på vad som händer om en klass med hög frånvaro får en förändrad klassrumsmiljö. Eller hur rasterna påverkas om man gör ändringar på skolgården. Eller vad som händer om vi anställer ytterligare en skolkurator eller skolsyster.

Vi befinner oss just nu i lindan av projektet. Vår gemensamma vision är att skapa en skola fri från mobbning och kränkningar där elever och lärare kan prestera och må bra. Följ vår resa och upptäck hur vi förändrar skolan i grunden med hjälp av meningsfull och syftesdriven teknologi.

Hur vi ska förändra skolan

Förbättrad datainsamling från eleverna

Friends är ledande i Sverige vad gäller att ställa frågor till barn om mobbning och kränkningar i skolan. Initialt kommer vi på Tietoevry att förbättra insamlingen av information och data kring barnens hälsa genom digitala verktyg som ersätter traditionella enkäter. På så sätt kan vi fånga in mer data, uppnå högre datakvalitet och minska tiden från datainsamling till analys. Målet är att uppnå en ny nationell standard för denna typ av mätningar.

Analys för snabbare och riktade insatser

Med all data kan vi sedan bygga upp analysdelarna för att på ett effektivt sätt kunna dra insikter från elevinformationen. Vi kommer även att inkludera historisk data som Friends samlat in genom enkäter under många år i våra databaser för att möjliggöra historiska analyser och jämförelser. På detta sätt kan vi bidra till att snabbare se vad som händer ute i skolorna och att riktade insatser snabbare kan sättas in till de som faktiskt behöver dem. 

Världsunik simuleringsmodell av skolan

Nästa steg är att med hjälp av AI använda den stora mängden data till att simulera en skolklass, det vill säga skapa en Digital Tvilling som fungerar som en sorts realtidsuppdaterad kopia. Genom den Digitala Tvillingen kan vi sedan testa och värdera olika åtgärders effekt på mobbning. Att kunna förutse effekten av en insats kan göra stor skillnad eftersom vi kan testköra allting digitalt utan att påverka skolans resurser.

Ett partnerskap utöver det vanliga

Vi är stolta över att samarbeta med Friends och Örebro Universitet i kampen för en tryggare värld för barn och unga. Tietoevry har varit samarbetspartner till Friends sedan 2020 och har sedan dess genomfört en rad aktiviteter tillsammans bland annat the The Polite Type och digitaliserat Snällkalendern. Det tidigare samarbetet lade grunden för ett vidare partnerskap för att undersöka hur vi med hjälp av teknologi kan fortsätta bidra till kampen mot mobbning.

Tietoevry kommer att ansvara för att designa, utveckla och testa det digitala verktyget och Örebro Universitet bidrar med viktig kunskap och metodik som ett av Sveriges främsta universitet inom mobbningsforskning. Friends är en etablerad och rikstäckande organisation som arbetar forskningsbaserat och förebyggande mot mobbning bland barn och unga.

Projektet ”Mobbningens digitala tvilling” har fått beviljat stöd från Vinnova och kommer att drivas av de tre parterna som ett gemensamt projekt med syfte att minska mobbning och psykisk ohälsa för barn i skolor genom att kombinera moderna digitala lösningar, forskning om mobbning och ett systematiskt trygghetsarbete.

Våra unga talanger driver projektet

”Viljan att påverka och förändra sitter i väggarna på Tietoevry"

Efter tio år av socialt arbete hoppade Magdalena Salvén på en tvåårig utbildning i webbprogrammering för att sedan kliva rakt in som utvecklare på Tietoevry. Idag kombinerar hon sina erfarenheter från socialt arbete med barn och unga med sina programmeringskunskaper i projektet Digitala Tvillingen mot Mobbning.

Läs Magdalenas blogg här

”Att få jobba med förändring i gränslandet mellan teknik och människa är en ynnest"

David Kraft beskrivs bäst som en humanistisk tekniker som med tiden har fördjupat sig inom programmering. Idag projektleder han projektet Digitala Tvillingen mot Mobbning och trivs i konsultyrket, som bygger mycket på lagarbete, samordning och kommunikation.

Läs Davids blogg här

Kontakta oss

Vill du veta mer om projektet, eller om hur vi arbetar med att skapa meningsfulla tekniska lösningar som gör världen bättre? Du är välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn