noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ny rapport: Unga kvinnor och tech 2024

Ny rapport visar att det inte skett någon större förändring i antalet kvinnor som arbetar inom tech under de senaste åren, samt att intresset för tech tom sjunkit hos de yngre kvinnorna.

11 mars 2024

Ny rapport visar att det inte skett någon större förändring i antalet kvinnor som arbetar inom tech under de senaste åren, samt att intresset för tech tom sjunkit hos de yngre kvinnorna. Dock ser hela 91% tech som en framtidsbransch som löser många stora samhällsutmaningar.

Undersökningen baseras på intervjuer med kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år. Årets undersökning, som har tagits fram av Insight Intelligence tillsammans med Tietoevry, Handelsbanken, QRIOS och Bredband2, visar att andelen kvinnor som arbetar med it/tech inte har förändrats det senaste decenniet. Det är endast sex procent som säger sig arbeta med it/tech idag, jämfört med motsvarande fyra procent 2015. Andelen som säger sig studera till it/tech (5 %) har inte heller förändrats nämnvärt de senaste tio åren.

Kvinnor exkluderas i teknik- och samhällsutvecklingen

Bristen på kvinnor inom tech har nu blivit mer påtaglig i vardagen. Andelen som upplever att den teknik som de använder i din vardag, är lika anpassad för kvinnor som för män, har minskat med elva procentenheter under det senaste året. Parallellt har andelen som oroas över hur bristen på kvinnor inom it/tech påverkar samhället negativt, ökat med fyra procentenheter under samma period. Det är nu fler som oroas över det än som inte gör det.

- När allt fler rekommendationer och beslut i vår vardag automatiseras, blir den data som besluten baseras på allt viktigare. Om den tas fram utan att representera halva befolkningen riskerar det att få allt större konsekvenser för jämställdheten i samhället. Det är något som fler kvinnor nu säger sig uppleva, säger Anna Gulliksen, rekryteringschef på Tietoevry.

Mer tech på schemat?

På frågan om vad man tror att bristen på kvinnor inom it/tech främst beror på, är det vanligaste svaret att det saknas kvinnliga förebilder. Men skolan upplevs också ha en stor inverkan: Endast var tionde kvinna mellan 16 och 30 år säger sig ha lärt sig mycket om it i skolan (10 %). Det är lika få som svarade det för tio år sedan.

AI triggar intresset

Några positiva aspekter som framkom i årest undersökning är att majoriteten av de tillfrågade ser it/tech-branschen som ett framtidsyrke (91 %), som löser samhällsproblem (85 %) och som arbetar aktivt med hållbarhet (59 %).

Intressant att noter är även att var femte har blivit mer intresserad av att arbeta med it/tech som en direkt följd av de senaste årens utveckling av AI (19 %).

Slutligen, vilket känns extra viktigt att trycka på en dag som denna, är att det även ur ett rekryteringsperspektiv lönar sig att arbeta aktivt med att öka jämställdheten inom organisationen: Drygt sex av tio uppger att de skulle vara mer benägna att arbeta med it/tech på ett företag om det hade en jämn könsfördelning mellan medarbetare/anställda (63 %).

Här kan du läsa och ladda ner hela rapporten.

 

Undersökningen ”Unga kvinnor och tech” baseras på svar från 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år som under januari 2024 intervjuats av Verian genom Sifopanelen som är en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Undersökningen är riksrepresentativ för Sverige.

Kontakta oss!

Anna Gulliksen

Head of Talent & Acquisition

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn