noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry ökar ambitionsnivån inom hållbarhet med ny långsiktig plan – lanserar Sustainability Pledge för 2024 och framåt

Tietoevrys Sustainability Pledge tar avstamp i företagets hållbarhetsplan 2021–2023, det regulatoriska landskapet samt utvecklingen i samhället och omvärlden.

21 mars 2024

Med den nya planen vill Tietoevry accelerera företagets hållbarhetsinsatser inom tre fokusområden: klimatåtgärder, etik och samhällspåverkan.

Varje fokusområde består av flera kategorier med tidsbegränsade, mätbara mål och handlingsplaner för att nå dessa. Kategorierna inom klimatåtgärder består av koldioxidutsläpp, miljö och cirkulär ekonomi. Fokusområdet etik innefattar datasekretess, cybersäkerhet, ansvarsfull AI och affärsetik, värderingar och integritet. Kategorierna som faller under samhällspåverkan är mångfald, rättvisa och inkludering och mänskliga rättigheter samt arbetsrättigheter.  

– Vi är stolta över att Tietoevry nu tar nästa steg till att bidra mer konkret till hållbar utveckling, i en värld som på många sätt genomgår en rekordsnabb och djupgående förändring. Med Sustainability Pledge kan Tietoevry både skapa för framtiden och anpassa sig till det föränderliga samhälle som vi lever i. Bara under de senaste åren har vi tagit del av händelser och rapportering som saknar motstycke; klimatförändringarna, Covid-19 pandemin och kriget i Ukraina för att nämna några exempel. Vi behöver bli alltmer motståndskraftiga och flexibla, utan att kompromissa med det grundläggande arbete som behövs för att till exempel möta klimatmålen. Tietoevry’s Sustainability Pledge är skapad för detta, säger Tietoevrys hållbarhetschef Ida Bohman Steenberg.  

Tietoevrys hållbarhetsåtaganden 

Samtliga tre fokusområden i Tietoevrys Sustainability Pledge har definierats genom en dubbel materialitetsanalys under 2023, i linje med kraven från Corporate Sustainability Reporting act (CSRD). När Tietoevry har uppnått en målsättning, tas ett nytt mål fram för att påskynda utvecklingen inom det aktuella fokusområdet. Utöver detta, kommer nya mål för samtliga fokusområden att utvecklas för att möta förändringar i omvärlden och intern utveckling.    

– Vi lever i en värld med snabb utveckling och hög förändringstakt. Till exempel så har vi inkluderat artificiell intelligens i vår Sustainability Pledge eftersom det finns ett tydligt behov av att arbeta med det på ett ansvarsfullt sätt. AI kommer inte att vara den sista anhalten i samhällsutvecklingen och vi är beredda att anpassa oss därefter, fortsätter Ida Bohman Steenberg.   

Tietoevrys åtaganden inom de tre fokusområdena som Sustainability Pledge består av, är följande:  

Klimtåtgärder – kategorierna inkluderar koldioxidutsläpp, miljö och cirkulär ekonomi 

 • Vi säkerställer en miljömässigt hållbar verksamhet  

 • Vi strävar efter ett koldioxidneutralt fotavtryck i hela vår värdekedja 

 • Vi driver utveckling mot en cirkulär ekonomi i egen verksamhet genom lösningar och tjänster  

Mål för klimatåtgärder: 

 • Koldioxidneutralitet i egen verksamhet till 2026  

 • 100 % cirkularitet – både vad gäller intern hårdvara och kundhårdvara  

 
Etik – kategorierna inkluderar datasekretess, cybersäkerhet, ansvarsfull AI och affärsetik, värderingar och integritet 

 • Vi upprätthåller den högsta etiska standarden inom alla aspekter av vår verksamhet 

 • Vi säkerställer ansvarsfulla lösningar, skyddar integriteten och säkerställer cybersäkerhet i alla verksamheter  

Mål för etik: 

 • Ingen korruption  

 • Inga stora integritetsintrång  

 • Alla anställda utbildas inom ansvarsfull AI  

 
Samhällspåverkan – kategorierna inkluderar mångfald, rättvisa och inkludering och mänskliga rättigheter samt arbetsrättigheter  

 • Vi främjar och bibehåller en kultur av mångfald, rättvisa och inkludering inom vår organisation. 

 • Vi är dedikerade att respektera och stödja mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter genom vår organisation. 

Mål för samhällspåverkan: 

 • Respektera mänskliga rättigheter 

 • Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier  

 • Uppnå 49/49 jämn könsfördelning över tid 

 • 30 % av underrepresenterat kön ska vara i ledande befattning till 2030 

Alla åtaganden, mål och fokusområden är synliga i den bifogade bilden. Du kan även hitta mer information på tietoevry.com/sustainability.  

För mer information, kontakta gärna:  

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 570 4072 

För mer information

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Prenumerera på pressmeddelanden

Subscribe to releases

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn