noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ny studie från Tietoevry: Varannan svensk över 65 år upplever utmaningar med att använda digitala tjänster

16 maj 2024

Mer än varannan svensk över 65 år upplever utmaningar med att använda digitala tjänster. En av fem tycker dessutom att de flesta onlinetjänster är svåra att använda och 17 procent upplever att deras förmåga att agera självständigt har minskat i och med digitaliseringen av tjänster. Det framgår i en ny undersökning från Tietoevry, genomförd bland personer 65 år och uppåt.

Idag är var femte nordisk medborgare över 65 år. Trots att internationella direktiv riktar särskild uppmärksamhet åt digitala tjänsters tillgänglighet så visar undersökningen att långt ifrån alla över 65 år känner sig bekväma i den digitala världen och upplever svårigheter med användningen av digitala tjänster.

Digitaliseringen hjälper och stjälper den egna autonomin bland seniorer

En majoritet av de svenska seniorerna har svarat att de ser digitalisering som en välkommen och hjälpsam aspekt av det dagliga livet. Samtidigt upplever 54 procent utmaningar med att använda digitala tjänster, däribland oro angående informationssäkerhet, tekniska problem med utrustningen samt bristande eller föråldrad kunskap. Dessutom känner 34 procent att de inte hänger med i utvecklingstakten, och 17 procent upplever att deras förmåga att fungera självständigt har minskat på grund av digitaliseringen av tjänster. 19 procent upplever sig inte heller som jämställda samhällsmedlemmar i en alltmer digitaliserad värld.

– Syftet med att digitalisera är att det ska bli enklare och bättre för användarna. Vi ska digitalisera rätt saker och på rätt sätt, så att det blir ett konkret stöd i vardagen. Därför behöver det i ett tidigt skede av varje ny digital lösning utvärderas hur den bäst anpassas till målgrupperna. Tietoevry vill bidra till ett mer humant digitalt samhälle där ingen hamnar efter i den digitala transformationen, säger Carina Wiman, affärschef för nya lösningsområden, Tietoevry Care.

Svenska seniorer är flitiga digitala användare – men många kämpar med nya onlinetjänster

Majoriteten av de tillfrågade svenskarna svarar att de använder digitala enheter och tjänster självständigt, och hela 95 procent använder digitala enheter dagligen. De digitala tjänster som används mest är banktjänster, sjukvård och andra offentliga förvaltningstjänster samt sociala medier. Trots att användarförmågan är hög svarar en av fem att de har en låg egen förmåga att använda nya onlinetjänster samt att lösa utmaningar eller problem med dessa.

– Det är glädjande att så stor andel använder digitala enheter och tjänster självständigt. Men vi kan inte nöja oss med en majoritet, utan vi vill få med alla på tåget och bidra till att skapa ett inkluderande digitaliserat samhälle. Ju bättre vi förstår hur medborgare över 65 år vill och kan använda digitala verktyg, desto bättre lösningar kan vi skapa. Det är viktigt att tillgänglighetsaspekten är en integrerad del i utvecklingen från början, säger Markus Burström, som arbetar med tillgänglighetsfrågor inom Tietoevry Care Studio.

Undersökningen är en del av Tietoevrys mål att främja och öka medvetenheten om tillgängligheten till digitala tjänster i Norden, där Tietoevry har sin största kundbas. Undersökningen genomfördes som en webbenkät av en konsumentpanel i Sverige, Norge och Finland i april 2024. Totalt deltog 3000 medborgare från 65 år och uppåt i undersökningen.  

Övriga resultat

  • Norrmän är mest entusiastiska i sin användning av digitala enheter; 82% av dem använder digitala enheter flera gånger om dagen jämfört med de svenska (71%) och finska (74%) seniorerna.
  • Finländare (76%) och norrmän (69%) söker hjälp av en annan person när de använder digitala enheter och/eller onlinetjänster klart oftare än svenskar (45%).
  • Majoriteten av respondenterna i samtliga tre länder som uppgett att de har vissa hinder eller utmaningar som påverkar deras användning av digitala enheter anger kognitiva och synrelaterade problem som orsaken till dessa utmaningar.

För mer information, vänligen kontakta

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 5704072

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa.

Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

För mer information

Carina Wiman

Head of Business Enablement, Tietoevry Care

Prenumerera på pressmeddelanden

Subscribe to releases

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn