noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Privata moln, publika moln och traditionell serverdrift. Hur hänger allt ihop?

Vi pratar med Fredrik Rosencrantz, ansvarig för IT-infrastrukur och outsourcing på TietoEVRY i Sverige, för att få inblick i molnfrågan.

22 oktober 2020

Debatten om huruvida offentlig sektor kan använda molntjänster pågår för fullt, hur ser du på det?

Först behöver man smalna av definitionen av molntjänster något, för att svara på frågan, men om man håller sig till det klassiska infrastrukturområdet så är det en ny typ av konsumtionsmodell där man betalar efter brukande samt att självservice och automation tillförs. Detta förutsätter i sig ett visst mått av standardisering som beställare behöver vara medvetna om för att effektivt kunna köra sina applikationer.

Det är samtidigt viktigt att man som beställare har kontroll på det data man har ansvar för och har gjort en klassificering av datat utifrån känslighet. Det är en bra utgångspunkt om man genomför detta per system då det är en förutsättning för att klassificera system som kan vara kandidater för flytta till publika molntjänster.

Vi på TietoEVRY utvecklar och förvaltar både moderna och traditionella miljöer, som uppfyller de lagkrav som finns på marknaden i stort och specifikt för offentlig sektor. Vi har funnits i branschen i 50 år och är en av de största leverantörerna av verksamhetssystem för vård, skola och omsorg – så att nå upp till ställda lagkrav är inget nytt för oss.

Kan du på ett enkelt sätt att förklara vad publika molntjänster och privata molntjänster är och hur dessa skiljer sig från ”vanlig” serverdrift?

I en publik molntjänst delar organisationen miljön med andra kunder där alla som använder tjänsten har tillgång till samma struktur och gränssnitt. Möjligheten till kundanpassning eller påverkan av tjänstens funktionalitet är oftast obefintlig och tjänsten nås oftast via Internet och bolaget som äger plattformen står för säkerheten. Bland de globala leverantörerna av publika molntjänster med idel självservice märks Microsoft Azure, Google och Amazon Web Services, AWS.

I ett privat moln kan man också dela infrastruktur med andra kunder alternativt ha en helt kunddedicerad lösning. De finns i sin tur som standard i olika leveransmodeller så som helsvensk, EU/EES eller Global. Enkelt uttryckt skiljer sig molntjänster från traditionella IT-tjänster genom att graden av automation och självservice är betydligt högre samtidigt som betalningsmodellen är flexibel efter nyttjande, ibland ner på minut och sekundnivå .

Så en organisation som vill nyttja den nya teknologin och få skalfördelarna samt kostnadseffektivitet kan nyttja privata molntjänster där de har kontroll över sin information?

Ja, vi har idag även privata molntjänster där all data inklusive tillhörande verktyg finns i Sverige och hela miljön sköts av svensk personal som är säkerhetsgodkänd utifrån varje enskild kunds krav och behov. Denna lösning blir relativt kostnadseffektiv då flera av våra kunder med samma behov kan dela på denna investering till skillnad mot om alla skulle bygga sin egen infrastruktur för att uppnå samma funktionalitet.

Vad kan TietoEVRY hjälpa till med när det gäller it-infrastruktur och molntjänster i stort?

Vi tror inte att en lösning passar alla och många kommer behöva flera typer av plattformar under det närmsta decenniet för att klara allt ifrån stordator, traditionell outsourcing, private cloud, public cloud och användarnära tjänster. Vi aspirerar på att vara det självklara valet för den publika marknaden för att allt efter enskilda behov stötta den molnresa som är lämplig utifrån gällande lagar och förordningar utan att ge avkall på funktionalitet.

Hybrid Cloud är vår väg till molnet där vi erbjuder funktionalitet i ett privat säkert moln men med kopplingar mot till exempel Azure där lämpliga system utan känslig data kan läggas medan vi fortsatt tar driftansvaret för helheten.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn