noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Vägen mot digitaliserad och medborgarcentrerad socialtjänst i Europa

23 maj 2024

Europeiska socialchefsnätverket, ESN, samlar återigen socialchefer från hela Europa för sin årliga konferens, denna gång i Antwerpen mellan den 26:e och 28:e juni. För Tietoevry är detta inte bara en möjlighet att delta i ett internationellt forum för sociala tjänster, utan också en chans att knyta band och påverka arbetet på europeisk nivå.

ESN, som är delfinansierat av EU, har som mål att skapa en plattform för internationellt utbyte och delning av kunskap inom lokala och regionala sociala tjänster. De strävar efter att etablera ett Europa där sociala tjänster verkligen fungerar som tänkt inom EU och där professionella yrkesutövare och brukare av sociala tjänster stärks genom främjande av kvalitet i tjänsteutövning.

För Tietoevry med Lifecare som en produkt spridd över flera länder, blev beslutet att bli en partner för ESN från och med 2023 en naturlig utveckling. Denna satsning markerar en vilja att engagera sig och påverka utvecklingen av sociala tjänster på en bredare europeisk arena.

Ett av de centrala temana på årets konferens är digitalisering och medborgarnärhet. I denna kontext kommer produktcheferna Carola Winberg och Jahn Sundin från Tietoevry att hålla en föreläsning som belyser medborgartjänster för individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorg, med fokus på det svenska perspektivet. Denna presentation kommer att erbjuda insikter och erfarenheter från en nationell nivå och förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse för hur digitalisering kan förbättra och anpassa sociala tjänster.

För Jahn Sundin och Carola Winberg från Tietoevry, blir denna konferens i Antwerpen en möjlighet att inte bara presentera företagets insatser och erfarenheter utan också att lära av och ta del av andra länders erfarenheter inom socialtjänsten. Genom att vara närvarande på en sådan internationell arena stärker Tietoevry sina relationer och positionerar som en viktig aktör för att forma framtidens digitaliserade och medborgarcentrerade socialtjänst i Europa.

Om du eller någon från din kommun planerar att delta på ESN:s konferens, ser vi fram emot att möta er antingen i vår monter eller på vår föreläsning.

Vill du veta mer?

Carola Winberg

Lead Product Manager Family Care

Jahn Sundin

Lead Product Manager, Tietoevry Care

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn