noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Alla nyheter och pressmeddelanden

31 mar
2021
Pressmeddelande

Råd med unga talanger ska påverka beslut i högsta ledningsgruppen på TietoEVRY

Yngre medarbetare med den senaste kompetensen kan i många storbolag ha svårt att nå fram till ledningen och bidra i viktiga affärsbeslut. TietoEVRY har infört ett Youth Advisory Council som ska ändra på detta. Initiativet är en del av det långsiktiga arbetet att främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

5 mar
2021
Pressmeddelande

TietoEVRY på plats tre i SHE Index som mäter mångfald och inkludering på arbetsplatsen – lanserar nya jämställdhetsmål

SHE Index mäter företags fokus på mångfald och inkludering och i årets mätning hamnar TietoEVRY på en tredjeplats i Sverige. Utmärkelsen är en viktig milstolpe när TietoEVRY nu lanserar sitt nya jämställdhetsmål som innebär att det år 2030 ska vara lika stor andel kvinnor som män anställda i bolaget. Målet om genusbalans är en del av hållbarhetsplanen ”Upgrading tomorrow.

2 mar
2021
Pressmeddelande

TietoEVRYs hållbarhetsstrategi 2023 lyfter klimatsatsningar och åtgärder för att uppnå jämn könsbalans bland anställda

TietoEVRYs hållbarhetsstrategi är en del av årsredovisningen som publiceras i dag. I rapporten beskrivs företagets ambitioner och satsningar på hållbarhet de kommande åren.  

17 feb
2021
Pressmeddelande

TietoEVRY rapporterar stark lönsamhet för fjärde kvartalet

TietoEVRY tillkännager idag rapporten för fjärde kvartalet 2020 som medförde en justerad rörelsemarginal på 15 procent. Detta till följd av synergieffekter och goda resultat inom framförallt affärsområdena “Industry software” och ”Digital consulting” som nådde en rörelsemarginal om 26 respektive 17 procent. TietoEVRY slöt också en rad viktiga kundavtal under kvartalet som stärker bolagets position i den pågående digitaliseringen.

15 feb
2021
Pressmeddelande

TietoEVRY ska sälja sin mjukvaruverksamhet inom Oil & Gas

TietoEVRY har kommit överens med Aucerna, ett dotterbolag till Quorum Software, att sälja sin mjukvaruverksamhet inom olje- och gasindustrin. Denna avyttring är en del av företagets strategi för att öka fokus och möjligheter att växa. Genom denna transaktion kan verksamheten inom Oil & Gas nå en större och mer global marknad med fler tillväxtmöjligheter.  

10 feb
2021
Pressmeddelande

TietoEVRY levererar nästa generations lön- och HR-system till Uddevalla kommun

Uddevalla kommun skriver ett avtal med TietoEVRY avseende eCompanion, en digital och användarvänlig helhetslösning inom lön och HR för kommuner. Lösningen levereras som en molntjänst som inkluderar konsult- och systemstöd för alla processer som berör HR och lön. Kontraktet är värt 43 miljoner och sträcker sig över 16 år, inklusive optionsår.

5 feb
2021
Pressmeddelande

Kommunerna i Norrbotten samarbetar med TietoEVRY för att etablera en modern och säker datacenterlösning i Boden

Kommunerna i Norrbotten ingår i en gemensam nämnd för att samverka och samarbeta inom området digitalisering, kallad Norrbottens e-nämnd. Nämnden har avslutat en upphandling avseende en säker datacenterlösning med tillhörande drifttjänster och utsett TietoEVRY som leverantör i ett avtal som initialt sträcker sig över fyra år till ett värde av 30 MSEK. IT-stödet bidrar till e-nämndens fokus på snabbare utveckling inom området digitalisering. Den nya datacenterlösningen placeras i närheten av Boden och erbjuder den senaste tekniken inom digitala infrastrukturtjänster.

14 jan
2021
Pressmeddelande

Majoritet av svenskarna vill kunna rösta online i riksdagsvalet

Sex av tio svenskar, 58 procent, vill kunna rösta online i riksdagsvalet och svenskarna har generellt ett högt förtroende för hur myndigheter hanterar deras personliga data. Samtidigt uppger endast 5 procent att de alltid läser hemsidors sekretesspolicyer. Det visar TietoEVRYs nya Sifoundersökning Säkerhetsbarometern.

18 dec
2020
Pressmeddelande

TietoEVRY ingår strategiskt avtal med norska Eika-banken – ska leverera nästa generations bank- och betallösningar

TietoEVRY och Eika-alliansen har ingått ett omfattande strategiskt avtal om leverans av nästa generations kärnbanks- och betalningslösningar, inklusive korttjänster och digitala kanaler. Genom avtalet säkerställer TietoEVRY att Eika-bankerna får digitala lösningar av hög kvalitet som säkerställer regelefterlevnad och säkerhet, samtidigt som Eika-bankerna får innovativa och framtidsorienterade banklösningar.

17 dec
2020
Pressmeddelande

TietoEVRY har utsetts till en ledande IT- och teknikleverantör i en ny nordisk analys av bankmarknaden

TietoEVRY anses vara en nordisk ledare i ISG Provider Lens™ studie den nordiska bankbranschens ekosystem 2020. Enligt den nya rapporten från Information Services Group (ISG) finns det ett betydande intresse bland nordiska banker för ny teknik som ett sätt att förbättra kundupplevelsen, inte minst då Norden siktar på att bli världens första kontantlösa region.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn