noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Alla nyheter och pressmeddelanden

19 nov
2020
Pressmeddelande

Region Stockholm tecknar avtal med TietoEVRY kring nytt IT-stöd för en mer tillgänglig hälso- och sjukvård

Region Stockholm och TietoEVRY tecknar ett nytt avtal för att implementera TietoEVRYs produkt “Lifecare Samordnad Planering”, ett digitalt verktyg utvecklat för samverkan inom sluten hälso- och sjukvård och kommunal hälso- och sjukvård. Det digitala verktyget är ett led i regionens och kommunernas arbete för att svara mot framtidens vårdbehov, och ska resultera i bättre och säkrare vård med hjälp av digitalisering. Avtalet gäller initialt i fyra år och med möjlighet till förlängning upp till ytterligare fyra år.

17 nov
2020
Pressmeddelande

Svensk konsumentstudie visar stort intresse för biometriska kort som ett säkrare och mer hygieniskt sätt att betala i butik

Nästan 70 procent av respondenterna i en ny konsumentstudie är intresserade av biometriska betalkort som innebär att konsumenter inte behöver röra vid kortterminalen. Studien visar att det finns ett stort intresse för mer hygieniska och säkra betalningsmetoder i butiker. Studien genomfördes i oktober 2020 av TietoEVRY tillsammans med det biometriska fintech-företaget Zwipe.

5 nov
2020
Pressmeddelande

Friends och TietoEVRY utmanar nätmobbning med nytt typsnitt

The PoliteType är världens första typsnitt som korrigerar näthat och kränkande ord. Organisationen Friends och mjukvaru- och tjänstebolaget TietoEVRY kommer nu att ta avstamp i typsnittet genom en rad workshops i skolor i Sverige.

3 nov
2020
Pressmeddelande

Ny molnundersökning visar: säkerhet och hållbarhet allt viktigare när multimoln blivit norm

Undersökningen ”IDC Cloud Survey 2020” visar åt vilket håll vinden blåser inom den nordiska molntransformationen där multimoln blivit norm. Var tredje (32 procent) nordisk organisation använder fortfarande bara en privat eller publik molnplattform, medan en majoritet uppger att de använder två eller fler. Studien har genomförts av analytikerföretaget IDC, i samarbete med TietoEVRY, och bygger på svar från 200 IT-beslutsfattare.

30 okt
2020
Pressmeddelande

TietoEVRY ska stötta Keskos tillväxt i Sverige och norra Europa med hjälp av ny teknologi och automatisering

TietoEVRY och Kesko, en finländsk detalj- och partihandelskedja med en varumärkesportfölj som bland annat består av K-Rauta, K-Bygg och K-Market, har tecknat ett avtal för att stödja implementeringen av Keskos strategi. Tillsammans ska de öka produktiviteten och kostnadseffektiviteten med hjälp av automatisering och nya tekniska lösningar, samtidigt som samarbetet ska möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av data. 

27 okt
2020
Pressmeddelande

TietoEVRY rapporterar solida resultat under tredje kvartalet – återställer den finansiella guidningen för helåret

6 okt
2020
Pressmeddelande

TietoEVRY bidrar till Västerås stads digitala utveckling genom att leverera ett heltäckande IT-stöd för stadens verksamheter

Västerås stad har avslutat sin upphandling avseende användarnära tjänster, IT-drift och säkerhetstjänster och valt TietoEVRY som leverantör inom fyra av fem avtalsområden. TietoEVRY ska stötta staden i deras digitala transformation och avtalet sträcker sig över fyra år. I avtalet ingår också en option på förlängning av leveransen med ytterligare två år.

23 sep
2020
Pressmeddelande

TietoEVRY rekryterar Anders Jönebratt att leda nya enheten för vård- och omsorgssektorn

Anders Jönebratt kommer närmast från en roll som CIO på Karolinska Universitetssjukhuset. I sin roll på TietoEVRY kommer han att leda den helt nya enheten för healthcare and social care, som blir en ledande nordisk leverantör av mjukvara och tjänster mot vård- och omsorgssektorn.

22 sep
2020
Pressmeddelande

Finska olympiska kommittén tar hjälp av data-analys för att boosta atleternas prestationer

Ett pilotprojekt som innefattar insamling och analys av data från finska elitidrottare har slutförts och givit positiva resultat. Projektet är ett gemensamt initiativ mellan Finska olympiska kommittén, TietoEVRY och Polar, som finansierats av Sitra. Projektet innefattade en omfattande användning av data för att öka idrottarnas prestationer inom sporterna nordisk kombination och friidrott. Syftet är att göra lösningen tillgänglig för andra finska idrottsförbund och skapa ett digitalt försprång för finsk idrott.

24 jul
2020
Pressmeddelande

Starkt operativt resultat och goda framsteg inom integrationen av TietoEVRY under andra kvartalet

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn