noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kalix kommun vinner Vitalis Stipendium 2024

14 maj 2024

Under tisdag förmiddag fick Anna-Lena Andersson, socialchef på Kalix kommun, ta emot det ärofyllda Vitalis Stipendium 2024 som årligen delas ut av Vitalis och Tietoevry Care. Med stipendiet vill man uppmärksamma innovativa initiativ från hälso- och sjukvårdspersonal som genom digitalisering skapar nytta för individ, verksamhet och samhälle. Årets vinnare Anna-Lena Andersson har tillsammans med sitt projektteam utvecklat ett gemensamt verksamhetssystem för socialtjänsten i Norrbottens samtliga kommuner.

Inom social- och välfärdstjänsten råder det idag stora utmaningar med kompetensförsörjningsbrist. Det finns också en stor risk för att dessa utmaningar kommer att kvarstå om vi blickar framåt. Anna-Lena Anderssons projektteam har utvecklat ett gemensamt verksamhets- och EKO-system för samtliga 14 kommuner i Norrbotten, vilket främjar bredare samverkan över kommungränserna. Systemet skapar bland annat förutsättningar för att dela – och digitalisera – resurser, kunskap och arbetsprocesser mellan kommuner.  

– Vård- och omsorgsverksamheter består idag av många olika, låsta och komplexa system. Anna-Lenas projektteam har utvecklat ett gemensamt system som gör det enklare att utbyta resurser och kompetens mellan kommuner. För ett långsiktigt hållbart välfärdssystem finns det ett stort behov av mellankommunal samverkan, säger Anders Jönebratt, Head of Tietoevry Care Sweden.  

Responsen kring verksamhetssystemet har varit väldigt positiv från personal inom vård och omsorg. Även SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har visat stort intresse för projektet. I nuläget är runt hälften av alla kommuner i Norrbotten med i EKO-systemet. Ambitionen är att samtliga kommuner ska med i EKO-systemet innan sommaren – och projektet har stor potential att skalas upp.   

– Som en del av vinsten erbjuds vinnarna ett samarbete med oss på Tietoevry Care där vi undersöker utvecklingspotentialen hos projektet. Vi ser fram emot att inleda detta samarbete tillsammans med Anna-Lena och hennes team för att identifiera hur denna lösning ska kunna främja vård och omsorg i ännu större utsträckning, fortsätter Anders Jönebratt, Head of Tietoevry Care Sweden. 

Kalix kommun vinner Vitalis Stipendium 2024.jpeg

Motivering Vitalis Stipendium 2024 

Vinnaren av Vitalis Stipendium 2024 har tagit ett helhetsgrepp om samverkan - ett effektivt samarbete över organisationsgränser - till gagn för såväl invånare som medarbetare.

Med ett gemensamt verksamhets- och EKO-system för alla kommuner i regionen skapas möjligheter att dela både resurser och processer. En organisatorisk innovation vi skulle behöva se mer av, för att möta morgondagens utmaningar och möjliggöra framtidens välfärd.  

Med stor ambition och viljestyrka har man skapat förutsättningar att upprätthålla service och kompetens och nyttja begränsade resurser på ett effektivt sätt. 

För ett hållbart och skalbart sätt att samarbeta, där resultaten redan är synliga. 

För mer information, vänligen kontakta 

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 5704072  

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa.  

Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com  

För mer information

Anders Jönebratt

Head of Tietoevry Care Sweden

Prenumerera på pressmeddelanden

Subscribe to releases

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn