noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry: Angående Svenska Dagbladets artikel den 25 maj 2024

27 maj 2024

Vi på Tietoevry beklagar djupt de utmaningar som orsakats av den kriminella attack som utfördes mot ett av våra datacenter i Sverige, natten mellan 19 – 20 januari. Tietoevry har ett flertal gånger informerat om ransomwareattacken och återställningsprocessen, varav den senaste konkluderande uppdatering publicerades den 24 april.

Den 25 maj 2024, publicerade Svenska Dagbladet en artikel med utgångspunkt i ransomwareattacken, där anonyma källor ger sin syn på Tietoevrys säkerhetshantering och praxis.

I artikeln framgår det att Tietoevry har kommenterat till tidningen att påståendena som framförs inte är korrekta, och att dessa inte reflekterar Tietoevrys arbetssätt.

Vi tar säkerhet på största allvar och tar alla möjligheter till förbättring. Vi följer och vidtar lämpliga förebyggande åtgärder enligt vår expertis inom området samt rekommendationer från relevanta aktörer. Vi har ett pågående säkerhetssamarbete med myndigheter och företaget granskas regelbundet av externa parter. Under åren har vi kontinuerligt investerat i att utveckla vår infrastruktur och säkerhet, och detta arbete fortsätter systematiskt.

Vi har en aktiv dialog med myndigheterna sedan attacken inträffade och har kontinuerligt delat med oss av resultaten till dem. Med hänsyn till Tietoevrys roll som en tjänsteleverantör, attackens kriminella karaktär och den pågående polisutredningen samt säkerhetsaspekterna, kan Tietoevry inte offentliggöra tekniska detaljer om attacken. Vi respekterar alltid avtalsförpliktelser och kundsekretess.

Som en IT-aktör i Norden, vill vi göra vårt yttersta för att bidra till att företag och samhällen är säkra.

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn