noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

”Att få jobba med förändring i gränslandet mellan teknik och människa är en ynnest"

Recruitment Team / mars 01, 2022
Intresserad av möjligheterna hos Tietoevry Create?

David är en medicinteknisk ingenjör med åratal inom vården samt teknisk musikproduktion i bagaget. Idag är han med och förändrar världen genom digitalisering som mjukvaruutvecklare och projektledare på Tietoevry Create.

   


David beskrivs bäst som en humanistisk tekniker som med tiden har fördjupat sig i programmering. Det skedde innan han började på Tietoevry, och var en naturlig konsekvens av teknikintresset.
– Programmering kan vara så mycket, från grundläggande styrmekanismer till webbutveckling, design och modellering. Digitalisering finns överallt och programmering berör det mesta omkring oss idag. Biljetten till Tietoevry hittade jag via en bekant, tillika chef på gamla Tieto, som tyckte att min bakgrund och personlighet skulle passa för Tietoevrys svårdefinierade uppdrag.

David trivs i konsultyrket, som bygger mycket på lagarbete, samordning och kommunikation.
- Jag såg konsulter som ensamma experter, förklarar han, och konstaterar att det är ett konstant kunskapsutbyte mellan intressanta projekt och en fascinerande tillgång till superkompetenta människor.

Du projektleder något som kallas ”Mobbningens digitala tvilling”, berätta!
– Ja, det är ett fantastiskt intressant initiativ. Syftet är att minska mobbning och psykisk ohälsa för barn i skolor med hjälp av moderna digitala lösningar, forskning och trygghetsarbete. Det är ett projekt med stöd från Vinnova där Tietoevry och Örebro Universitet i samarbete med Friends ska skapa ett datadrivet och automatiserat sätt att motverka mobbning med hjälp av modern teknik inom datainsamling, artificiell intelligens och modellering för att generera en digital tvilling. Tietoevrys roll är att designa, utveckla och testa det digitala verktyget. Örebro Universitet är världsledande inom forskning om mobbning och trakasserier och Friends gör ett otroligt arbete med undersökningar och besök på skolor. Begreppet ”tvilling” kommer från den medicinska världen där man genom simulering testar olika modeller och beteenden. Till detta behövs stora datamängder och kunskap om beteenden, mönster och social hälsa i klasserna och på skolor. Slutanvändarna av ”tvillingen” är forskare, men även rektor och lärare. Tanken är att alla som jobbar med skolan ska kunna använda det. Fast det ligger en bit bort. Tidsplanen för piloten är satt till 2023.

Hur ska detta gå till?
– I ett första steg genomförs datainsamling digitalt av uppgifter kring barnens hälsa tillsammans med olika utvärderingar. Visualisering av verkligheten, d v s den digitala tvillingen fungerar sedan som en realtidsuppdaterad kopia av en situation, plats eller person. Målsättningen är att göra prediktiva analyser för att skapa trygga skolmiljöer, och att projektet kan bidra till en nationell standard för den här typen av mätningar, säger David. 

Varför ska man söka sig till Tietoevry?
- Jag trivs i gränslandet mellan teknik och människa och tycker att det finns många anledningar att söka sig till Tietoevry - det är en omväxlande yrkestillvaro som möjliggör en mängd olika inriktningar. Många har en teknisk bakgrund, andra programmering och vissa kommer från ledarskapshåll, men visst underlättar det om man har en smula ingenjörssinne, avslutar David.

Text: Mikael Ahlsén
Foto: André De Loisted

Recruitment Team

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn