noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Har alla samma nycklar till arbetsmarknaden?

Genom data och innovation kan vi låsa upp fler dörrar.

Anna Gulliksen / juli 31, 2021
Vi är stolt partner till Stockholm Pride

Pride intar Stockholm, och vi på TietoEVRY är stolt samarbetspartner. Vi stöttar Pride på nordisk nivå och har uppmärksammat Prideorganisationernas viktiga budskap sedan i juni, då Oslo var först ut med Pride. Läs Anna Gulliksens, Head of Talent Aquisition, tankar om veckan och arbetet vi behöver driva året runt.

För oss som arbetsgivare och leverantör är det självklart att ta ställning för hbtq-personer. Trots FN:s förklaring om mänskliga rättigheter så utsätts hbtq-personer, minoriteter och personer med olika sociala och etniska bakgrunder och övertygelser för fördomar och diskriminering varje dag. Pride lyfter frågan om lika rättigheter och är ett sätt att öka samhällets medvetenhet om dessa frågor.

För företag är stödet av Pride ett synligt sätt att ta ställning i frågan och delta i arbetet. Vi på TietoEVRY är stolta över att samarbeta med Pride i Stockholm, Oslo och Helsingfors.

Temat för Pride i Stockholm är Nyckeln till frihet. Det handlar om att se hur vi tillsammans kan hitta nycklarna, och reflektera över hur vi låser upp begränsande dörrar och skapar förändring. För oss som arbetsgivare är detta en väldigt viktig uppgift och ett stort ansvar. Att verkligen skapa mångfald och inkludering i företagskulturen kräver insatser från oss alla, varje dag.

Inkludering börjar redan i rekryteringen och vi har testat olika metoder och verktyg för att försöka komma bort från de ofta omedvetna fördomar och förutfattade meningar som kan finnas inblandade i rekrytering. Det handlar även om hur andra uppfattar oss som företag. Ett riktigt bra exempel är det experiment vi drog igång i början av sommaren då vi tillsammans med en expert på inkludering omformulerade och ändrade tilltal i några av våra jobbannonser. Resultatet var tydligt - andelen ansökningar från kvinnor ökade i genomsnitt med 32 procent. Även om detta enskilda initiativ självklart inte är hela lösningen, är det ändå ett exempel på hur viktigt det är med språk, kunskap och konkreta mål för inkludering. Läs mer om projektet här.

Arbetar för mångfald och inkludering varje dag

På TietoEVRY vill vi att alla ska våga vara den bästa versionen av sig själva på jobbet. Vi vill ta tillvara på skillnader och bygga en företagskultur som värderar mångfald. Genom att göra det skapar vi en miljö där människor inte behöver slösa energi och kreativitet på att dölja vilka de är. Vi vill istället ge alla anställda möjligheter att utvecklas och växa.

Vi har ett konkret mål för jämnare könsfördelning, men vi vill också se mångfald bland åldersgrupper och nationaliteter i olika funktioner som återspeglar vår globala räckvidd. Våra etiska riktlinjer och vår uppförandekod anger tydligt vår ståndpunkt när det gäller mänskliga rättigheter och respekt för varje individ – och att vi tillämpar nolltolerans mot all diskriminering.

Mångfald möjliggör innovation

I vår affärsverksamhet löser vi utmaningar åt våra kunder varje dag. Mångfald möjliggör innovation – och innovation är vad vi lever på i vår bransch. Diversifierade team gör det möjligt att skapa bästa möjliga användarupplevelser för de olika användarna av digitala tjänster och lösningar.

Vi stöttar våra hbtq-kollegor och är stolta över att fira med dem under Pride och alla andra dagar på året.

Anna Gulliksen
Head of Talent & Acquisition

Författare

Anna Gulliksen

Head of Talent & Acquisition

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn