noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ordval i jobbannonser står i vägen för kvinnor i IT-branschen – Så ökade Tietoevry antalet kvinnliga sökanden

Hur mycket påverkar tilltalet i jobbannonser känslan av inkludering? Tietoevry gjorde ett experiment med två olika annonser för samma tjänst och fick tydliga resultat.

23 juni 2021

Endast 20 procent av alla som jobbar i IT-branschen i Europa är kvinnor. Den stora utmaningen är att öka den andelen samtidigt som färre kvinnor söker till det som i dag är mansdominerade jobb. IT-bolaget Tietoevry bestämde sig för att ta itu med problemet från grunden genom att ändra hur företagets jobbannonser utformas. Genom några enkla justeringar av ordval ökade andelen kvinnliga sökande med hela 32 procent. Detta är en del av företagets mål om en jämn könsfördelning år 2030.

Studier visar att manligt kodade ord och formuleringar i jobbannonser hindrar kvinnor från att söka sig till mansdominerade roller och branscher eftersom de får känslan att kvinnor inte passar in i den miljön eller för den rollen. Tietoevry har därför tagit hjälp av experter inom inkludering för att se över sin rekryteringshistorik och analysera språket som använts i rekryteringsannonserna. Utifrån analysen beslutade Tietoevry att ta fram nya rekryteringsannonser med andra ordval och formuleringar. För att testa hur väl det fungerade publicerades två olika jobbannonser för samma tjänst; en mer ”traditionell” och en med mindre traditionellt manliga eller maskulina uttryck.

─ Som ett framåtblickande bolag verksamma i en mansdominerad bransch har vi ett ansvar att aktivt försöka hitta nya lösningar för att öka andelen kvinnor i branschen. Det handlar inte bara om att nå en viss könsfördelning utan snarare om den talang och det kunnande vi missar om inte kvinnor ser vår bransch som en plats för dem, säger Anna Gulliksen, Global Head of Talent Acquisition and Employer Brand på Tietoevry.

Med ett nytt angreppsätt ökade antalet kvinnliga sökanden med 32 procent

Tietoevry har som mål att könsfördelningen bland de anställda ska vara 50/50 år 2030 och att ändra hur rekryteringsannonserna är utformade är en konkret åtgärd för att nå det målet. Som exempel, i en annons för en position som Front-End Developer byttes ordet kompetent ut mot kunnig och driven blev fokuserad. Ordet självständig byttes ut mot självgående. Liknande enkla omformuleringar gjordes i flertalet annonser och en tydlig skillnad syntes i vilka som sökte jobben. I exemplet med rollen som Front-End-Developer sökte endast 14 procent kvinnor rollen med den ”manliga” annonsen men hela 36 procent sökte via den mer inkluderande versionen.

─ Målen om genusbalans hos företag som verkar i en mansdominerad bransch uppnås inte utan konkreta åtgärder. Det är en stor fråga som inte heller går att lösa enbart genom att ändra hur jobbannonser utformas men resultaten från detta experiment talar sitt tydliga språk, säger Laura Smith, grundare av VALIDEI Research och medlem i Inklusiiv’s network, i Finland. 

Att bygga en inkluderande arbetsplats kräver åtgärder

För att kunna nå sitt 2030-mål kommer Tietoevry ta med sig lärdomarna från detta experiment in i kommande rekryteringar. Företaget har också satt upp transparenta och mätbara genusbalansmål inom varje enskilt affärsområde samt satt in åtgärder för att lyckas nå genusbalans även bland efterträdare på ledarpositioner. Jämställdhet mellan kön är inte det enda som är viktigt när det handlar om att skapa en inkluderande arbetsplats. Därför utbildar Tietoevry sin personal löpande bland annat genom utbildningar för att motverka fördomar och förutfattade meningar.

─ När det kommer till inkludering och jämställdhet inom IT-branschen är vi långt ifrån klara. Vi jobbar hela tiden med att skapa en arbetsplats där minoriteter representeras lika. Vi hoppas att vi kan leda med gott exempel och uppmuntra andra företag att också ta fram konkreta lösningar som hjälper branschen som helhet att bli bättre. Med små åtgärder varje dag kan vi göra stor skillnad, säger Anna Gulliksen.

Läs mer om resultaten och få konkreta tips för en inkluderande rekrytering här

Pressmaterial finns här

Läs mer om Tietoevrys 50/50 mål 2030 här.

 

För mer information vänligen kontakta:

Tietoevry Newsdesk

+358 40 5704072

news@tietoevry.com
 

Om Tietoevry

Tietoevry skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

Tietoevry har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn