noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Verdiskapende innbyggertjenester i velferden

Digitaliserte helse og velferdstjenester gir tryggere og bedre omsorg.

Digital velferd gir bedre resultater

Sørg for best mulig behandling og omsorg for pasientene dine med integrerte velferdstjenester som tar i bruk de beste digitale løsningene.

Unni Kvisvik

Leder velferd Norge

Aktuelt

Moss kommune integrerer trygghetsalarmene

Bidrar til en enklere hverdag hos hjemmetjenesten.

Les mer:

Flere kommuner i Sverige velger å digitalisere deler av driften

Hjemmesykepleien i Höör kommunen allerede i gang med et pilotprosjekt for digitalt tilsynsbesøk.

Les mer:

Pandemien understreker behovet for digitale omsorgstjenester

Noen etater har kommet langt, som f.eks. NAV.

Les mer:

Oslo kommune

Økt satsning på digitale innbyggertjenester.Digitale tjenester åpner opp for at brukerne kan påvirke sin egen hverdag.

Les mer:

Lillehammer kommune

Reduserer faren for feilmedisinering gjennom robotisering.

Les mer:
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn