noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Verdiskapende innbyggertjenester i velferden

Digitaliserte helse og velferdstjenester gir tryggere og bedre omsorg.

Digital velferd gir bedre resultater

Sørg for best mulig behandling og omsorg for pasientene dine med integrerte velferdstjenester som tar i bruk de beste digitale løsningene.

Unni Kvisvik

Head of Welfare, Tietoevry Care

Aktuelt

Bergen kommune digitaliserer sosiale tjenester

I samarbeid med TietoEVRY var Bergen kommune først ute med å gjøre behandlingsprosessen for økonomisk sosialhjelp digital.

Les mer

Moss kommune integrerer trygghetsalarmene

Bidrar til en enklere hverdag hos hjemmetjenesten.

Les mer

Flere kommuner i Sverige velger å digitalisere deler av driften

Hjemmesykepleien i Höör kommunen allerede i gang med et pilotprosjekt for digitalt tilsynsbesøk.

Les mer

Pandemien understreker behovet for digitale omsorgstjenester

Noen etater har kommet langt, som f.eks. NAV.

Les mer

Lillehammer kommune

Reduserer faren for feilmedisinering gjennom robotisering.

Les mer:
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn