noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry lanserer nye bærekraftsmål

Med sine nye mål forplikter Tietoevry seg til å akselerere sitt bærekraftsarbeid innen tre pilarer: klimatiltak, etisk oppførsel og sosial påvirkning.

21 mars 2024

De nye bærekraftsmålene (sustainability pledge) tar utgangspunkt i Tietoevrys bærekraftplan 2021-2023 og reflekterer nye trender og utviklingstrekk innen blant annet reguleringer og teknologi.

Hver av de tre pilarene består av flere underområder med tidsbestemte, målbare mål samt veikart for å nå dem.

Dette er fokusområdene under hver pilar:

 • Klimatiltak
  • Ledelse
  • karbonutslipp
  • Sirkulærøkonomi
 • Etisk oppførsel
  • Datapersonvern, cybersikkerhet og ansvarlig AI
  • Forretningsetikk, verdier og integritet
 • Sosial påvirkning
  • Mangfold, likeverd og inkludering
  • Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

– Vi er glade for å kunne dele at Tietoevry nå tar nye skritt mot en mer bærekraftig fremtid, i en verden preget av rekordraske, dyptgripende endringer på flere områder. Gjennom å forplikte oss til konkrete bærekraftsmål kan Tietoevry både bygge for fremtiden og tilpasse oss det stadig skiftende landskapet vi opererer i, sier Ida Bohman Steenberg, bærekraftsjef i Tietoevry.

– De siste årene har vi sett hendelser vi aldri tidligere har sett i vår levetid – klimaendringer, koronapandemien og krigen i Ukraina for å nevne noe. Vi må bli mer robuste og fleksible, samtidig som vi opprettholder fokus på grunnarbeidet som er nødvendig for å for eksempel møte klimautfordringene. Tietoevrys bærekraftsmål er bygget for nettopp dette, sier Bohman Steenberg.

Tietoevrys bærekraftsforpliktelser

De tre pilarene i bærekraftløftet ble definert gjennom en dobbel vesentlighetsanalyse i løpet av 2023. Dette er et krav i EUs Corporate Sustainability Reporting Act (CSRD).

Når Tietoevry oppnår et mål, vil selskapet utvikle nye for å akselerere arbeidet med det aktuelle området ytterligere. I tillegg skal det utvikles nye mål for de respektive områdene for å imøtekomme endringer i omverdenen og i intern utvikling.

– Vi lever i en tid preget av svært store utfordringer. For eksempel bringer vi kunstig intelligens inn i vårt bærekraftsarbeid som et fokusområde. Det gjør vi fordi det er et klart behov for å jobbe med det på en ansvarlig måte. AI vil ikke være den siste syklusen i samfunnsutviklingen, og vi er forberedt på å tilpasse oss deretter, sier Bohman Steenberg.

Tietoevrys forpliktelser innenfor de tre pilarene er som følger:

Klimatiltak – underområder karbonutslipp, miljøledelse og sirkulærøkonomi:

 • Vi sikrer miljømessig bærekraftig drift
 • Vi streber etter et karbonnøytralt fotavtrykk i hele verdikjeden vår
 • Vi driver utviklingen mot sirkulærøkonomi i egen drift og gjennom løsninger og tjenester


 Mål for klimatiltak:

 • Karbonnøytral i egen virksomhet innen 2026
 • 100 % sirkularitet - intern og kundemaskinvare
 •  

Etisk oppførsel – underområder datapersonvern, cybersikkerhet, ansvarlig AI og forretningsetikk, verdier og integritet:

 • Vi opprettholder de høyeste etiske standarder i alle aspekter av virksomheten vår
 • Vi sikrer ansvarlige løsninger, beskytter personvernet og ivaretar solid cybersikkerhet på tvers av alle operasjoner

Mål for etisk oppførsel:

 • Ingen korrupsjon
 • Ingen store brudd på personvernet
 • Alle ansatte er opplært i ansvarlig AI

Sosial påvirkning – underområder mangfold, likeverd og inkludering og menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter:

 • Vi fremmer og opprettholder en kultur med mangfold, rettferdighet og inkludering i organisasjonen vår
 • Vi er forpliktet til å respektere og støtte menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter på tvers av vår virksomhet

Mål for sosial påvirkning:

 • Respektere menneskerettighetene
 • Ingen diskriminering og trakassering
 • Oppnå 49/49 kjønnsbalanse over tid
 • 30 % underrepresentert kjønn i lederstillinger innen 2030

Alle forpliktelsene, målene og områdene er synlige i det vedlagte bildet, og du kan også finne mer informasjon på tietoevry.com/sustainability.

For mer informasjon, kontakt:

Tietoevry Newsdesk, +358 40 5704072, news (at) tietoevry.com

For mer informasjon

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Abonner på pressemeldinger

Subscribe to releases

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn