noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry julkaisee vastuullisuussitoumuksen ohjaamaan ja kiihdyttämään yrityksen vastuullisuustyötä vuodesta 2024 eteenpäin

Tietoevry on julkaissut vastuullisuussitoumuksen, joka pohjautuu yrityksen vastuullisuussuunnitelmaan 2021-2023, ajankohtaiseen sääntelyyn sekä yhteiskunnassa ilmeneviin muutoksiin.

21 maaliskuuta 2024

Tietoevry sitoutuu sitoumuksen avulla kiihdyttämään yrityksen vastuullisuustyötä vuodesta 2024 eteenpäin kolmella osa-alueella: ilmastotoimissa, eettisyydessä ja sosiaalisessa vaikuttavuudessa.

Sitoumuksen kolme pilaria koostuvat useasta alueesta, joilla on aikaan sidotut, mitattavissa olevat tavoitteet ja tiekartat niiden saavuttamiseksi. Ilmastotoimiin kuuluvat hiilidioksidipäästöt, ympäristönhallinta ja kiertotalous. Eettisen toiminnan alueisiin kuuluvat tietosuoja, tietoturvallisuus, vastuullinen tekoäly sekä liiketoimintaetiikka, arvot ja rehellisyys. Sosiaalisen vaikuttavuuden alueisiin kuuluvat monimuotoisuus, tasa-arvo ja mukaan ottaminen sekä ihmisoikeudet ja työoikeudet. 

"Julkaisemme ylpeinä Tietoevryn seuraavan askeleen kohti kestävämpää tulevaisuutta maailmassa, joka muuttuu ennätysvauhtia ja monin tavoin. Vastuullisuussitoumuksen avulla Tietoevry voi sekä valmistautua tulevaisuuteen että sopeutua jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Viimeisen muutaman vuoden aikana on ollut odottamattomia tapahtumia, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos, covid-pandemia ja sota Ukrainassa. On tärkeää olla aiempaakin joustavampi, mutta samalla jatkaa pitkän linjan työtä, jota tarvitaan esimerkiksi ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Tietoevryn vastuullisuussitoumus on rakennettu tätä varten", kommentoi Tietoevryn vastuullisuusjohtaja Ida Bohman Steenberg

Tietoevryn vastuullisuussitoumukset 

Tietoevryn vastuullisuussitoumuksen pilareilla on alueet, jotka on määritelty yritysten vastuullisuusraportointilain (CSRD) mukaisesti kaksoisolennaisuusanalyysilla vuonna 2023. Alueilla on aikarajoitetut, mitattavissa olevat tavoitteet. Kun Tietoevry saavuttaa tavoitteen, se kehittää uusia tavoitteita kiihdyttääkseen kyseisen alueen suoritusta. Lisäksi uusia tavoitteita kehitetään kullekin alueelle vastaamaan ympäröivän maailman muutoksiin ja sisäiseen kehitykseen. 

"Elämme tällä hetkellä muuttuvan kehityksen aikakautta. Esimerkiksi tekoäly otetaan mukaan vastuullisuussitoumukseemme painopistealueena, koska on selvää, että sitä on tarpeen kehittää vastuullisesti. Tekoäly ei tule olemaan viimeinen yhteiskunnallisen kehityksen aikakausi, ja olemme valmiita mukautumaan sen mukaisesti", sanoo Bohman Steenberg. 

Tietoevryn vastuullisuussitoumukset ovat seuraavat: 

Ilmastotoimet, alueet hiilidioksidipäästöt, ympäristönhallinta ja kiertotalous: 

 • Takaamme ympäristöystävällisen toiminnan 
 • Tavoittelemme hiilineutraaliutta koko arvoketjussamme 
 • Edistämme kiertotalouden toteutumista sekä omassa toiminnassamme että asiakastoimituksissa  

Ilmastotoimien tavoitteet: 

 • Hiilineutraali omassa toiminnassa vuoteen 2026 mennessä 
 • 100% kiertotalousaste - sisäinen ja asiakkaiden laitteisto 

Eettisyys, alueet tietosuoja, tietoturvallisuus, vastuullinen tekoäly, ja liiketoimintaetiikka ja arvot: 

 • Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla 
 • Takaamme vastuulliset ratkaisut, suojaamme yksityisyyttä ja varmistamme vankkaa tietoturvaa kaikilla toiminta-alueilla 

Eettisen toiminnan tavoitteet: 

 • Ei korruptiota 
 • Ei suuria tietosuojarikkomuksia 
 • Kaikki työntekijät koulutetaan vastuulliseen tekoälyyn 

Sosiaalinen vaikuttavuus, alueet monimuotoisuus, tasa-arvo ja mukaan ottaminen sekä ihmisoikeudet ja työoikeudet: 

 • Edistämme ja ylläpidämme monimuotoisuuden, tasa-arvon ja mukaan ottamisen kulttuuria organisaatiossamme 
 • Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja tukemaan ihmisoikeuksia ja työoikeuksia kaikilla toiminta-alueillamme 

 Sosiaalisen vaikuttavuuden tavoitteet: 

 • Ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
 • Ei syrjintää eikä häirintää 
 • 49/49 sukupuolten välinen tasapaino 
 • Vähintään 30 % aliedustettua sukupuolta johtotehtävissä vuoteen 2030 mennessä 

Kaikki sitoumukset, tavoitteet ja alueet ovat nähtävissä liitteenä olevassa kuvassa englanniksi. Lisätietoja saa myös osoitteesta tietoevry.com/sustainability

Lisätietoja: 

Tietoevry Newsdesk, news@Tietoevry.com, +358 40 570 4072 

Haluaisitko kuulla lisää?

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä