noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry forplikter seg til vitenskapsbaserte klimamål

11 mai 2022

Tietoevrys mål for karbonreduksjon er verifisert av Science Based Targets initiative (SBTi), i tråd med Parisavtalen der målet er å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader celsius. Dette er en viktig milepæl i Tietoevrys ambisjon om å bli klimanøytrale i egen virksomhet innen 2025.

Selskapet befester også forpliktelsene til SBTi ved å inkludere ESG i sitt insentivprogram for ledere.

- Vi tar ansvar for å redusere vårt eget klimafotavtrykk og å hjelpe våre kunder og samfunnet som helhet med mer effektiv bruk av energi og ressurser. Sammen kan vi bane vei for karbonnøytralitet ved bærekraftige IT-løsninger og innovativ teknologi, sier Kia Haring, leder for kommunikasjon og bærekraft i Tietoevry.

- Våre langsiktige mål er definert i vår «Sustainability Game Plan 2023», som nå utvides med våre vitenskapsbaserte klimamål. Vi har satt ambisiøse mål om å nå netto-null karbonutslipp fra vår egen virksomhet innen 2025, og vi forsterker nå våre ambisjoner utover i leverandørkjeden. Å inkludere ESG i insentivordninger for ledere i selskapet er et konkret tiltak for å nå våre ambisjoner, fortsetter Kia Haring.

Tietoevrys forpliktelser til vitenskapsbaserte klimamål:

  • Å redusere CO2-utslipp med 90% i scope 1 og 2 innen 2026, basert på 2020.
  • Å øke årlig innkjøp av fornybar energi fra 80% i 2020 til 100% i 2026.
  • Å redusere utslipp av drivhusgasser i scope 3 med 47% per gjennomsnittlig fulltids-ansatt innen 2030 basert på 2019.
  • At 70% av leverandører med betydelige utslipp, inkludert innkjøp av varer og tjenester, skal ha vitenskapsbaserte klimamål innen 2026.

Les mer i vår Sustainability Game Plan 2023.

For mer informasjon, kontakt:

Kia Haring, Head of Communications and Sustainability, Tietoevry
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, tel. +358 40 5704072

Om Science Based Targets initiative:
The science based targets initiative (SBTi) hjelper bedrifter å sette mål for å redusere utslipp av klimagasser i tråd med Parisavtalen. Mer enn 1000 virksomheter verden over jobber allerede med Sceince Based Targets initiative (SBTi). Ambisjoner blir satt for 5, 10 eller 15 år. Scope dekker egen virksomhet og leverandørkjede. Mer informasjon; www.sciencebasedtargets.org

For mer informasjon

Kia Haring

Tietoevry alumni

Abonner på pressemeldinger

Subscribe to releases

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn