noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRYs Bærekraftstrategi 2023 fremhever selskapets ambisjoner for klimatiltak og kjønnsbalanse

02 mars 2021

Sammen med årsrapporten lanserte TietoEVRY i dag ny Bærekraftstrategi 2023 – en rapport som formidler selskapets ambisjoner for bærekraft og relaterte mål i samsvar med GRI-standarden. Rapporten skisserer selskapets ambisjoner og tiltak innen klima, etisk adferd og hvordan skape en spennende arbeidsplass.

For oss i TietoEVRY er bærekraft både et ansvar og en mulighet. Vi strever etter å være både miljømessig, sosialt og finansielt ansvarsfulle i vår daglige virksomhet. Dette både for å møte krav og forventninger fra våre interessenter, og for å drive frem mer bærekraftige løsninger for kunder og for utvikling av samfunnet.

Med vår Bærekraftstrategi 2023 lanserer vi våre langsiktige ambisjoner for bærekraft med konkrete mål for vår virksomhet og vår forretningsutvikling. Våre ambisjoner fokuserer på klimaaspekter, etisk adferd og på å skape en spennende arbeidsplass.

"Det er i dag en klar forventning om at bedrifter skal fungere som aktive samfunnsborgere og ta tydelige standpunkt i sosiale spørsmål. Våre ambisjoner for en bærekraftig virksomhet setter en tydelig agenda for utvikling i årene som kommer, og prioriteringene er et resultat av tett dialog med våre målgrupper. Denne forpliktelsen er gjennomgående i hele organisasjonen og er en viktig driver for arbeidet vi gjør. Alle må inkluderes i ambisjonene våre for å sikre at vi som selskap gjør vår del i å bygge en bærekraftig fremtid", sier Kia Haring, leder for kommunikasjon og bærekraft i TietoEVRY.

Våre hovedambisjoner:

  • Vi har en ambisjon om at vår virksomhet er karbonnøytral innen 2025.
  • Vi har som mål å kutte 80% av våre energirelaterte klimagassutslipp innen 2023.
  • Vi vil resirkulere 100% av all maskinvare, både til internt bruk og det som brukes som service for kundene våre.
  • Vi hjelper kundene våre med å redusere klimagassutslipp, å øke energieffektivitet og å redusere bruk av naturressurser gjennom våre tjenester og løsninger.
  • Vårt «Mangfold- og Inkluderingsbarometer» definerer hva mangfold betyr for oss som selskap. Som en del av vårt arbeid med dette har vi satt oss ambisiøse mål for kjønnsbalanse, hvor vi vil bestrebe en jevn kjønnsbalanse innen 2030.
  • Vi oppfordrer våre kollegaer til å si ifra og bruke varslingskanalen ved mistanke om forseelse av våre etiske retningslinjer.

Les årsrapporten i sin helhet (på engelsk) her: https://ar2020.tietoevry.com/en/

For mer informasjon, kontakt

Kia Haring

Tietoevry alumni

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn