noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevrys åtagande av vetenskapsbaserade mål bekräftade

11 maj 2022

Tietoevrys mål för minskning av koldioxid har verifierats av Science Based Targets initiative (SBTi). De uppsatta målen stämmer överens med den minskningsnivå som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Detta är en viktig milstolpe i Tietoevrys ambition om att bli nettonoll i den egna verksamheten år 2025. 

För att visa på vikten av hållbarhet genom hela verksamheten har Tietoevry inkluderat ESG-indikatorer, CO2-minskningar samt mångfald och inkludering, som en del av ledningsgruppens incitamentsprogram. 

– Vi tar ansvar för att minska vårt eget koldioxidavtryck och hjälpa våra kunder och samhället i stort att bli mer effektiva i energi- och resursanvändning. Tillsammans kan vi bana väg för koldioxidneutralitet med hållbara IT-lösningar och innovativ teknik, säger Kia Haring, Head of Communications and Sustainability på Tietoevry. 

– Våra långsiktiga mål definieras i vår Sustainability Gameplan 2023 – och utökas nu genom våra åtaganden till Science Based Targets. I vår hållbarhetsplan har vi satt upp ambitiösa mål för att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp i den egna verksamheten till 2025, och med Science Based Targets initiative utökar vi nu våra ambitioner ytterligare i vår leverantörskedja. Att även inkludera ESG-aspekter i företagets ersättningssystem är ett konkret steg för att förstärka dessa ambitioner och lyfta fram vikten av hållbarhet i hela vår verksamhet, fortsätter Kia Haring. 

Tietoevrys åtaganden gentemot Science Based Targets: 

  • Att genomföra en 90% minskning av CO2-utsläppen i scope 1 och 2 till 2026 från basåret 2020 
  • Att öka de årliga inköpen av förnybar el från 80% 2020 till 100% 2026 
  • Att minska utsläppen av växthusgaser för affärsresor i scope 3 med 47% per genomsnittlig heltidsanställd till 2030 från basåret 2019 
  • Att 70% av företagets leverantörer med betydande utsläpp, som omfattar köpta varor och tjänster, kommer att ha vetenskapsbaserade mål till 2026 

Läs mer om vår Sustainability Gameplan 2023. 

För mer information, vänligen kontakta 

Kia Haring, Head of Communications and Sustainability, Tietoevry 

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, tel. +358 40 5704072 

About Science-based targets initiative
Science-based targets provide companies with a clearly-defined path to reduce emissions in line with the Paris Agreement goals. ​More than 1,000 businesses around the world are already working with the Science Based Targets initiative (SBTi). Ambitions are set for 5, 10 or 15 years​. Scope covers own operations and supply chain. More information: https://sciencebasedtargets.org/ ​ 

Om Tietoevry 
Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa.  

Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på Cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com  

För mer information

Kia Haring

Tietoevry alumni

Prenumerera på pressmeddelanden

Subscribe to releases

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn