noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Med mangfold som en kjerneverdi samarbeider TietoEVRY med Pride

TietoEVRY samarbeider med Pride i Norge, Sverige og Finland for å støtte de offisielle Pride-aktivitetene i 2021.

07 juni 2021

Menneskene er kjernen i TietoEVRY og vår ambisjon er å være en spennende arbeidsplass for alle våre 24 000 medarbeidere globalt. Vi jobber hardt for å skape en kultur basert på kontinuerlig læring, mangfold og inkludering. Like muligheter oppnår vi først når forskjeller verdsettes og når mangfold og inkludering er en naturlig del av alt vi gjør. Som en del av vår innsats for likestilling støtter vi Pride i Norge, Sverige og Finland.

- Samarbeidet med Pride reflekterer våre verdier; åpenhet, tillit og mangfold, og vi ønsker å medvirke til en positiv endring i samfunnet. Vi etterstreber en arbeidsplass hvor alle er velkomne slik de er, og vi er stolte av å snakke åpent om vår forpliktelse til disse verdiene. Ved å ha mangfoldige team vet vi at vi lykkes bedre med å skape innovative løsninger for våre kunder og brukere. Vi er veldig glade for å fortsette det gode lokale samarbeidet med Pride og tar det nå også steget videre til et nordisk nivå, sier Trond Vinje, HR-direktør i TietoEVRY.

Vi tror på et stort mangfold av ulike mennesker blant våre medarbeidere. Inkludering og mangfold er ikke verdier som kan erstattes med hverandre – de er avhengige av hverandre. Vi må se forbi kjønn, kjønnsidentitet, nasjonalitet, religion, trossystem, alder, funksjonshemming, seksuell orientering, politisk ståsted og sosial eller etnisk opprinnelse. Inkludering på arbeidsplassen gjør det mulig for oss å ha et arbeidsmiljø der hver enkelt blir behandlet rettferdig og med respekt, har lik tilgang til muligheter og ressurser, og kan bidra fullt ut for at organisasjonen skal lykkes.

For å fremme mangfold, inkludering og like muligheter i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig, samarbeider TietoEVRY med Pride i Norge, Sverige og Finland for å støtte de offisielle Pride-aktivitetene i 2021.

- Våre støttespillere er stolte av Oslo Pride, men vi er også stolte av å ha TietoEVRY på laget, og arbeidet de gjør for å bidra til et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Når en reiser regnbueflagget er det viktig å følge det opp med tiltak internt, slik at alle kan være den de er uten å føle på frykt eller skam, hele året, sier Fredrik Dreyer, styreleder i Oslo Pride.

TietoEVRY støtter like muligheter med globale og lokale aktiviteter

Vi har forpliktet oss til mangfold og inkludering som en del av vår bærekraftstrategi, og mangfold og inkludering er nøkkelfaktorer i forming av organisasjonskulturen. Eksempelvis gjennomgår lederne våre nå trening i vår kulturkode for å sikre at de kan gå foran som gode rollemodeller, og vi kjører lokale og globale treninger om underbevisst partiskhet. Vi er glade for å se at engasjerte medarbeidere også driver kontinuerlig dialog om dette temaet på våre interne kommunikasjonsplattformer.

Alle har rett til å føle seg verdsatt akkurat slik de er - og det krever at vi alle sørger for at det skjer hver dag.

Les mer om TietoEVRYs bærekraftstrategi her

Kontakt oss

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn