noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto implementerer et nytt betalingssystem for pensjonsforvalterne Keva og Varma

04 juli 2017

Tieto skal implementere et nytt utbetalingssystem for pensjoner for to store pensjonsselskaper, Keva og Varma. Det handler om et tre år langt fornyelsesprosjekt som skal legge grunnlaget for automatiserte og moderne utbetalinger.

Løsningen skal støtte Kevas og Varmas forretningsprosesser og gi selskapene muligheten til å arbeide mer effektivt. Målet er å automatisere prosesser og spare tid som i dag brukes på rutinepregede, manuelle oppgaver. I stedet skal de ansatte i større grad kunne konsentrere seg om arbeidsoppgaver som krever spesialkunnskaper.

Tieto har bygd opp og tar i dag hånd om betalingssystemer i Finland som håndterer utbetalinger til over 650 000 pensjonister. Det nye systemet innebærer en fordobling av antall mottakere med Tietos løsninger. 

Prosjektet gjennomføres i etapper med fleksible metoder og verktøy. I systemutviklingen vil det for eksempel brukes DevOps-metoder og automatiseringsløsninger. Det nye systemet for pensjonsutbetalinger skal erstatte foreldede systemer, og kommer til å bli sømløst sammenkoblet med systemene som brukes i dag av blant annet skattemyndigheter, banker og vanlige pensjonister.   Moderne teknologier og modulær oppbygning gjør det mulig med en fleksibel utvikling i fremtiden.  Dermed kan man kostnadeffektivt tilpasse systemet over tid, for eksempel når det kommer nye lover.

– Vi er glade for at Keva og Varma har tillit til vår ekspertise i denne viktige fornyelsesprosessen, sier Christian Segersven, visepresident for finanstjenester hos Tieto i Finland. 


For mer informasjon:
Christian Segersven, Vice President Financial Services, Tieto, epost christian.segersven@tieto.com, mobil +358 (0)50 311 2486,

Keva er Finlands største selskap innen pensjonsforsikring, og forvalter pensjoner for ansatte i kommuner, staten, kirken og folkepensjonsinstituttet (FPA). Keva tilbyr også mange arbeidslivstjenester. Kevas har 1,2 millioner kunder som er ansatt i eller pensjonert fra offentlig sektor, samt 2300 organisasjoner innen kommuner, statlige arbeidsgivere samt kirkelige organisasjoner.www.keva.fi

Varma er et gjensidig forsikringsselskap som eies av Varmas forretnings- og bedriftskunder, de forsikrede arbeidstakerne samt eierne av garantikapitalen. Varma har 66 000 bedrifter og arbeidsgivere som kunder. Selskapet har ansvar for pensjonsavsetningen for 862 000 personer. Midlene som er samlet inn via pensjonspremier, investeres for å kunne betale nåværende og kommende pensjoner. Varma forvalter investeringer på 40 milliarder euro. Det betyr at selskapet er Finlands største private investor. www.varma.fi

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.no

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn